Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. června 2014
Přítomno: 169 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovou informaci pro vás nemám. (Velký hluk v jednací síni.)

Chtěl bych vám sdělit, kdo všechno se omlouvá z dnešního jednání. Ale než tak učiním, poprosím, abyste se usadili, ukončili debaty. Já opravdu neslyším vlastního slova, a to mám celkem silný hlas.

Omlouvají se: pan poslanec Adam od 12 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Adamec do 10 hodin - bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor do 14 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Fiala pracovní důvody, paní poslankyně Halíková pracovní důvody, pan poslanec Faltýnek osobní důvody, pan poslanec Havíř pracovní důvody, pan poslanec Pavel Holík pracovní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Klaška pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová osobní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, pan poslanec Novotný pracovní důvody, paní poslankyně Putnová od 12 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg zahraniční cesta, pan poslanec Šincl zdravotní důvody, pan poslanec Šrámek do 9.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Toufar od 11 hodin - pracovní důvody), pan poslanec Volný do 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek osobní důvody, pan poslanec Vyzula pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Brabec zdravotní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, paní ministryně Válková pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body a poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu schůze.

Nicméně mám zde dvě přihlášky. První je pan poslanec Klučka a připraví se pan poslanec Šidlo. Oba k pořadu schůze. Pan poslanec Klučka má slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem dobrý den, členům vlády, kolegyním a kolegům.

Víte, dnes před vás předstupuji trošinku s úctou a pokorou po včerejší diskusi, která se vázala na pořad jednání a změny v pořadu jednání, a to s prosbou, abyste mě podpořili v mém návrhu stávajícího bodu 78, což je třetí čtení vládního návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, tisk 81, pevně zařadit tento bod jako první bod dopolední části jednání Poslanecké sněmovny ve středu 18. června, tedy předřadit tento bod před již zařazené body. Důvod je jednoduchý. Prosím, abychom umožnili účast pana premiéra, který je předkladatelem k tomuto zákonu a program v příštím týdnu má docela bohatý, abychom mu umožnili účast na tomto třetím čtení a zdárně projednali tento velmi potřebný a důležitý zákon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já o tom nechám hlasovat hned poté, co dokončíme vystoupení k pořadu schůze. Nyní má slovo pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno. Dovolte mi, abych vás na základě včerejšího jednání hospodářského výboru požádal o drobné změny v pořadu. Jsou vyvolány samozřejmě průběhem vlastního projednávání jednotlivých tisků.

Požádal bych o pevné zařazení bodu č. 15, tisku 182, jako první bod na úterý 17. června. Dále bych požádal o pevné zařazení bodu č. 6, tisk 173 schváleného pořadu, jako druhý bod v úterý 17. června.

A nyní mi dovolte ještě požádat na základě včerejšího jednání o změnu v pořadu zařazením nových dvou bodů, protože u tisku 201 došlo ke změně režimu projednávání, takže zařadit dva nové body do bloku druhých čtení - druhé čtení tisku 201, zákon o dráhách, a zařazení třetího čtení do bloku třetích čtení tisku 201, také zákon o dráhách. A současně mi dovolte zažádat o pevné zařazení druhého čtení tisku 201, který bude doplněn na jednání schůze na středu 18. června jako první bod jednání ráno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím tomu správně, že navrhujete zařadit druhé čtení tisku 201 do bloku třetích čtení?

 

Poslanec Karel Šidlo: Ještě před třetí čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě před třetí čtení, jako první bod, dobře.

 

Poslanec Karel Šidlo: Jestli ještě mohu, pane předsedo. Je to bohužel takto seřazeno z důvodu toho, že tady jsme v určitém časovém tlaku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já to samozřejmě podrobím hlasování, akorát ještě upozorňuji na jedno, že lhůta pro projednání tohoto tisku uplyne až 18. června a nebývá zvykem tyto tisky řadit předtím, než uplyne lhůta. Takovou informaci jsem dostal od organizačního odboru, nicméně můžeme to podrobit hlasování. Pouze upozorňuji na to, že lhůta pro projednání uplyne až 18. června.

 

Poslanec Karel Šidlo: Já vašemu argumentu rozumím. Vím, že takové zvyklosti jsou. Ale vzhledem k tomu, že včera už hospodářský výbor tento tisk projednal na svém zasedání, byl vlastně jediným výborem, který měl přikázán tento tisk k projednání, a myslím si, že v podstatě čekáme pouze a jenom na vypršení lhůty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je to tak, ale tato informace zde zaznít musela. Hlásil se pan poslanec Radek Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den, dámy a pánové. Dnes ráno jsme obdrželi informaci, že pan ministr životního prostředí Richard Brabec je nemocen. Na klubu to tedy zaznělo jinak - polámal se brabeneček. Z toho důvodu nás požádal, abychom bod č. 5, sněmovní tisk 172, novela zákona o odpadech, vyřadili z dnešního pořadu a zařadili ho v úterý 17. června. A vzhledem k tomu, co tady zaznělo od mého předřečníka, v tom případě žádám zařadit bod č. 5 jako třetí bod v úterý 17. června.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nic proti návrhům, které zazněly. Ale v úterý jsme měli grémium Sněmovny a tam jsme se domluvili, že po bodech, které navrhla vládní koalice a které už byly v pozvánce pevně zařazeny na úterý odpoledne, bude prostor pro opoziční návrhy zákonů. V této chvíli jeden za druhým vládní návrhy odsouvají projednávání opozičních návrhů. To je jenom upozornění, že taková dohoda existuje. Já tyto návrhy nezpochybňuji, dokonce je možná hlasováním podpořím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP