(11.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

A znovu platí ta teze, kterou tady zopakuji: Nebudeme-li mít tu odvahu říci, že občané, kteří jsou čtyřicátníci a mladší, pokud se budou spoléhat pouze na státem organizovaný průběžný systém, vystavují se v době své penze riziku chudoby, tak se budeme chovat buďto nezodpovědně, nebo zbaběle. A tato vláda není ani nezodpovědná, ani zbabělá, a proto přichází s touto důchodovou reformou.

Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní bude následovat pět faktických vystoupení, faktických poznámek. Vystoupí páni poslanci v pořadí: Opálka, Rath, Sobotka, Seďa, Zaorálek. Slovo má pan poslanec Opálka a jeho dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na úvod pana premiéra, jeho vystoupení. Když ho sleduji, je opravdu schopný řečník, někdy mám pocit, že dokáže přesvědčit svým vystoupením i sám sebe.

Pane premiére, když jste hovořil o těch rodinách s dětmi, vždycky si člověk může na podporu svého argumentu ze statistiky vybrat ledasco. Zapomněl jste uvést, že samozřejmě ta rodina, která má vyšší příjmy, si může odpočítat z těch vyšších příjmů víc než ta, která ty příjmy nemá. Čili pro koho je to více výhodné? A na druhé straně tyto vysoce příjmové ženy či muži, podle toho, kdo se rozhodne pro rodičovskou dovolenou, mají možnost zkrácené rodičovské s vyšším příjmem. Čili i tady je založen princip samozřejmě silné zásluhovosti.

Co se týká solidarity, je to samozřejmě individuální pocit, kde je hranice, politicky vyjednaný, a jestli hovoříme o tom, že naše důchody jsou vysoce garantovány státem, tak já musím říci, že musíme také přidat k tomu další údaj, když hovoříte o těch faktech, číslech. Důchodový systém České republiky má 8,5 % HDP. Itálie, která se dneska zmítá po Řecku zřejmě také v dluhové pasti, je to 14 %. Takže chcete ubrat z těch 8,5 %, ještě méně z toho státního pilíře, ale kde se chceme dostat k těm 14 procentům!

Další fakta uvedu až ve svém vystoupení. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla faktická poznámka. Nyní další faktická - v pořadí je pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pan premiér zde projevil skutečně nevšední zálibu v absurdním humoru. Ve svém vystoupení důchodcům v podstatě poradil, že se mají zabezpečit na budoucí důchod tak, že se nechají spolehlivě okrást. Skutečně nevšední přístup! Protože tento návrh, který zde je, není totiž nic jiného než skutečně loupeží za bílého dne před zraky celého národa. Nejde o nic jiného, než že - jak jsem říkal - zhruba 20 miliard z veřejných rozpočtů převedete soukromým investičním fondům. Ty s nimi budou nějakých 30 let kouzlit, jak uznají za vhodné. Tím samozřejmě zvýšíte a prohloubíte deficit veřejných rozpočtů. Čili vy bojujete s dluhem tím, že ubíráte peníze. To snad ví i děcko v druhé třídě základní školy, že dluh se nedá potřít tím, že více utrácím. Samozřejmě se to snažíte zakamuflovat také tím, že zvýšíte všem ostatním daně. Možná to vyjde 0 : 0, možná spíš na tom dluh ještě prohloubíte. Čili vy nejste dobří hospodáři. Vy jste jako ti, kteří propili chalupu, propili kozu, propili krávu a tvrdí, že vlastně skvěle hospodaří, protože kdyby se o tohle všechno starali, tak by to určitě dopadlo špatně, a že nový nabyvatel se o to postará lépe. Takoví vy jste hospodáři!

Pan premiér měl jednu hlubokou pravdu. Že skutečně tento systém není výhodný jen pro bohaté. On totiž není výhodný pro nikoho mimo majitele soukromých investičních fondů. Ten je totiž výhodný skutečně jen pro ty majitele, pro nikoho není výhodný. Pro ty bohaté - copak najdeme nějakého bohatého, který by byl tak padlý na hlavu, že by 30 let dával peníze do nějakých absurdních fondů, a ty prolétly komínem! (Předsedající upozorňuje na čas.) Vždyť do toho se může přihlásit - do tohoto systému - jen blázen!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Uplynul váš čas, prosím. Nyní další faktická poznámka, pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Po projevu pana premiéra si dovolím ocitovat výňatek z článku s názvem Index varuje, výdaje rodin rostou rychleji než příjmy: Nutné výdaje domácností rostou rychleji než jejich příjmy. Vyplývá to z indexu finanční svobody, který zpracoval think-thank Informační institut. Samotné příjmy průměrné domácnosti sice vzrostly, jak tady říkal pan premiér, ovšem částka, které domácnosti zbude po odečtení nutných výdajů v tomto období, to bylo období 2006 až 2010, vzrostla daleko méně. Takže největší zvýšení výdajů pocítily domácnosti u nájemného. To se zvýšilo od roku 2006 do roku 2010 o 84 %. Druhý největší nárůst zaznamenaly výdaje na zdraví - zvýšení o skoro 57 %. Výdaje na elektrickou energii vzrostly o 30 %. Výdaje na potraviny o 13,5 %. Největší pokles reálných příjmů podle indexu finanční svobody zaznamenaly domácnosti rodin s dětmi - ano, pane premiére, rodin s dětmi - s minimálními příjmy a dále nezaměstnaní či důchodci. Tyto tři skupiny obyvatel už nebudou schopny absorbovat další navyšování mandatorních výdajů bez pomoci státu. Tolik citace.

Vážený pane předsedo vlády, občané České republiky si sami udělají obrázek o tom, kdo tady lže a kdo říká pravdu. (Potlesk opozičních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A nyní faktická poznámka pana poslance Koskuby? Je pan poslanec Koskuba přihlášen k faktické poznámce? Prosím.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Já si dovolím tímto stáhnout své přihlášení do diskuse, protože i dnes mi úvod tohoto jednání dokazuje, že diskuse je veskrze zbytečná. A to nestrkám ani hlavu do písku a ani nelžu.

Nicméně chtěl jsem se obrátit na Sněmovnu s tím, o čem je zde hovořeno, jak nám pomůže, jestli druhý, třetí pilíř. Čestně přiznávám, že jsem zřejmě finančně asi negramota a moc se v celém tomto systému nevyznám, a jsem zvědav, jak se s tím poperou lidé s ještě nižším vzděláním a zkušenostmi, než mám já.

Nicméně sám, byť jako sociální demokrat, jsem už léta myslel na to, že mě pouze důchodový systém jednou ve stáří neuživí, jestliže se toho stáří dožiji, a o tom čím dál víc pochybuji, když vidím, co se zde děje, a připojistil jsem se.

Dámy a pánové, je to příliš osobní, ale dovolil jsem si přinést výpis ze svého renomovaného penzijního fondu oceněného Zlatou korunou, kde předsedou představenstva je jistý pán, který byl i - to jméno se shoduje s ministrem financí. Ano, opravdu tu nabízíme lidem velký zisk. Zde doslovně stojí: Investiční fond se v roce 2009 zcela očistil od rizikovějších investic a portfolio dnes tvoří pouze prvotřídní aktiva, především státní dluhopisy České republiky. - Dále nemá cenu číst. - Na základě výsledků rozhodla valná hromada o připisovaném zhodnocení za rok 2009 ve výši 0,1 %.

Dámy a pánové, kdybych to dal na spořicí účet té banky, měl bych daleko více. Na takovýto další pilíř - s veškerou úctou - já se můžu vykašlat a podle toho též budu hlasovat. Děkuji. (Potlesk opozičních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní další faktická poznámka - pan místopředseda Zaorálek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP