(9.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Opálkovi. Hlásí se prosím někdo dál do rozpravy? Pan poslanec Martin Vacek, prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já mám potřebu v tuto chvíli k tomuto tisku říci následující. Návrh zákona o Úřadu práce České republiky je koncepční materiál, který řeší především manažerský způsob řízení tohoto úřadu. Jde nám především o to, tak jak jsme si tady v předešlé době řekli, aby pracovní úřady více plnily účel, pro který jsou zřízeny, aby se nezabývaly nekoncepčními věcmi, které jsou zařazeny, typu společná správa majetku, účtárny, jednotlivá právní oddělení a jiné prvky, které řešilo 77 úřadů každý samostatně. Tento zákon toto řeší a je to první krok k tomu, abychom byli schopni systémově řídit koncepční politiku zaměstnanosti v České republice. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vackovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, kolega Jeník. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom na margo vystoupení pana kolegy Opálky, kterého si velmi vážím, prostřednictvím paní předsedající podotkl, že tady se bavíme o organizační změně v rámci resortu a organizační změně v jednom úřadu. Tento resort řídí také Českou správu sociálního zabezpečení a nový centrální úřad práce se jí bude tímto svým novým uspořádáním velmi podobat. Bavíme se o technické záležitosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do rozpravy. Není-li žádná... Faktická poznámka pan poslanec Opálka. Ještě se zeptám - platí faktické poznámky Cyrila Zapletala, Pavla Kováčika, Jiřího Paroubka? Faktická neplatí. Takže slovo má pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní předsedkyně, vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat kolegovi Jeníkovi za poklonu a chtěl bych jenom konstatovat, že to bohužel není obdoba České správy sociálního zabezpečení, protože Česká správa sociálního zabezpečení má významné postavení na okresních správách a my právě jsme z okresních úřadů práce udělali pouze kontaktní místa a vlastně tu manažerskou práci jsme převedli na kraje. Rozumím tomu, že i v krajských městech jsou u české správy ředitelé vlastně na takové určité úrovni jakoby koordinačního článku, ale určitě to nejde srovnat s tímto návrhem. Já vím, že tady je politické rozhodnutí, že je o zákonu rozhodnuto, ale varuji proto, abych se mohl třeba za dva roky odvolat i na to své vystoupení, až tady budeme řešit některé kauzy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Zeptám se ještě jednou, zda se hlásí někdo do rozpravy. Ještě jednou pan kolega Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Dámy a pánové, jen lehce na doplnění. Jeden ze základních argumentů pro to, abychom dnes všichni zvedli ruku pro tento návrh zákona, je i to, říkám i to, že v prvním roce je plánovaná úspora řádově 175 mil. korun. Jestliže víme o této úspoře, je naší povinností, abychom to řešili. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Bohuslav Sobotka se nyní hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, všichni určitě ruku pro tento návrh zákona nezvedneme, to se nepochybně nestane. Odpovědnost bude čistě na poslancích vládní koalice. Jestliže se vládní koalice rozhodla učinit tento riskantní, nepromyšlený, nepřipravený krok, je to čistě její věc. Já to říkám také proto, aby v budoucnu, až se budou hledat viníci chaosu, který nastane na úřadech práce, problémů, které se objeví v resortu Ministerstva práce v příštím roce, až se budou vynakládat nové a další peníze na přepracovávání různých informačních systémů - a nepochybně to bude stát další desítky a stovky milionů korun, možná se někdo také rozhodne podojit stát při té příležitosti, aby řešil mimorozpočtové financování své politické strany, těžko říct, co se všechno bude odehrávat. Ale v každém případě platí, že žádný sociální demokrat pro takto špatně připravený návrh hlasovat nebude. Jestliže vládní koalice tuto změnu chce, pak za ni musí nést plnou odpovědnost. Já bych chtěl jenom poprosit, aby až se o té věci bude v budoucnu mluvit a budou se hledat viníci, aby se neříkalo, že ten návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna. Chtěl bych poprosit o to, aby se mluvilo o tom, že ho schválila vládní většina, že pro něj hlasovala ODS, TOP 09 a Věci veřejné. V žádném případě sociální demokracie s takovýmto hazardem souhlasit nebude.

Pokud jde o ty tzv. úspory, domnívám se, že je to velmi relativní číslo, zejména v prvním roce, kdy bude docházet k transformaci. Tato transformace si vyžádá dodatečné náklady, které podle mého názoru ani nejsou ve skutečnosti rozpočtovány v rámci státního rozpočtu, kdybychom se na něj podívali pečlivěji, a myslím si, že to v každém případě bude znamenat zhoršení veřejných služeb pro daňové poplatníky v oblasti politiky zaměstnanosti jak z hlediska zhoršení kvality, tak z hlediska zhoršení dostupnosti těchto služeb a nepochybně to vnese chaos do čerpání evropských prostředků, které se používají na aktivní politiku zaměstnanosti. Já bych jenom chtěl upozornit, že většina peněz, která dnes jde o systému aktivní politiky zaměstnanosti, tak jsou peníze právě z projektů, z prostředků Evropské unie. Jestliže do toho reorganizacemi vneseme chaos a zmatek, tak je jasné, že to čerpání se zpomalí, a samozřejmě že se zvyšuje riziko chyb, zvyšuje se riziko porušení pravidel a zvyšuje se také riziko toho, že v budoucnu, možná za pár let, až přijde kontrola, tak bude muset Ministerstvo práce a sociálních věcí část těchto prostředků vrátit prostě proto, že tady byla připravena tzv. reforma, která nebyla dostatečně prodiskutována.

Chtěl bych také připomenout na tomto místě znovu, že tento návrh nezískal podporu v tripartitě, nezískal ani podporu zástupců zaměstnanců a nezískal ani podporu zástupců zaměstnavatelů právě proto, že není dobře připraven a v žádném případě nebyl dostatečně prodiskutován. Platí tedy, že Česká strana sociálně demokratická se jednoznačně od tohoto návrhu zákona distancuje a budeme hlasovat proti němu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan poslanec Bohuslav Sobotka. Nyní se o slovo hlásí ministr práce a sociálních věcí. Prosím, pane ministře. Pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré dopoledne. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych ujistit prostřednictvím předsedající nejen pana poslance Sobotku, ale i vás ostatní kolegyně a kolegy, že to, co tady padlo, je naprosto zbytečné strašení. Ta organizační změna je pečlivě připravena, pečlivě prodiskutována a velmi výrazným způsobem zlepší schopnosti státu jak při kontrole a vymáhání plnění právních předpisů, tak při obsluze občanů. Děkuji vám za důvěru.

Osobně chci říci, že ta změna v žádném případě nijak nesníží schopnosti úřadů práce, naopak je výrazně zvýší.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dostal jsem jako pravděpodobně řada z vás od poslanců po mé levici krásný kalendář s nádhernými pejsky, který se mi velmi líbí, nicméně přece jenom vzhledem k současné atmosféře pro případ, že to bylo myšleno jako úplatek, abych změnil svůj názor na tento zákon, chci říct, že svůj názor nezměním a pro jistotu budu informovat Obvodní oddělení policie pro Prahu 1. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kalouskovi. Nyní dvě přednostní práva - pan místopředseda Lubomír Zaorálek byl první, pan kolega Kováčik druhý. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP