(11.40 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Veřejná dostupnost a provázanost s odpovídajícími rejstříky mi v tomto zákoně chybí. My jdeme opačným směrem než svět. Ve vyspělém světě jdou dokonce tak daleko, že se připravují nebo už jsou v platnosti majetková přiznání všech občanů. To je něco, co je v České republice naprosto nepředstavitelné. U nás se dokonce uvažuje o zrušení rodných čísel v obchodním rejstříku. Takové úvahy jsem zaslechl.

Věci veřejné mají majetkovou průhlednost ve svém programu a věřím, že se nám podaří, aspoň mě o tom kolegové přesvědčují, napravit chyby v akciové neprůhlednosti v obou normách ve schvalovacím procesu. Já o tom spíše pochybuji, protože se do toho musí zapojit ministerstvo. Budu rád, když mi v tomto duchu odpoví pan ministr, jak by se nějakým takovým komplexním - a jestli je vůbec vůle tuto změnu provést.

Zaknihování bych si představoval, že bude podobným způsobem jako na katastru, zprůhlednění, a teprve zveřejněním bude právně uznán převod akcií. Myslím si, že pokud by k tomu nedošlo, tak pro Věci veřejné je to destrukce jejich volebního programu. Doufám, že se nám společně s kolegy z koalice podaří v několikaměsíční bitvě o občanský zákoník tyto chyby napravit a to, co bylo nedávno deklarováno i panem premiérem, že neprůhlednost akciových vlastnictví bude prioritou koalice, se podaří vyřešit už v této normě a pak samozřejmě v návazných normách, které budou muset být následně novelizovány.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Novotnému. Požádám nyní o slovo dalšího z přihlášených. Je to pan poslanec Jeroným Tejc. Pan místopředseda se hlásí s přednostním právem? Ano, s přednostním právem pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli dovolíte, paní předsedkyně, rád bych reagoval na vystoupení pana poslance Novotného z Věcí veřejných, protože mi to připadá tak, že řeči se vedou a voda plyne, ale přitom není jasné, jestli neuniká podstata věci. Zajímalo by mě, jestli pan poslanec Novotný četl důvodovou zprávu onoho zákona o obchodních společnostech, o kterém tady začal mluvit.

Já jsem si vědom toho, že mluvíme o občanském zákoníku, ale pan poslanec Novotný mluvil o zákonu o obchodních korporacích, takže na to reaguji. Snad i pan ministr připustí, že tam určitá souvislost je, protože i občanský zákoník má pasáže, které se týkají cenných papírů, to znamená, že vazba mezi úpravou, která se týká obchodního práva a občanského práva, existuje. V tom smyslu se mi zdá, že pan poslanec Novotný se nedopustil takového faux pas, pokud začal mluvit o druhém kodexu, který ale v těchto věcech skutečně dost těsně souvisí s tím prvním. Myslím si, že snad je na místě, že na to reaguji v této chvíli.

Já jsem se ho chtěl zeptat, jestli skutečně četl poměrně obsáhlou důvodovou zprávu ke kodexu obchodního práva, protože tam by si přečetl, že oproti tomu, co on tady říkal o bitvě, kterou svádí koalice s anonymními akciemi, tak v této důvodové zprávě je úplně opačný přístup. Tam je dokonce napsáno, což mi připadá úžasné - snaha bránit umisťování prostředků do anonymních struktur je snahou chybnou. Rozumíte? Tady je napsáno, že vůbec snaha bránit tomu, aby se prostředky takto vlastnicky umisťovaly, je snahou chybnou, protože by se muselo bránit investicím do čehokoliv cenného, u čeho není na první pohled znám vlastník. Dokonce se tady říká, že zaknihování cenného papíru dohledatelnost vlastníka neřeší, pouze komplikuje.

Takže profesoři práva, kteří psali tento kodex obchodních korporací, uvažovali úplně opačně. Otázka je, kdo má tedy pravdu. Mají pravdu tito profesoři práva, kteří tvrdí, že to je něco zaostalého a my se musíme naopak anonymním akciím otevřít, nebo - tady bych mohl citovat ze zprávy OECD, z textu Cooperation z roku 2010, ve které se říká, že vedle tichomořských Marshallových ostrovů a Nauru s 10 tisíci obyvateli patří do této kategorie jenom jediná větší země, Česká republika, kde se podporují naprosto anonymní akcie, řekl bych zjednodušeně, v takové úplně nejuvolněnější podobě.

Tady máme na jedné straně kodex, který říká, že se nemáme obávat anonymity a neprůhlednosti. Já už jsem tady včera řekl, že v zadání pro obchodní kodex z roku 2001 bylo napsáno, že má být cílem také zprůhlednění vlastnictví akciových společností. Potom je tam napsáno, jak už jsem tady také říkal, že tento názor byl ovšem překonán. Tady je napsáno - nacházíme důvod v překonání věcného záměru z roku 2001, totiž v tom, že by se mělo zprůhledňovat. A naopak říkají, že vůbec není žádoucí se anonymitě bránit.

Já vám teď mohu číst tu zprávu OECD tax Co-operation, která nás naopak informuje o tom, že v současné době je trend anonymní akcie v jednotlivých zemích rušit, případně se nabízí jejich registrace, nebo se s nimi vůbec zakazuje obchodovat. Toto je zpráva OECD proti naší důvodové zprávě, že trend ve světě je naopak anonymní akcie rušit. Středoamerická Guatemala je zrušila úplně novým zákonem v rámci tažení proti organizovanému zločinu. Zákon zasahuje proti obchodu s drogami a reguluje povinnosti právnických a fyzických osob. Takže to je Guatemala, abychom věděli, kde jsme. Tam se rozhodli, že je třeba zakroutit anonymním akciím krkem. Karibský ostrov Anguilla se omezil na to, že se majitelé anonymních akcií musejí přihlásit u státem jmenovaných správců. Jedna firma může mít nanejvýš jednoho vlastníka.

Já vám tady mohu dát doklady, že ve světě - tady máme reprezentativní zprávu - naopak anonymní akcie v různých formách, které jsou, jsou, řekněme, omezovány, nebo je celý ten proces vlastnictví zprůhledňován. Opakuji: tady máme kodex, který říká, že to je naopak. Já se ptám, kdo má pravdu. Mají pravdu autoři tohoto kodexu, kteří říkají jen houšť, a tito milovníci anonymního vlastnictví, nebo mají pravdu tyto mezinárodní zprávy? Já myslím, že nemůže platit oboje. Není možné vyrazit obojím směrem.

Vážné je to, že já nevěřím tomu, že tady v kodexu něco přijmeme nebo to jenom tak předěláme. V kodexu přece nemůžeme teď začít ve Sněmovně jako poslanci pracovat a dělat úpravy. Tato věc se nedá vyřešit nějakým jedním řádkem. Představy, že tam dáme zaknihování a budeme mít vymalováno, jsou nesmyslné. Tak jednoduché to není. To, co je celkovým přístupem, se nedá nahradit nějakými úpravami tady ve Sněmovně. A hlavně, pokud je to takto koncipováno v základním kodexu, který má být na padesát let, nedovedu si prostě představit, že bude dodatečně dělán nějaký zákon, který bude korigovat to, co je tady základní filozofií. Já si myslím, že takto pracovat nelze. To mělo být zásadně rozhodnuto, pokud se jedná o tak zásadní normy, jako jsou kodexy, kterým směrem jdeme.

Já tady rovnou říkám, že nesouhlasím s názorem pánů profesorů Dědiče a dalších, že se nemáme anonymního vlastnictví bát, protože - jak už jsem tady citoval jeho výrok - to potom zrušme i peníze, ty jsou také anonymní a také na doručitele. Já to tady opakuji, jako že to je poměrně docela úžasná věc, jaká filozofie je podkladem tohoto zákona o obchodních korporacích, se kterou naprosto nesouhlasím. A tvrdím, že není možné dnes říkat, že toto se prostě přijme nebo nějakým způsobem upraví, a pak budeme bojovat s anonymním vlastnictvím. Já si myslím, že to je neproveditelné. To nikdo nemyslí vážně, protože pokud by to skutečně bylo tak, jak říká pan poslanec, že jdeme do boje s anonymním vlastnictvím, museli bychom se poměrně velmi přesně rozhodnout, že jednak na tom postavíme základní půdorys, kodex, a pak budeme dělat takové věci, jako je přiznání majetku a další veřejné zakázky, a prostě všechno to musí být podrobeno základnímu záměru, ve kterém chceme anonymní akcie v duchu toho, co se dnes ve světě děje, skutečně omezit. Ale nelze postupovat tak, že tady teď schválíme ten základní půdorys v podobě vypracovaný lidmi, kteří jsou milovníky anonymního vlastnictví, a pak se budeme snažit s tím něco dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP