(19.30 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: V obecné rozpravě. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych vás chtěl jenom seznámit s tím, že ve druhém čtení 21. června nebyl podán žádný návrh na zamítnutí nebo dopracování. Byl přednesen pouze pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí: V čl. I § 37e odst. 6 na konci textu čl. I se doplňují slova "a jejich částí". Dále tedy budeme hlasovat pouze o zákonu jako o celku. Tedy nejdříve o pozměňovacím návrhu, pak o zákonu jako o celku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Takže přece jenom nás chcete už provázet hlasováním. Nicméně my jsme ještě v obecné rozpravě. Já se musím zeptat, zda se do této rozpravy někdo ještě hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám. Odhlašuji vás na žádost z pléna, prosím, abyste se znovu přihlásili.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Pan zpravodaj návrh už uvedl, a protože procedura je tak jednoduchá, myslím, že není třeba, aby ji opakoval, pokud to nikdo nebude žádat.

 

Budeme tedy hlasovat o tom jednom jediném kratičkém pozměňovacím návrhu, který je v návrhu usnesení uveden.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 z přihlášených 138 poslanců pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona... pardon, to bylo teprve hlasování o pozměňovacím návrhu, to to ženu příliš rychle. Nyní budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 376, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

O tomto dávám hlasovat. Prosím kdo je pro, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 65 z přihlášených 140 poslanců pro 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji oběma pánům a končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, následujícím bodem je bod číslo 16 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích. Protože pan primátor Bohuslav Svoboda se z časových důvodů omlouvá a bez něj tento bod nelze projednat, musíme se hlasováním vyjádřit o souhlasu s vyřazením tohoto bodu z pořadu této schůze. Bylo by dobré, abychom se vyvarovali této situace propříště, kdy by se zastupitelstvo hlavního města Prahy shodlo na tom, že pověří zastupováním ve Sněmovně více osob. Tím bychom tuto situaci vyřešili a nemusela by se zde opakovat.

 

V každém případě nyní budeme hlasovat o tom, že tento bod číslo 16 vyřazujeme z programu dnešní schůze.

Zahajuji hlasování a žádám vás o to, abyste se vyjádřili, zda souhlasíte. Kdo je proti?

V hlasování číslo 66 z přihlášených 140 poslanců pro 116, proti 3. Návrh byl přijat.

 

(Pro velký hluk v sále není předsedající téměř slyšet.) Kolegyně a kolegové, mohu konstatovat, že jsme vyčerpali program této mimořádné schůze. Přestože mě již asi nikdo neposlouchá, já vám upřímně přeji krásné letní dny a těším se zase na vás. Ukončuji tuto schůzi. (Potlesk většiny přítomných poslanců zleva i zprava.)

 

(Schůze skončila v 19.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP