(18.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nyní dostává slovo pan poslanec Jiří Zemánek. - Neviděla jsem, pane předsedo. (K posl. Kováčikovi.) S faktickou, nebo s přednostním? S přednostním. Pan poslanec Zemánek ještě počká, slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové. Vaším prostřednictvím, paní předsedající, k panu kolegovi Šulcovi. On přece dobře ví, že všechny tyto jevy, jako je nezaměstnanost, jako jsou sociální problémy, jako jsou ekonomické problémy, nenastávají ihned, když se něco s odpuštěním zorá v řízení státu či ekonomiky, ale že mají určitou prodlevu. A vysoká nezaměstnanost nejen na Mostecku, ale i na severní Moravě, v některých regionech Vysočiny, v některých regionech Zlínského kraje, ale i zde v některých regionech například Plzeňského kraje nebo kdekoliv jinde v republice je především dopadem toho, jak špatná politika se zde dělala zejména v první polovině 90. let, a to tady ani s podporou, ani bez podpory KSČM nevládla žádná sociální demokracie, pokud mě paměť neklame. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem říkal s přednostním právem, paní předsedající. (Ano, máte pravdu.)

Tehdy téměř s neotřesitelným postavením vládla ODS. Takže vysoká čísla nezaměstnanosti, vysoké sociální problémy, to jsou dopady zpackané privatizace, špatné privatizace, to jsou dopady rozkrádání národního majetku, který tady byl bez ohledu na to, jestli to zasáhne, nebo nezasáhne pracovní místa.

Pane kolego, bývalý hejtmane Ústeckého kraje, prostřednictvím předsedající, zkuste být doopravdy trošku objektivnější a přijmout i vlastní odpovědnost, kterou bezesporu nesete. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Máme zde dvě faktické poznámky v pořadí Vojtěch Filip, Jiří Šulc. Vojtěch Filip a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající, já je nevyčerpám. Jenom vaším prostřednictvím kolegovi Šulcovi. Vláda byla složená - Česká strana sociálně demokratická, KDU-ČSL a Unie svobody, nebyla s podporou KSČM. Prosím, nepřekrucujte minulost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vyřizuji vzkaz a uděluji dvě minuty panu Jiřímu Šulcovi.

 

Poslanec Jiří Šulc: Děkuji. Já mám oba dva kolegy opravdu rád. Já bych vám prostřednictvím paní předsedající vzkázal, že s panem prvním předřečníkem samozřejmě souhlasím, akorát on se trošku spletl. Za problém nezaměstnanosti v severních Čechách může Komunistická strana Československa, která například zbourala celé město Most a spolu s ním zmizelo sto obcí a měst v Ústeckém kraji a všechny nahnala do paneláků a do chemického a těžebního průmyslu. Takže to je ten prapůvod sociálních problémů v severních Čechách a měli byste si to, pánové, uvědomit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: I tento vzkaz vyřizuji a dávám slovo panu předsedovi Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, před několika málo hodinami jsme tady u jiného tématu hovořili o problémech, které řada občanů má s bydlením. A jsou to problémy totální, jsou to problémy velmi zoufalé, kdy lidé prostě nemají na to, aby si pořídili vlastní bydlení, a nájemní bydlení je buď tak drahé, že na to rovněž nemají, a nebo prostě není k dispozici. Kéž by, kéž by, si mnozí říkají, byly k dispozici alespoň ty paneláky, které se tehdy stavěly, a pokud mě paměť neklame, jestliže se za té oné kritizované doby stavělo v řádech desetitisíc až statisíc bytů ročně, tak dneska máme velký problém ve statistice s tím, aby se vykázala alespoň rozestavěnost v řádu 20, 30 tisíc. Jestli se o řád pletu, tak mi to promiňte, ale srovnání si myslím příliš nekulhá. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktická poznámka pánové Miroslav Opálka a Vojtěch Filip. Miroslav Opálka a jeho dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Já taky nebudu potřebovat tolik času. Ono se nejlíp argumentuje na faktech, takže pokud za nezaměstnanost u nás můžou komunisté a je tu nižší nezaměstnanost než ve Španělsku - 21,3 %, v Irsku 14,8, v Portugalsku 12,5, a tam komunisté nevládli, tak jak je to možné? (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další faktická Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Ještě jednou právě proto, že jde o Ústí nad Labem. Váženému panu kolegovi Šulcovi bych chtěl vaším prostřednictvím, paní předsedající, sdělit, že například rozhodnutí o stanovení limitů těžby v severočeské uhelné pánvi bylo učiněno ve dvou krocích v letech 1984 a 1988 a vláda České republiky to pod vedením Petra Pitharta v roce 1991 převzala. Dnes vaše vláda rozhoduje o jejím prolomení. Ale to rozhodnutí z roku 1988 znamenalo, že kromě zastavení těžby se převáděli lidé do náhradních programů. V roce 1991 žádné převzetí do náhradních programů nebylo, takže jestli to někdo udělal špatně, tak to nebyla vláda bývalé KSČ, ale současné vlády od roku 1991 až po dnešek. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Z faktických poznámek se vrátíme do rozpravy a prosím pana poslance Jiřího Zemánka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhovaný zákon je součástí takzvané sociální reformy a zaměřuje se na oblast zaměstnanosti. Navazuje na zákon o Úřadu práce České republiky, který zásadním způsobem reorganizuje tuto instituci, a tím přispěje ke zmenšení role státu v aktivní politice zaměstnanosti. Navrhovaná novela zákona tento trend dále posiluje, zejména zavedením principu takzvaného sdíleného zprostředkování zaměstnanosti. Dle tohoto návrhu se zavádí možnost převést zprostředkování zaměstnání z úřadů práce na pracovní agentury.

Touto záležitostí se zabývala speciálně hlava V - sdílené zprostředkování zaměstnání. Krajská pobočka úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Podle tohoto návrhu úřad práce uzavře s agenturou práce písemnou dohodu o sdíleném zprostředkování zaměstnání. Na jejím základě může agentuře práce poskytnout příspěvek ve výši 5 tisíc korun na každého uchazeče o zaměstnání, kterému bude tato agentura zprostředkovávat zaměstnání. Za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou dostane příspěvek ve výši 1 250 korun. Pokud tento uchazeč setrvá v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně šesti měsíců, dostane dalších 500 korun. Jedná se tedy v podstatě o plíživou privatizaci funkcí úřadů práce, která zatíží ve svém důsledku státní rozpočet.

V důvodové zprávě je uvedeno: V návaznosti na zvýšení spolupráce s agenturami práce lze očekávat náklady na toto nové opatření aktivní politiky zaměstnanosti při zprostředkování práce 90 tisíc osob ve výši 180 mil. korun. Problematiku nezaměstnanosti tato novela v podstatě navrhuje řešit na základě tržních mechanismů a snižuje faktickou roli státu v aktivní politice zaměstnanosti. Přitom je možno očekávat růst nákladů od pracovních agentur. Dále novela odstraňuje výčet skupin vyžadujících zvláštní pozornost úřadů práce. Paragraf 33 - odstraňuje se povinnost zaměstnavatelů hlásit úřadu práce volná pracovní místa. Problematiku nezaměstnanosti tato novela ve své podstatě navrhuje řešit na základě tržních mechanismů a snižuje roli státu v provádění efektivní aktivní politiky zaměstnanosti. Novela dále vychází z koncepce všechna opatření sociálních systémů mají být založena na tom, aby se jednotlivci v tíživé sociální situaci sami snažili zlepšit svůj sociální status, vytváří tlak na zaměstnance a nezaměstnané v podobě snižování jejich sociální ochrany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP