(13.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Já vím - ale o těchto důvodech jsme tady hovořili, protože ten, kdo má důchod dvacet třicet tisíc, tak se v podstatě bez té tisícovky navíc asi obejde, nebo 1,8 %, a nechytejte mne za slovo, teď tady nemám kalkulačku. Ale pro důchodce, který má osm tisíc, je velký rozdíl, jestli má stovku navíc, nebo tři stovky navíc.

Když jsem si dělal průzkum, protože jsem bývalý senátor, tak ve svém senátním obvodu ve Zlínském kraji, máme tam 78 vesniček na hranici se Slovenskem, ostatně z tohoto regionu jsou tady i dva kolegové z KDU-ČSL - tak u nás je běžný důchod osm devět tisíc. A je skutečně otřesné, když třeba předloni o Velikonocích se i moji příbuzní rozmýšleli, jak byla drahá vajíčka, jestli můžou vůbec jestli mohou koupit plato navíc. Kam až jsme dospěli!

Příkladů jsem tady dal dost. My navrhujeme, abychom se zamysleli nad jiným systémem a abychom když tak dělali skutečný zásluhový systém. A tady nenapadám návrh vlády, vím, že se snažíte dělat nějakým způsobem maximum, ale pojďme prosím vás - protože důchodová reforma, jistě se shodneme, by měla být napříč politickým spektrem. Je to skutečně vize na desítky let dopředu, ať se tady pořád nemění, ať mají občané také konečně jistotu. Ať se to nemění, když je tady levicová nebo pravicová vláda apod.

Chtěl bych vás poprosit, abychom se pokusili zásluhovost pojmout i trošku jiným stylem. Vím, že je tady rozsudek Ústavního soudu. Pojďme trošku víc přidat těm chudším a pojďme to udělat z mého pohledu skutečně zásluhově. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Nytrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji za slovo. Návrh reaguje na situaci, která nastala v důsledku dočasného opatření na základě zákona č. 314/2012 Sb., kterým bylo stanoveno, že pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů se pro rok 2012, 2013, 2014 a 2015 použije místo plného růstu cen pouze jedna třetina růstu cen. Účelem opatření bylo dosáhnout úspor ve výdajích na dávky důchodového pojištění. V praxi se ukázalo, že v důsledku těchto opatření došlo ke snížení reálné hodnoty vyplacených důchodů, a tím také ke snížení kupní síly důchodců, protože u průměrného starobního důchodu činilo zvýšení v loňském roce pouze 137 korun a letos v lednu pouze 45 korun za měsíc. Proto se vláda zavázala, že od příštího roku nastane návrat k původním pravidlům zvyšování důchodu, a to se bude tímto návrhem realizovat. Kdyby se nerealizoval tento návrh, lze předpokládat, že zvýšení důchodů by bylo podobné jako v letošním roce, to znamená přibližně 50 korun za měsíc. Po zvýšení důchodů v roce 2015 podle navrhovaného znění nastane návrat k úpravě platné před loňským rokem, to znamená, že se zohlední růst cen plně a růst reálné mzdy jednou třetinou. Je třeba uvést, že obnovení tohoto pravidla nemusí znamenat, že v roce 2015 bude valorizace přiměřená. Růst mezd se ve valorizaci neprojeví vůbec, protože reálné mzdy v roce 2013 poklesly a současné prognózy růstu cen se pohybují okolo 1,3 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu pouze přibližně o 150 korun. Proto se jako další opatření v přechodném období navrhuje mimořádné valorizační schéma pro zvýšení důchodů v lednu 2015, které by zaručilo, aby u průměrného starobního důchodu celkové zvýšení činilo alespoň 1,8 % a zabránilo se tak reálnému snížení hodnoty důchodů. Toto snížení představuje měsíční zvýšení kolem 205 korun.

Z uvedených důvodů prosím o přijetí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Hnyková. Prosím. Byla jste překvapena, že je to tak rychle. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Jsem překvapená, protože jsem si podala řádnou písemnou přihlášku a nebyla jsem na tabuli, tak jsem se lekla.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si ještě říci pár slov v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 175.

Situace seniorů v České republice není jednoduchá a potýká se s řadou problémů, což už jsme tady dneska slyšeli, a já doufám, že si to všichni uvědomujeme. Zhoršující se postavení seniorů a s tím i spojená kvalita života je způsobena především nízkými důchody a zvyšujícími se životními náklady. Lidé odvedli řádnou práci pro společnost a společnost by se měla postarat tak, aby starší lidé žili důstojným životem a měli na své živobytí dostatek životních prostředků.

Další problematickou oblastí je neexistence sociálního bydlení a zákon je v nedohlednu. Navyšující se nájemné a náklady související s bydlením ohrožují dostupnost bydlení u velkého počtu seniorů nejen ve městech, ale i na venkově. Nízké důchody omezují přístup seniorů jak ke kultuře, ale i k dalším službám, což vede k izolaci seniorů ve společnosti.

Valorizací k 1. lednu 2014 byly penze podruhé v historii České republiky valorizovány na třetinové úrovni, to znamená u průměrné starobní penze pouze o pouhých směšných 45 korun! A jak to dopadlo v praxi s příjemci penzí? Chudí zůstali ještě chudšími, střední příjemci penzí meziročně stagnovali a příjemci s vysokými penzemi si výrazně polepšili a sociální nůžky se ještě více rozevřely.

Hnutí Úsvit přímé demokracie, tak jak jste tady slyšeli od pana předsedy Okamury, jednoznačně vítá, že dojde k navýšení důchodů, které důchodci po mnoha letech konečně pozitivně pocítí, ale nedožene to roky minulé. Zvyšování důchodů o desítky korun, které jsme zažili v minulých letech, bylo naprosto skandální a výsměchem starým lidem. Bohužel návrh zákona neřeší - a musím to zde zopakovat - problém lidí s nejnižšími důchody. Ty jsou často tak nízké, že s nimi staří lidé vůbec nemohou vyjít. Úsvit přímé demokracie proto navrhuje, aby byly důchody do budoucna zvyšovány všem stejně, stejnou paušální částkou. Vždyť životní náklady, zdražování potravin, nájmu a dalších služeb jsou pro všechny stejné. Zajistí se tak jak pomoc pro sociálně potřebné, tak i dlouhodobá fiskální udržitelnost. Povinností společnosti je se o tuto seniorskou generaci postarat tak, a znovu opakuji, aby žila v důstojných podmínkách a měla kvalitní život, protože si to zaslouží. I my jednou zestárneme a budeme chtít žít kvalitním životem. (Hluk v sále.)

Vidím, že to mnohé z vás nezajímá, že se tady bavíte. Ale věřte tomu, že zestárnete a těmi důchodci budete také. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně a táži se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím a táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo? Paní ministryně, chcete závěrečné slovo? Nechce. Paní zpravodajka také ne.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Holečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dostalo se mi cti přečíst zde pozměňovací návrh z dílny ODS. Jedná se o změnu, kdy:

1. článek II se zrušuje,

2. za článek I se vkládá nový článek II, který zní takto: " V § 33 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb., se číslovka 9 % mění na číslovku 10 %." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP