(19.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: Ještě jednou. Říkáme a v zákonech navrhujeme, že budou lidé postupně odcházet později do důchodu. Konstatuje se, že se dožíváme vyššího věku, a můžeme tedy déle pracovat. A jestliže můžeme déle pracovat, tak bychom měli i umožnit řidičům neprofesionálům, aby nemuseli povinně absolvovat první lékařskou prohlídku už v 60 letech.

Znovu opakuji: Je to zajištěno tím, že lékař má povinnost v případě, že zjistí změněný zdravotní stav, sníženou možnost pro řízení, toto ohlásit příslušnému obecnímu úřadu, tak navrhuji a budu navrhovat v podrobné rozpravě, aby se tato povinnost posunula stejně s odchodem do důchodu, s řádným odchodem. Mám to tam formulováno tak, že by byla povinnost u neprofesionálního řidiče, aby absolvoval lékařskou prohlídku nejpozději půl roku před řádným odchodem do důchodu. Víme, že se bude věk odchodu do důchodu neustále zvyšovat, tak aby nebylo nutné neustále měnit tento termín, tak je to tam formulováno takovýmto způsobem.

Svůj pozměňovací návrh jsem předložil, máte ho v lavicích a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hojdovi. Dalším přihlášeným je pan kolega Huml, ale s faktickou poznámkou bude mít nyní slovo pan poslanec Jan Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já se pokusím jenom krátce reagovat na slova svého předřečníka. Myslím, že nelze posuzovat obě dvě situace, to je odchod do důchodu a způsobilost k řízení stejným měřítkem. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) Způsobilost pro řízení vozidla je úplně jiná kategorie, a proto si myslím, že tak jak ta úprava zní, je v pořádku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní řádná přihláška. - Faktická poznámka pan poslanec Hojda? Řádná? Takže před vámi ještě bude mluvit pan poslanec Stanislav Huml. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Já jsem jenom chtěl upozornit, že v usnesení hospodářského výboru je velmi důležitá věc, a sice je to vypořádání se s osobou blízkou. Já jsem na návrh reagoval a předkládám pozměňovací návrh. Rád bych ho teď trošku odůvodnil.

V usnesení hospodářského výboru je lhůta pro to, abyste dostali předvolání a byli povinováni zaplatit pokutu jako provozovatelé vozidla bezodkladně. Je to trošku vágní problém a já si myslím, že by to mělo být stanoveno pevně danou časovou lhůtou, nikoliv bezodkladně. Pak by se mohlo stát, že to bude za měsíc, a pak si nikdo nebude pamatovat, kdo to auto řídil.

Myslím si, že bychom neměli být obviňováni z toho, že jsme lobbisti nějakých radarových firem, a proto si myslím, že zařízení, která budou elektronická a která budou přestupky dokumentovat, by měla být v majetku obce nebo státu.

A třetí premisa, kterou jsem se tam pokusil dopravit, je ta, že obec, která investuje do radaru, zařízení, které bude sledovat jízdu na červenou, zkrátka investuje do bezpečnosti silničního provozu, tak by měla mít taky možnost z těch pokut nějaké peníze dostat. Takže jsem tam trošku přerozdělil výnos z pokut nejenom pro pověřenou obec, která dělá správní řízení, ale i pro tu, která investuje do bezpečnosti.

Hlásím se ještě do podrobné rozpravy a tam se přihlásím k pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se ještě, do řádné rozpravy pan poslanec Pavel Hojda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dostali jsme informaci, že se máme hlásit do rozpravy prostřednictvím lístků, ale že je možné se samozřejmě hlásit i z místa do obecné i podrobné rozpravy, takže jsem se hlásil samozřejmě částečně i v reakci na vystoupení mého předpředřečníka.

Já znovu chci zdůraznit: Samozřejmě v případě, že dojde ke změně, a to musí vždycky zjistit příslušný lékař, v možnostech řízení motorového vozidla, teď nehovořím o profesionálních řidičích, musí zasáhnout obecní úřad. My jsme před nějakým časem zde horovali pro to, jak chceme snižovat administrativu a veškeré vyplňování formulářů, a tady to je jedna z možností, jak právě tu administrativu snížit, abychom nehonili řidiče tam a zpátky, když k tomu není odůvodnění. Víme přece, že jsou i osmdesátiletí řidiči, kteří řídí, i když mají určité omezení, musí třeba mít brýle a tak dále, ale řídí a je to v pořádku. Takže nevím, proč bychom měli nutit šedesátileté řidiče, aby šli na povinnou prohlídku, když budou zdrávi, když nebude od obvodního nebo příslušného lékaře žádné omezení. Proč to nelze spojit, jak navrhuji, právě s řádným odchodem do důchodu. Myslím si, že na tom nic není. A jestliže někdo hovoří, že dochází k takovým změnám, tak by mohl říci, že když dochází k takovým změnám po 60. roku věku, tak proč tedy souhlasíme s tím - i když já s tím nesouhlasím - aby se neustále zvyšoval věk odchodu do důchodu. To je naprosto nesouměřitelné a já si myslím, že bychom si tohle mohli uvědomit, a zejména ti, kteří jsou zdrávi třeba i v těch 65, tak si myslím, že by nebylo nutné, aby povinně chodili na lékařskou prohlídku, když to není nutné. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Pavel Hojda. Někdo se ještě hlásí do obecné rozpravy? Pokud ne, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám do ní dvě přihlášky, první dostane slovo pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán včera do vašich lavic. Týká se právě odchodu do důchodu a zejména tedy lékařských prohlídek a termínu první povinné lékařské prohlídky u neprofesionálních řidičů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Stanislav Huml. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den ještě jednou, já to mám úplně stejné, v lavicích máte můj pozměňovací návrh. Já tam jenom opravuji: v bodu 14 § 125h odstavec 1 se mění slovo "bezodkladně" na text "do dvou pracovních dní". Je to tisková chyba. Chtěl bych tam mít do pěti pracovních dní a jinak text je všechen v lavicích. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Nyní pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já bych se chtěl jen formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl také rozdán včera do lavic, který podal pan kolega Baštýř, který je z pracovních důvodů na dnešek omluven.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, bodu 10, sněmovního tisku 300.

Dámy a pánové, tím jsme projednali náš dnešní program. Přeji vám příjemný večer, zítra zahájíme naše jednání v 9 hodin ráno, a to odpověďmi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 19.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP