(10.10 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujeme o B1. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94, přítomno je 184, pro hlasovalo 178, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní hlasujeme o C1 a C6 současně. Jsou to úlevy v technickém stavu u horské služby. Já to nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 95, přítomno je 183, pro hlasovalo 95, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujeme o C2 až C5. Jsou to úlevy řidičům horské služby. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96, přítomno je 184, pro je 178, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujeme o písmenu E paní poslankyně Jakubkové. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 97, přítomno 184, pro hlasovalo 178, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o vyčleněném návrhu panem poslancem Kalou o střediscích bezpečné jízdy, čili A9, A13d, A13e, A14, B5 a C1j. Doporučuji, aby tento návrh byl přijat. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 98, přítomno je 183, pro hlasovalo 108, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o všech zbývajících návrzích hospodářského výboru. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 99, přítomno 184, pro hlasovalo 176, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. Je možno hlasovat o zákonu jako celku, pokud někdo nemá nějakou výhradu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli někdo neříká, že jsme na něco zapomněli, nebo jsme udělali nějakou chybu v postupu. Teď je prostor vyjádřit nesouhlas.

O všech návrzích bylo hlasováno, a my tedy můžeme skutečně přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 185, ve znění právě schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto textu usnesení v této chvíli budeme hlasovat. Předpokládám, že stanovisko ministra je kladné, stejně jako stanovisko zpravodaje. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 100. Přítomno 184, pro hlasovalo 156, proti jediný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím toto projednávání končí. Končím projednávání bodu 67.

 

Dalším je bod

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 182/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Jiřího Pospíšila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pana Jeronýma Tejce zřejmě nahradí paní poslankyně Hana Šedivá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 182/2.

Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí? Máme rozpravu ve třetím čtení. Je možné, že se nikdo do rozpravy ve třetím čtení nehlásí? Zřejmě opravdu nikdo. To by znamenalo, že můžeme rozpravu ukončit. Zřejmě pan ministr ani paní zpravodajka v této chvíli necítí potřebu něco sdělit. V tom případě prosím paní poslankyni, aby nám sdělila, jak budeme postupovat a přenášet se přes pozměňovací návrhy, pokud je máme.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vládo, my máme za úkol odhlasovat pouze jeden pozměňovací návrh, jak bylo doporučeno ústavněprávním výborem, a potom hlasovat o celku. Jde v podstatě o dvě hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nic složitějšího tam k hlasování není. To by vypadalo, že snad nemusí ani nikdo protestovat, protože situace je poměrně přehledná. Můžeme hlasovat. Já bych zagongoval a vy budete, paní poslankyně, přednášet návrhy a my o nich budeme hlasovat. Doufám, že už jsou všichni zase na svých místech. Můžete nám říci, čím začneme.

 

Poslankyně Hana Šedivá: První hlasování bude schválení pozměňovacích návrhů, jak byly přijaty v usnesení ústavněprávního výboru. Budeme hlasovat jako celek jedním hlasováním. (Zpravodajka i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 101, přítomno 183, pro hlasovalo 171, proti žádný. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP