(18.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

A to, co říkal pan ministr, tak k tomu chci jenom říct že ano, je tady určitá snaha o to, zpřesnit podmínky, za kterých může docházet ke slučování pojišťoven nebo obecně upravit stávající zákon, ale až zřejmě poté, co proběhne sloučení. Čili nejdříve se změní pravidla hry, udělají se personální výměny, dojde ke sloučení, a potom budeme řešit nějaké úpravy. To si myslím, že z tohoto pohledu je to špatně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega poslanec a ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pokud jsem se snad někoho dotkl mým vystoupením, nebylo to cílem a úmyslem a omlouvám se. Nicméně chci ujistit, že jsem ten návrh četl, a ono v okamžiku, když něco prohlásíme, jako že to jde, a přitom podmínky pro to, jak to má jít, stanovíme tak, že to ve skutečnosti nejde, tak si řekněme na rovinu, že to skutečně nejde, a netvrďme, že to jde. Protože ten návrh jasně říká, že možné je slučovat, ale pouze tehdy, když nedosáhnou stanoveného počtu nebo když nucená správa. V žádném jiném případě toto možné není. Jinými slovy, žádná možnost na základě rozhodnutí "vlastníků", resp. zřizovatelů nebo zakladatelů, kteří sami sebe promítnou do příslušných statutárních orgánů, na tom, že si vyhodnotí situaci na zdravotně pojistném trhu tak, že je výhodné pro obě dvě pojišťovny typu Vojenská a Ministerstva vnitra ke sloučení a že to je rozhodnutí, které směřuje skutečně k větší efektivitě vynakládání s veřejnými prostředky, tak to tento návrh neumožňuje. A já neříkám, že je správný současný systém. Já se klidně hlásím k tomu, pojďme jej zpřesnit, ale nezabouchávejme ty dveře, nezamykejme je na deset západů, anebo alespoň netvrďme, že vlastně dveře nezavíráme, ale necháváme je otevřené.

Tento návrh říká, že něco jde, ale ve skutečnosti to nepůjde. To je to, co zde namítám vedle toho, co jsem zde zmiňoval směrem k argumentům vůči Vojenské zdravotní pojišťovně a nutnosti nějaké specifické ochrany, ochrany dat, neb mi to nepřipadne fér vůči Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo v obecné rozpravě? Nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, paní zpravodajka se závěrečným slovem po obecné rozpravě.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Já bych jenom chtěla shrnout, že padl návrh na zamítnutí, aby to bylo před třetím čtením zaznamenané.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji, paní zpravodajko. Poznamenal jsem si, bude to v protokolu, tak abychom mohli poté o tom hlasovat.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana navrhovatele Ludvíka Hovorky do podrobné rozpravy, poté pana Sobotky. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom dva krátké pozměňovací návrhy k tisku 684/1, tedy k tisku, který přišel z jednání výboru.

Za prvé. V § 6 se v odstavci 5 na konci věty nahrazují slova "po vyjádření vlády" slovy "po souhlasném stanovisku vlády".

Za druhé. V § 7 odst. 2 zní: "Zaměstnanecká pojišťovna má závažné nedostatky v činnosti podle odst. 1, zejména jestliže

a) zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, odkaz na poznámku pod čarou,

b) je v prodlení s plněním svých závazků po lhůtě splatnosti po dobu delší než 3 měsíce, nebo, odkaz na poznámku pod čarou,

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči zaměstnanecké pojišťovně výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo, a také odkaz na poznámku pod čarou,

d) nedodržuje schválený zdravotně pojistný plán.

Odkaz na poznámku pod čarou, § 3 odst. 2. zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon".

Je to reakce na výhrady, které zazněly na jednání zdravotního výboru. Myslím, že insolvenční zákon je dostatečnou zárukou v hodnocení toho, jestli má pojišťovna problémy, nebo nemá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Ano, pan kolega Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se pouze chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem písemně rozdal. Týká se zvýšení povinného limitu pojištěnců pro vznik zdravotní pojišťovny. Domnívám se, že poté, kdy pro vznik pojišťoven byly využívány a jsou využívány nejmodernější marketingové metody směřující k lákání a přetahování pojištěnců, stojí za to, abychom přece jenom podmínky pro vznik pojišťoven v tomto směru o něco zpřísnili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Ano, pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se nesmírně omlouvám za krok, který nyní učiním, ale vzhledem k tomu, že mám avizován jeden pozměňovací návrh, který v tuto chvíli nebyl rozdán na lavice, tak si dovolím vás požádat o pět minut přestávky na jednání poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud jde o přestávku na poradu klubu, museli bychom nejdřív odhlasovat před tou přestávkou návrh na projednávání zákona po 19. hodině. Ale já mám jiný návrh, to je přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy a návrh, abychom se tím zabývali jako druhým bodem zítra po písemných interpelacích, pokud s tím budete souhlasit, protože nemám v úmyslu zahájit bod 33 vzhledem k tomu, kolik je hodin. Jestli takto souhlasíte, mohli bychom to tímto způsobem vyřídit.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, určitě. Mně jde o to, aby ještě bylo možné v první chvíli, kdy to bude na řadě, ještě podat jeden pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Konstatuji, že při projednávání bodu číslo 27 jsme dospěli do kritického stadia 19. hodiny, a já tedy před přerušením dnešního jednacího dne nechám odhlasovat návrh na přerušení bodu číslo 27, a to do skončení zítřejšího projednávání pevně zařazeného bodu číslo 74 po odpovědích na písemné interpelace, který je jediným pevně zařazeným bodem po 11. hodině zítra. Takže je relativně velká pravděpodobnost projednání tohoto bodu a nemyslím si, že bychom to mohli nedokončit. Myslím, že je to návrh, který můžeme odhlasovat bez rozpravy.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 89 a ptám se, kdo je pro to, abychom tento bod přerušili do zítra a zařadili jako druhý bod po písemných interpelacích. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 107 pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání bodu č. 27.

 

Děkuji zatím panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodajce a končím dnešní jednací den s tím, že připomínám, že zítra začínáme v 9 hodin naší přerušenou schůzi odpověďmi na písemné interpelace poslanců a po 11. hodině bodem číslo 74, poté budeme pokračovat v rozjednaném bodu 27.

Ještě předtím paní kolegyně Hana Šedivá. Prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Připomínám všem členům mandátového a imunitního výboru, že za chvíli začínáme v prostorách výboru jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přeji hezký večer a těším se zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP