(11.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme pokračovat v přihláškách, které tady mám. Faktická poznámka nemůže být vznesena, když jsme ve schvalování pořadu schůze. Nejsme v žádné rozpravě, k níž by bylo možno vznést faktickou poznámku, pane kolego (Filipe), lituji.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Ladislav Skopal, má slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych navrhl vyřazení bodu 88, Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o sněmovní tisk 410. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále prosím pana poslance Antonína Seďu o slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Hezký den, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl zeptat akorát paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, protože já tam mám dvě přihlášky - mám tam přihlášku na změnu pořadu schůze, vyřazení jednoho bodu, a jednu na zařazení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče, já vám nerozumím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Jestli byste, paní předsedkyně, mohla upřesnit moje vystoupení, zda se jedná o vystoupení vyřazení bodu, či zařazení nového bodu. Já mám tam dvě přihlášky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Antonín Seďa, přihláška zařazení nového bodu - situace v resortu atd.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si předložit návrh na změnu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to zařazením nového bodu s názvem Situace v resortu Ministerstva obrany a Armádě České republiky, a to na středu 2. 11. pevně na 18. hodinu.

Stručně zdůvodním nutnost zařazení nového bodu. Já jsem tady už několikrát hovořil o tom, že byla přijata a schválena Bílá kniha o obraně. V současné době se neplní řada harmonogramů, řada cílů. Dále existuje analýza Generálního štábu o stavu Armády České republiky právě s ohledem na snížený zdrojový rámec v roce 2011. A obávám se, že i v návrhu rozpočtu na rok 2012 potažmo 13, 14 tento problém se ještě bude radikalizovat. A poslední věc, je to otázka, zda Armáda České republiky plní cíle, které byly dány reformou Armády České republiky, která byla zahájena v roce 2002, 2003. Především je to otázka získávaní operačních schopností a hlavně udržení těchto operačních schopností.

Děkuji za podporu mého návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová S přednostním právem se hlásí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Tady se začalo už mluvit o tom, čím by měla začít tato schůze a jaké body by měly, neměly být jako body, kterými bychom měli dnes začít. Dovolte mi, abych v tom případě tedy navrhl změnu programu, o kterou bych chtěl požádat, aby se hlasovalo.

Já jsem tady minulý týden neuspěl, když jsem v úterý navrhoval, aby premiér Petr Nečas předložil informaci o tom, s jakou pozicí jede jako představitel české vlády na summit Evropské rady Evropské unie. Vy si možná ještě pamatujete, že tady ten návrh byl zamítnut a vy jste nesouhlasili se zařazením toho bodu. Já dnes tedy znovu opakuji velmi podobný návrh. Summit mezitím proběhl. Byl to summit, který je pokládán za mimořádný, krizový. Byla na něm přijata opatření, která známe převážně z médií, protože o tom, co tam bude, ani o tom, co se odehrálo, nemáme oficiálně informaci od těch, kteří nás zastupovali. Takže se asi nedivíte, že tady chci navrhnout, aby jako první bod jednání Poslanecké sněmovny dnes byla zařazena zpráva premiéra Petra Nečase z jednání Evropské rady Evropské unie v minulém týdnu.

Myslím, že co se týče zdůvodnění, tak bych o něm mohl mluvit dlouze. Já bych chtěl zdůraznit to, že zítra se máme zabývat projednáváním státního rozpočtu. Jsem přesvědčen, že to, co se děje v Evropské unii, a ta opatření, která tam byla přijímána, a řekněme úspěch toho, co tam bylo navrženo, je poměrně v dost těsné vazbě i na vývoj české ekonomiky v příštím roce. Tady v současné době se vede celá řada témat, která se týkají českého rozpočtu a která se týkají vývoje v Evropské unii. A je možné také šířit celou řadu dohadů. Jenom připomínám, že Ministerstvo financí zveřejnilo odhad na příští vývoj české ekonomiky v příštím roce a avizuje snížení ekonomického růstu. Je samozřejmě otázka, v jaké vazbě je tady tato spekulace o sníženém odhadu na vývoj v Evropě. Ale pokládám za naprosto nutné a samozřejmé, abychom se o tom tady bavili. Jestli tedy dospěla česká delegace v Evropské unii k názoru, že plán bude neúspěšný, a na základě toho se odvíjejí spekulace o tom, že musíme zpracovávat katastrofické scénáře, tak bych to tady rád slyšel. Pokud je to jinak, také bych byl rád, kdybychom o tom vedli debatu. Ale myslím si, že nikdo, kdo se zabývá situací české ekonomiky, nemůže mít pochyby o tom, že to, co se projednávalo na Evropské radě, má přímou vazbu na další vývoj české ekonomiky nejenom v příštím roce, ale obecně. Takže bych byl velice rád, kdybychom tu přesnou informaci dostali. Byl bych rád, kdybychom ji dostali dřív, než se budeme zítra zabývat státním rozpočtem. A aby se mimochodem ukázalo také to, jaká je souvislost prognóz s vývojem v Evropě.

Obávám se jedné věci. Že pokud nebudeme přesně informováni a nebude tady přesné povědomí o tom, co se v Evropě děje, tak je možné také evropský vývoj často používat jako záminku a zástěrku. Je možné se na něj vymlouvat, je možné vlastní chyby svádět na to, že eurozóna má problémy. A myslím si, že to by bylo něco, co neprospěje cestě z problémů, o kterých se mluví, že českou ekonomiku čekají.

Já si prostě nejsem jist tím, že v této chvíli je důvod spřádat prognózy o katastrofických propadech české ekonomiky, když je evidentní, že v Evropě bychom se jako členská země unie měli snažit podílet na programu, který právě takovýmto negativním scénářům zabrání. Takovýto pozitivní přístup bych od člena Evropské unie očekával spíš než to, že po návratu se budeme zabývat katastrofickými scénáři, aniž bychom si řekli, co se přesně v Evropě děje a co se dá očekávat, že se bude dále dít.

Takže já si myslím, že je to nesmírně důležité, abychom si ujasnili vývoj evropský, abychom si ujasnili pozici České republiky a abychom to udělali dřív, než se začneme zabývat státním rozpočtem. Aby se rozptýlily prostě ty mlhy, nejasné náznaky, spekulace, katastrofické scénáře, které se v posledních hodinách začaly v této zemi diskutovat.

Takže opakuji: První bod dnešní schůze bych chtěl, abychom odhlasovali - Zpráva premiéra Petra Nečase z jednání Evropské rady. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Adam Rykala má nyní slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, také mám dvě přihlášky k programu. Jestli mi můžete říci, o kterou se jedná v tuto chvíli.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Můžete si v podstatě vybrat, jak jste je sem dal, tak je můžete přednést klidně i za sebou, jestli chcete, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Myslím, že chci zařadit bod na tuto schůzi, takže bych nejprve navrhl zařazení bodu.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, kolegové a kolegyně, dovoluji si předložit návrh na zařazení nového bodu programu, a to jako první bod po pevně zařazeném bodu ve středu 2. listopadu, tedy po projednání státního rozpočtu. A byl by to bod Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Josefa Dobeše o připravovaném školném na vysokých školách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP