Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. července 2011 v 9.02 hodin
Přítomno: 167 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 9.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Hulinský Petr - zdravotní důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Klučka Václav - zdravotní důvody, Kováčik Pavel - zdravotní důvody, Kubata Václav - osobní důvody, Michalík Alfréd - zdravotní důvody, Novotný Josef starší bez udání důvodu, od 10 hodin Putnová Anna z osobních důvodů, Skokan Petr - osobní důvody, Šlégr Jiří - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá ministr zdravotnictví Leoš Heger z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem číslo 7, sněmovní tisk číslo 412, a dále budeme pokračovat body ve schváleném pořadí. Protože body 12 až 16 schváleného pořadu jsou návrhy zákonů ve třetím čtení a doba pro jejich projednání je vyčleněna od 9 do 14 hodin, navrhuji podle § 95a jednacího řádu hlasovat o vyčlenění jiných hodin pro jejich projednání.

Zeptám se Sněmovny, zda má k tomuto mému záměru nějakou připomínku. Pokud ne, budeme hlasovat. Prosím, abychom se soustředili.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu, který jsem vám právě přednesla. Kdo je pro, stiskněte prosím tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 26 z přihlášených 112 pro 62, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám a můžeme přistoupit k prvnímu bodu našeho dnešního jednání. Tímto bodem je

 

7.
Vládní návrh zákona o důchodovém spoření
/sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se pan ministr ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající.

Dobré ráno, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Není to sice úplně nezbytné, nicméně pro plynulost parlamentní diskuse, neboť navrhujeme zásadním způsobem nejenom zavést druhý pilíř, ale také transformovat třetí pilíř, bych pokládal za užitečné, kdybyste svolili s tím, že spojíme rozpravu s body 7, 8 a 9, a dovoluji si vám to proto navrhnout, samozřejmě záleží na vás.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Zeptám se Sněmovny, zda s takovým návrhem souhlasí konkurentně, nebo si přeje hlasovat. Nevidím žádný odpor, žádný protest, tak prosím, pane ministře, můžete pokračovat.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za pochopení a dovolím si proto předložit jak návrh zákona o důchodovém spoření, tak návrh novely zákona o doplňkovém penzijním spoření, tak také stručně vysvětlit, proč je nezbytné schválit tzv. změnový zákon.

Dovolte tedy, abych se nejprve věnoval návrhu zákona o důchodovém spoření, který zavádí tzv. druhý fondový důchodový pilíř. Tento zákon poprvé umožní na bázi dobrovolnosti, není to tedy povinné, ale umožní na bázi dobrovolnosti diverzifikovat každému pojištěnci podle vlastního rozhodnutí rizika budoucího penzijního zabezpečení mezi státní pilíř a druhý pilíř, který není ryze privátní, je to spolupráce veřejného a privátního sektoru. Tedy chcete-li, je to diverzifikace rizik mezi riziko solventnosti státu a mezi rizika kapitálových trhů. Neexistuje budoucnost bez rizika. Neexistuje žádný systém bez rizika, ale ta rizika rozkládat a diverzifikovat je moudré.

Návrh je tedy založen na tom, že každý občan České republiky, fyzická osoba starší 18 let, se může rozhodnout kdykoliv do svých 35 let, že nebude odvádět celkově - když to vezmu na zaměstnance, tak celkově 28 % z hodnoty své práce do tzv. průběžného pilíře, že bude odvádět pouze 25 a 3 % si může ukládat na soukromé spoření, ovšem za podmínky, že si k tomu přidá ještě další 2 %. Výsledkem kromě toho také je, že přibudou peníze v penzijním systému, protože první i druhý pilíř musíme vnímat jako součást penzijního systému.

Osoby, které v okamžiku spuštění reformy budou starší 35 let, se budou moct tak rozhodnout také, já tak například učiním v šesté dekádě svého života, a na toto rozhodnutí budeme mít šest měsíců, zda tak chceme, či nechceme učinit.

To rozhodnutí je ryze dobrovolné, nicméně je nevratné. Nedá se potom kdykoliv během penzijního spoření brát zpátky.

Návrh zákona vchází z nejmodernějších principů regulace institucí, z posledních směrnic Evropské unie působících na kapitálovém trhu. Zůstanou však zachována specifika, jež jsou vlastní produktům spoření na stáří, a to dlouhodobost a zvýšená obezřetnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP