(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Musíme pokročit k další nezbytné věci. Aby se mandátový a imunitní výbor mohl sejít na své první ustavující schůzi, musím pověřit někoho řízením tohoto výboru. Pověřuji tedy řízením pana poslance Jiřího Dolejše, a to do doby, než bude zvolený předseda výboru potvrzen Poslaneckou sněmovnou.

Jenom pro vás jako informaci: pan poslanec Jiří Dolejš byl v šestém volebním období členem tohoto výboru a nyní je nejstarším kandidátem z bývalých poslanců, proto je tedy navržen, aby tento výbor řídil do doby, než bude zvolen nový předseda a potvrzen Sněmovnou.

Dále upozorňuji, že výbor zvolí svého předsedu na ustavující schůzi.

Dále připomínám, že mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Poslanecké sněmovně.

V této souvislosti vás chci upozornit na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a volbou Poslaneckou sněmovnou. V případě nastávající volby, tedy volby předsedy mandátového a imunitního výboru, organizaci volby zajišťuje právě tento výbor. Znamená to, že návrhy kandidátů se nepředkládají volební komisi Poslanecké sněmovny, ale přímo na ustavující schůzi tohoto výboru.

Nyní budeme muset tedy dopřát čas tomuto výboru, aby se sešel, aby mohly být předloženy návrhy, aby mohl udělat vše, co na své ustavující schůzi musí udělat. Podle mých informací je k tomu zapotřebí devadesáti minut, aby vše řádně proběhlo.

Je 10 hodin 12 minut, vyhlašuji přestávku do 12 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP