(Jednání pokračovalo ve 13.21 hodin.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Vážené dámy, vážení pánové, já se pokouším pomocí gongu přivolat do jednacího sálu všechny naše kolegy, tak abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny.

Jako prvního požádám nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím vás, pane předsedo, abyste nás informoval o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, dobré odpoledne vám přeji. Vítám i všechny diváky České televize. Vidím, že jsme bedlivě sledováni, takže informace tečou velmi rychle.

Ale ještě jednou oficiálně. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych vás v tuto chvíli oficiálně informoval o výsledku dnešní první volby a prvního kola první volby předsedy Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že volební komise vydala celkem 198 hlasovacích lístků a bylo odevzdáno v součtu platných i neplatných opět 198 hlasovacích lístků. Pro poslance Jana Hamáčka bylo odevzdáno, tedy hlasovalo ano, celkem 195 poslanců. Konstatuji, že v prvním kole volby byl předsedou Poslanecké sněmovny zvolen pan poslanec Jan Hamáček. (Bouřlivý potlesk.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já ještě chvilinku zůstanu na této židli, a to pouze proto, abych od tohoto mikrofonu popřála nově zvolenému předsedovi Poslanecké sněmovny za nás všechny mnoho úspěchů a zároveň ho požádala o jeho slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení poděkoval paní Miroslavě Němcové za její práci jako předsedkyni Poslanecké sněmovny v minulém volebním období. (Bouřlivý potlesk.)

A mně, prosím, dovolte, abych vám v této chvíli poděkoval za vaši důvěru. Funkci předsedy Poslanecké sněmovny přijímám s pokorou a těším se na spolupráci s jedním každým z vás.

Když se před 95 lety v listopadu roku 1918 ujímal funkce předsedy revolučního Národního shromáždění František Tomášek, začal své vystoupení těmito slovy: "Jen s hlubokým vnitřním pohnutím ujímám se slova, abych prohlásil, že nesmírně čestný úkol, jejž jste volbou právě vykonanou vložili na bedra moje, přijímám a že jsem odhodlán plniti jej se vší objektivností vůči všem členům a vůči všem stranám tohoto slavného shromáždění. Jsem si plně vědom, že na tomto místě jsem tlumočníkem a nositelem společné vůle a společného úsilí všech nás dohromady."

Tento sněmovní sál byl v minulosti často svědkem ostré výměny názorů mezi poslanci zastupujícími různé poslanecké strany a názorové proudy. To je jistě přirozené a k parlamentní demokracii to patří. Přesto se to může dít v atmosféře, která bude více prodchnuta duchem tolerance a spolupráce, a já bych velmi rád k této atmosféře přispěl. Ve své nové funkci bych chtěl spolu s vámi zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny v očích veřejnosti a mám naději, že Sněmovna v tomto novém volebním období se stane opravdovou konstruktivní dílnou, ve které budou přijímány takové zákony, které budou ku prospěchu naší země a všech jejích občanů.

Rád bych také prostřednictvím aktivnějšího využívání parlamentní diplomacie pomohl v úzké spolupráci s vládou k šíření dobrého jména v zahraničí a prosazování jejích národních zájmů.

V součinnosti s Kanceláří Poslanecké sněmovny chci také vytvářet kvalitní zázemí pro práci poslankyň a poslanců a jsem připraven na případnou diskusi se všemi poslaneckými kluby na toto téma.

Dámy a pánové, přeji si, abychom všichni přistoupili k našemu společnému dílu odpovědně a měli odvahu ve svých rozhodnutích vždy dávat na první místo zájmy republiky a jejích občanů. Přeji vám hodně sil, pevné zdraví a nám všem, ať se v naší poslanecké práci daří.

Děkuji vám za pozornost. (Opět bouřlivý potlesk. Předseda PS Jan Hamáček odchází na místo řídícího schůze a předává paní poslankyni Miroslavě Němcové kytici. S kyticí přichází i vedoucí Kanceláře PS Petr Kynštetr. )

O slovo požádala paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádala jsem nově zvoleného předsedu Poslanecké sněmovny o to, abych mohla být první, kdo po jeho zvolení od tohoto mikrofonu bude moci promluvit. A to nejenom směrem k němu jako osobě, která byla zvolena do našeho čela, ale také směrem k vám, neboť jsem tuto příležitost mluvit směrem k vám, k těm, kteří jste byli opět zvoleni a nejste nováčci v Poslanecké sněmovně, měla příležitost v uplynulých letech. Tedy jako bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny považuji za svou povinnost zde jednak pogratulovat - to už jsem řekla - předsedovi nově zvolenému, ale též bych mu před vámi všemi chtěla říci, že ve mně naleze oporu, pokud ji bude požadovat a bude potřebovat mé zkušenosti, které jsem z doby, kdy jsem řídila Poslaneckou sněmovnu, nabyla.

Zároveň bych vás chtěla seznámit s tím, že za malý okamžik musí ještě proběhnout - už ne za vaší přítomnosti, ale přece jenom závažné - předání této funkce.

Při této příležitosti budu panu předsedovi předávat jednak klíč od korunovační komory na Pražském hradě, klíč číslo 5 z těch celkem sedmi, které existují. Klíč číslo 5 náleží právě Poslanecké sněmovně.

Dále mu budu předávat dokumentaci, na kterou jsem velmi pyšná. Myslím, že my, kteří jsme byli v Poslanecké sněmovně, jsme si dobře užili nové logo, které jsem získala pro Poslaneckou sněmovnu v minulém volebním období, a vytvořil jej pro nás všechny i pro ty, kteří přijdou po nás, akademický malíř Oldřich Kulhánek. Je to mimořádný tvůrce se světovým renomé, který bohužel v letošním roce zemřel, ale jeho dílo známe úplně všichni, protože se s ním setkáváme nejčastěji. Je tvůrcem našich bankovek. Čili tuto dokumentaci k možnosti užívání loga pro Poslaneckou sněmovnu předám též panu předsedovi.

Co mu předám další, třetí v řadě, bude pamětní kniha, kterou jsme zavedli vedle té historické, která i pro vás, budete-li mít zájem, je k dispozici v Parlamentní knihovně a obsahuje jména významných hostů, kteří ať už v době první republiky, či po ní navštívili tato místa a byli oficiálními hosty v zákonodárném sboru.

Jako čtvrté mu předám dvoje desky. Jednou z nich je memorandum, které jsme jako Poslanecká sněmovna uzavřeli o spolupráci mezi právě námi zákonodárci a Akademií věd České republiky. Domnívám se, že tato spolupráce je užitečná pro všechna budoucí období, protože akademický svět zcela jistě patří k hlasu těch, kteří nám mohou pomoci při hledání nejlepších řešení při rozhodování o osudech naší země. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP