Sněmovní tisk 300
Novela z. o silničním provozu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 4. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 444).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/2, který byl rozeslán 9. 6. 2011 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 559).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 6. 2011.
  Návrh zákona 28. 7. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 300/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 300/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 39, usnesení č. 677).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 10. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 297/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní školení, evropský řidičský průkaz, odborná kvalifikace, řidičský průkaz, silniční doprava, volný pohyb osob

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)