(15.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

To jsou věci, které bych chtěl. A jestli tady začnete útočit na to... Je jedna z mála šancí, jak... Protože když se podíváte na vývoj hrubého domácího produktu, tak ten stagnuje, my ho nezvedáme. A pendluje to kolem jakési hodnoty 3,5 bil. ročně, nebo kolik, když byla krize, šel do jistého propadu, pak se zase o něco zvedl, ale nezvedáme ho. My musíme skutečně přemýšlet v rámci konkurenceschopnosti a dalších věcí, jak to zvednout. Rozpumpování a fungování fondů, finančních služeb, to, co vy hanlivě nazýváte bankéři, tak to je možná jeden z mála klíčů, které Česká republika má. Protože jestliže tady nebudou tyto nástroje, tyto instrumenty a vehikly fungovat, tak to můžeme zabalit. Protože konkurenceschopnost potřebuje rizikový kapitál, potřebuje toleranci k neúspěchům. Prosím podívejte se po světě, které země jsou úspěšné.

Když tady posměšně někdo říká, že dáme soukromému sektoru peníze, a jako by to bylo, že je někam vyhodíme, tak zřejmě tito politici - byl to např. kolega Rath a další - se domnívají, že je bude živit těch 6 581 393 obyvatel České republiky z roku 2009, kteří byli ve vztahu k veřejným rozpočtům čistými příjemci, a nikoliv že ho živí už dneska nebo v tom roce 2009 podle statistického úřadu 3 944 431, kteří byli čistými plátci v této zemi.

Zaznělo tady z úst pana kolegy Zaorálka něco o těch nejtvrdších kapitalistech bohatnoucích. Víte, kapitalista, který má velké bohatství a chce ještě větší, když připustím, že je nenasytný, tak přece potřebuje bohatou společnost. On potřebuje svoje produkty někomu prodávat a nejenom se sám napakovat. Protože onu pověstnou díru kamsi má také jenom jednu, ale jestli chce dál zmnožovat svůj majetek, tak musí někdo od něj ty produkty brát. To znamená, že standardní v uvozovkách kapitalista, boháč, potřebuje bohatou společnost, aby mohl bohatnout ještě více.

To, co tady prezentoval pan Sobotka, je jenom statický model ekonomiky, která právě ve světové ekonomické krizi dle mého názoru končí.

Takže já se domnívám, že skutečně je tady potřeba velice obezřetně udělat rychle průzkum, zjistit, aby fondy, které tady budou fungovat, sem dávaly svoje domicily, aby tady danily potom příjmy. Žádné zdaňování finančních transferů. To je přesně ten nástroj k tomu, abyste odsud všechny vyhnali. A Evropská unie se nějak rozhodla, v té směrnici už je to naznačeno, takže teď v následujících zhruba asi necelých dvou letech bude obrovský boj, kdo si z toho koláče něco vezme a kdo zůstane stát opodál.

Chci vás poprosit, skutečně, neberte to, že jsem tady do vás kopal z nějakého ryzího populismu. Cílem je skutečně zvládnout dvě základní výzvy v téhle zemi. Samozřejmě udržet životní prostředí, ale to, co stojí ještě nade vším, je reálná hrozba doložená demografickým vývojem, křivkami stárnutí populace atd. atd., tak to je právě zvládnutí stárnoucí generace.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom zareagovat krátce na pana poslance Laudáta. Protože on se tady pustil do vize České republiky po 25 letech, jakési sci-fi, jak by to mohlo vypadat, kdyby tady vládla levice. Ale já bych mu chtěl namítnout pouze to, že ono není třeba dnes tady extrapolovat nějaký vývoj za 25 let. My tady máme přece konkrétní příběh vlády pravice, která začala vládnout v roce 2006. Díky tomuto vládnutí od roku 2006, kdy jste měli možnosti a příležitost předvést, co ekonomicky svedete se státním rozpočtem, s ekonomikou České republiky, tak se stalo prostě to, že ještě za vlády pana Topolánka tady byl předložen balíček úprav daní, které vedly k tomu, že se podsekly příjmy státního rozpočtu asi o 90 mld., což je rána, ze které se státní rozpočet dosud nevzpamatoval. A dá se říci, že kdyby se takto nepodsekly příjmy státního rozpočtu, tak by dnes deficit nebyl přes 6 %, ale 4 %, a Česká republika by patřila k premiantům Evropské unie. A to je vlastně výsledek vaší politiky. Výsledek je ten, že přes všechny řeči o obrovských efektech pravicové politiky vy dneska máte veliké problémy s tím, jak likvidovat deficit státního rozpočtu. A i na tento rok říkáte zase objevně to samé jako pořád, že budete dále škrtat. Ministr Kalousek má dalších 40 mld., které bude škrtat.

Jaké budování konkurenceschopnosti České republiky? Vy zase říkáte, že budete likvidovat školství. Teď se hádáte o to, jestli budete škrtat 10 %, nebo 5 %. Jaká strategie růstu? Řekněte mi, jestli ve vaší politice, kterou předvádíte, je skutečně něco, co buduje budoucnost silné české ekonomiky. Vždyť kromě těch tupých škrtů nic nepředvádíte. Vaše politika je ekonomicky vadná a místo toho, abyste na tuto debatu přistoupili, tak tady pan Laudát předvede sci-fi 25 let. Chápete, zamyslete se spíš než nad těmi 25 lety před nám, nad tím, co vy jste tady těch pět let dělali za ekonomickou politiku. Ten stroj vaší politiky prostě nefunguje a nepracuje. A já bohužel čekám, že stejně jako v roce 2007, kdy to pravicová vláda Václava Klause prostě sbalila, protože zkonstatovala, že si s tím neví rady, tak právě tohle prostě hrozí dneska vám! To je situace, ve které se nachází tato vláda. Která dneska má podporu menší, než má Muammar Kaddáfí v Libyi. (Smích zleva.) Jak to, že o těchto skvělých myšlenkách jste nedokázali přesvědčit veřejnost? Jak je to možné, když pan poslanec Laudát s takovou přezíravostí a pohrdáním tady mluví k levici jako k magorům, kteří ještě nic nepochopili, jak je možné, že tyto skvělé myšlenky jste nedokázal sdělit veřejnosti? Nebo ta veřejnost je stejně tupá jako levice v této Sněmovně? Když jste tedy tak dobří, tak to těm lidem dokažte. Tak obhajte to, co chcete dělat. A hlavně předveďte nějaké výsledky! Vaše výsledky jsou mizerné. Ze státu, který byl poměrně konsolidovaný, vy jste udělali stát, který je postižen ne krizí, ale vládou pravice. To je hlavní problém, který má Česká republika. Ne krizi, ale vládu, která je neschopná, a ekonomicky dokonce neschopná úvahy! A místo toho tady předvádí pohrdání a suverénnost, jako by snědla všechnu moudrost světa! (Celý projev ve velkém tempu a hlasitě. Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Laudát. Já mu předávám slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom k panu kolegovi. Já myslím, že tady vykládal dost dlouho, celé roky křičel. Já si myslím, že jednou jsem si něco připravil, tady jsem vám přečetl nějakou alternativu, tak co zuříte, pro boha živého. Vždyť vy nevíte, co se v tom světě děje snad. (Potlesk zprava, smích zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka, abych to nemusel opakovat. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jsem rád, že občas takhle zamíříme do historie i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Já si vzpomínám, že bývaly časy, kdy pan poslanec Laudát tady reprezentoval úplně jinou politickou stranu. Ta strana se jmenovala tuším Občanská demokratická strana, teď je tady za TOP 09, dokonce udílí rady české sociální demokracii, co by měla dělat, jak by se měla chovat. Tak pane poslanče, možná jednou dospějete k názoru, že by se vám líbilo býti členem české sociální demokracie, vstoupíte k nám a pak můžete uvnitř sociální demokracie prosazovat změnu našeho programu. My jsme demokratická strana a všechno je samozřejmě možné, o všem je možné diskutovat.

Ale když jsme u té historie. V době, kdy byl pan Laudát členem ODS, ODS tady v 90. letech vládla. V té době tady byla největší sprostá nadávka na vládní úrovni a to byl zahraniční kapitál. Mluvilo se o českém stříbru, o českém zlatě, zejména v bankovnictví. A také se mluvilo o kuponové privatizaci a ta se potom bohužel provedla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP