(10.20 hodin)

Poslankyně Hana Šedivá: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Rovněž doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 102, přítomno 182, pro hlasovalo 171, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme dále.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Tím jsme odhlasovali a máme zákon schválený.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě ne, ještě musíme hlasovat o celku. Jo, vy jste navrhovala už hlasování o celku? Dobrá. V tomto případě konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi. Ukončíme projednávání tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je bod 69. Je to

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 186/ - třetí čtení

 

Opět je to pan ministr Jiří Pospíšil a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Hana Šedivá. Máme pozměňovací návrhy a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Prosím, kdo se do ní hlásí? Prosím paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila načíst legislativně technický návrh, a to tak: V pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru bod 1, kterým se do textu zákona vkládá nový bod 33, se ve slovech "§ 323a" vždy vypouští písmeno a. Jedná se o chybu v přepisu. Tam došlo k chybě v přepisu. Dosavadní text v § 263 odst. 1, který novelizovaný bod 33 mění, zní: § 323-323i, nikoliv § 323, a proto je nutno reagovat na platné znění a opravit označení paragrafu.

To je z mé strany jediný návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže má ještě někdo něco do rozpravy ve třetím čtení, nějakou změnu či opravu? Pokud ne, tak snad můžeme rozpravu ve třetím čtení ukončit. Pokud už nemá nic k nám pan ministr nebo zpravodajka, tak můžeme hlasovat opět o návrzích, pokud nějaké máme. Takže prosím, můžeme.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Takže já bych navrhla, abychom hlasovali takto. Nejdříve bychom hlasovali o té legislativně technické úpravě, poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru a poslední hlasování by bylo hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem tady upozorněn, že… Už je tam obchodní zákoník. Už je oprava na displeji. Děkuji za upozornění.

Takže ještě jednou. Navrhovala jste, paní poslankyně, abychom -

 

Poslankyně Hana Šedivá: - nejdříve hlasovali o legislativně technické úpravě, potom o pozměňovacím návrhu jako celku a poté o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že to nikdo nezpochybňuje v této chvíli. Takže můžeme postupovat takto a budeme hlasovat v tom pořadí, jak bylo řečeno zpravodajem. Takže prosím, postupujeme. První návrh.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Takže legislativně technickou úpravu doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zřejmě i pan ministr podpoří schválení. (Ministr také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 103, přítomno je 181, pro hlasovalo 164, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme další.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, tak jak jej přijal ústavněprávní výbor. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 104, přítomno 181 poslanců, pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a prosím, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže opět přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 186, ve znění schválených pozměňovacích návrh."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 105, přítomno je v této chvíli 181 poslanců, pro hlasovalo 171, proti žádný. Konstatuji, že zákon byl schválen.

 

Děkuji ministrovi i zpravodaji a odkládám bod číslo 69.

 

Je tady bod číslo 71, kterým je

 

71.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

 

Prosím Martina Římana a také zpravodaje Jana Špiku. Pozměňovací návrhy máte a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do této rozpravy? Vidím pana poslance Klase, hlásí se jako první. Probíhá rozprava ve třetím čtení zákona 406 o hospodaření energií. První má slovo pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych využil našeho jednacího řádu a v rámci třetího čtení navrhl na straně 6 vámi předloženého tisku 213/3 v mém doprovodném usnesení změnu, a sice v termínu v účinnosti návrhu tohoto usnesení ze 30. června na 31. prosince. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Slyšeli jsme, zaznamenali. Kdo se dále hlásí s nějakou změnou do tohoto návrhu ve třetím čtení? Ano, krátce, pan poslanec Šidlo. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, jenom malá legislativně technická změna v pozměňovacím návrhu, který jsem načetl ve druhém čtení, a po dohodě s legislativním odborem jsem nucen ještě poopravit interpunkci, protože z toho zvukového záznamu, který je zde prováděn, nebylo zřejmé, o co se jedná.

Chtěl bych vás požádat, abyste si u pozměňovacích návrhů pod písmenem C upravili v textu bodu 1, kde je § 6a odstavec 10, věta první: za slovo "předpisem" nahrazuje se "předpisem;". To je všechno. Dodá se pouze středník a pak ta věta pokračuje tak, jak je, a tím se stává můj návrh hlasovatelným. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče, taky jsme zaznamenali. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy ve třetím čtení k energetice. Á, pan vyslanec Milan Urban. Takže, pane poslanče, předneste svůj návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP