(10.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Opět mohu na ústavněprávní výbor, projde-li do druhého čtení tento návrh, přinést fakta, jak jiné země se připravovaly na aplikaci nového občanského zákoníku, co to pro ně v praxi znamenalo, jak to zatížilo jejich právní systémy. Prosím, udělejme si konkrétní komparaci, udělejme si konkrétní srovnání a nestrašme se ničím, co jaksi cucáme z rukávu a nemáme k tomu jasná fakta.

Úvaha, která zde byla řečena, že na zákoníku prodělají zvláště chudí lidé, je absolutně mylná! Jsem překvapen, že zde ze strany levicových poslanců zaznívá kritika tohoto zákona. Vždyť tento zákon právě na rozdíl od současné kusé právní úpravy lépe chrání zdravotně postižené, poškozené, lidi, kteří trpí duševními nemocemi. Dokáži na konkrétních faktech buď tady v debatě, nebo na ústavněprávním výboru, jak je tento zákon vůči slabším v této společnosti mnohem citlivější než současná právní úprava. To lze jasně doložit. To znamená, co do sociální citlivosti je tento návrh jasným posunem.

Vedle tohoto zákona bude platit, pokud tato vláda bude mít prostor, nový zákon o bezplatné právní pomoci, který umožní těm, kteří nejsou ekonomicky dobře situováni, aby dostatečně ochránili svá práva před soudy. Jenom jednu poznámku na okraj. Tato vláda vydává na bezplatnou právní pomoc čtyřnásobně více peněz například než srovnatelně velký stát, jako je Maďarsko. Tato vláda je si vědoma potřeby podpory právní pomoci pro sociálně chudé a výrazně to činí. Opět to mohu na základě faktů dokázat, pokud o to bude zájem, například na ústavněprávním výboru. Srovnáte-li čísla, kolik vydává ČR na bezplatnou právní pomoc, tak ve srovnání s Maďarskem, Slovenskem a Polskem při počtu obyvatel jsme jednoznačně nejvíce štědrá země.

Jsem alespoň rád, že pan poslanec Grospič konstatoval, že se jedná o úctyhodné dílo, že aspoň v této oblasti byl tento návrh pochválen.

Dovolím si ještě se vyjádřit stručně k paní kolegyni, místopředsedkyni Sněmovny Vlastě Parkanové. Já si velmi vážím toho, že zde věcně diskutujeme o jednotlivých ustanoveních, bohužel se domnívám, že paní místopředsedkyně Sněmovny Vlasta Parkanová nemá v hodnocení úpravy zvířat pravdu. A opět, buď to můžeme rozebírat zde na plénu, nebo navrhuji, aby tyto nuance byly diskutovány v ústavněprávním výboru, nebo nabízím těm poslancům, kteří nejsou členy ústavněprávního výboru anebo jim ústavní funkce nedovolí se toho jednání účastnit, individuální konzultaci a vysvětlení těchto věcí s mými experty.

Zkrátka a dobře, srovnávat veřejnoprávní pojmy a soukromoprávní pojmy lze jen do určité míry. Já konstatuji, že termín "divoké zvíře" nerovná se obsahem "volně žijící zvíře". Termín "domácí zvíře" nerovná se svým obsahem "hospodářské zvíře". Čili rozlišení na soukromoprávní pojmy a veřejnoprávní pojmy má svůj smysl. Pojďme se o konkrétních ustanoveních, a já to nabízím u zvířat, bavit, zda zde to smysl má, či nikoliv. Jsme přesvědčeni, že ano, ale nabízím k tomuto seriózní setkání a debatu.

Stejně tak ta úprava, která byla zvolena, v zásadě přiměřené užití o věcech na zvířata nám připadá elegantní a správná a bude záležet na praxi a na soudech, aby vyložily, která ustanovení se užijí a která ne. Pokud bychom takovýto systém obecné aplikace některých ustanovení odmítli, pak bychom museli napsat samostatnou část občanského zákona, která jasně bude říkat, co se na zvířata použije a co ne, a udělat úplně samostatnou úpravu pro zvířata. A to snad nemá žádná země v rámci Evropy. Protože i úvaha, kterou zde zmiňovala paní místopředsedkyně, že by to bylo postaveno na principu, že se použijí ta ustanovení, která neodporují povaze živého tvora, tak to je podobné jako přiměřené užití. V zásadě to samé jinými slovy. Opět to bude záležet na konkrétním posouzení, co se použije a co nikoliv.

Dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem takto do toho vstoupil, ale kdyby náhodou debata byla přerušena kvůli bodům pana ministra práce a sociálních věcí, nerad bych, aby to zapadlo. Proto jsem považoval za nutné do této debaty takto vstoupit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Karolína Peake. Prosím.

 

Poslankyně Karolína Peake: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážená vládo, pan ministr zde správně řekl, že předložení nového občanského zákoníku je skutečně historická chvíle. Toto dílo vyvolává živou diskusi nejen mezi odbornou právnickou veřejností, ale i mezi těmi, jichž se konkrétní úprava v občanském zákoníku přímo týká. Jako předsedkyně ústavněprávního výboru považuji za nutné zde jasně deklarovat, že vnímám nejen kvalitní PR Ministerstva spravedlnosti, které toto dílo předkládá, ale i hlasy kritické, a chci také jasně říci, že výbor poskytne dostatek času k projednání kodexu, k dostatečnému prodiskutování nejen koncepčních, ale i konkrétních připomínek. Zároveň ale doufám, že se nám podaří postupovat skutečně odpovědně a systematicky tak, aby výsledkem byl skutečně občanský zákoník, a nikoliv trhací kalendář. Spolu se zpravodajem a předkladatelem si dovolím připravit takový harmonogram projednání občanského zákoníku na půdě ústavněprávního výboru, na kterém bude moci proběhnout skutečně odpovědná a široká diskuse, a budu ráda, když se jí zúčastní i jiní zástupci poslaneckých klubů než členové ústavněprávního výboru.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní předsedkyni a další předností právo - pan předseda Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, já bych rád požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie, a to v délce 60 minut. Současně bych rád požádal poslanecký klub, aby se sešel po vyhlášení přestávky v prostorách poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče a předsedo Sobotko, já vás velmi prosím, velmi se omlouvám, ale oba místopředsedové, jak Parkanová, tak Zaorálek, teď nedávali pozor a řešili něco jiného, velmi se omlouvám, prosím, zopakujte mi návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: (S úsměvem:) Tak to je mi líto, že došlo k takovému incidentu ve vedení Poslanecké sněmovny. Pokusím se to tady zhojit tím, že ten návrh přednesu ještě jednou. Chtěl bych požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie, a to v délce 60 minut. A současně ještě tady mám příležitost zopakovat pozvánku pro své kolegy, aby se sešli v prostorách poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě jednou se omlouvám a vyhlašuji přestávku. Budeme pokračovat v 11.30.

 

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.) ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP