(10.00 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já tedy navrhuji tento postup hlasování. Za prvé bychom hlasovali o zmíněném stažení návrhů B3, B4 a současně s tím i návrhu F. Za druhé bychom přijali legislativně technickou úpravu, kterou jsem načetl ve třetím čtení. Pak bychom rozhodli o návrhu pana poslance Kaly pod písmenem D a přijali bychom první, druhou nebol žádnou variantu. Pak bychom hlasovali o B2, které se týká přechodného ustanovení pod bodem 6 a nahrazuje toto ustanovení. Pokud bychom odhlasovali B2, tak by potom A16, které vylučuje nebo zrušuje B6, bylo nehlasovatelné. Pak bychom ještě se zbavili těch béček, mých návrhů, to znamená hlasovali bychom o B1. Pak bychom přešli na pana poslance Korytáře, který by chtěl hlasovat ve dvou hlasováních, a to C1 a C6 současně, to se týká technických úprav vozidel, a C2 až C5 také současně, což se týká úlevy řidičům horské služby. Nakonec bychom ještě rozhodli o návrhu E paní poslankyně Jakubkové a tím bychom měli všechny pozměňovací návrhy kromě hospodářského výboru hotovy.

Navrhuji poté hlasovat o - a teď to udělám za pana poslance Kalu, který navrhuje, aby ze všech návrhů hospodářského výboru se vyňala ta část, která se týká středisek bezpečné jízdy, to znamená A9, A13.d, A13.c, A14, B5 a C1.j - C1 s indexem j. A až bychom odhlasovali tuto část, hlasovali bychom o všech ostatních návrzích hospodářského výboru současně, to znamená o všech těch áčkách. Týkalo by se to i části druhé zákona, čili třistašedesátjedničky, části třetí zákona o správních poplatcích, části čtvrté o silniční dopravě a dosavadní části čtvrté, která se týká změny termínu účinnosti zákona. To by bylo hlasováno současně. A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No, to bylo docela komplikované, takže se ptám, jestli někdo má námitky. Pan poslanec Kala chce něco?

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Já jenom pro upřesnění, zřejmě je to překlep. Já jsem požadoval, aby se hlasovalo A9, A13.d, A13.e, nikoliv c, A14, B5 a C1. Jinak s tím souhlasím, pokud bude toto hlasování oddělené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou nějaké další námitky? Pokud ne, měli bychom o té proceduře hlasovat, protože byla docela složitá. Budeme hlasovat o návrhu procedury, který tady zazněl z úst pana poslance Sehoře.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru, tak jak byla navržena panem poslancem Sehořem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 88, přítomno 184, pro hlasovalo 179, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Můžeme začít s hlasováním. Navrhuji první hlasování o stažení bodů B3, B4 a současně tedy i bodu F.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Názor ministra? (Doporučuje.) Zpravodaje? (Doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 89, přítomno 184, pro hlasovalo 166, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím, můžeme dál.

 

Poslanec Karel Sehoř: Další hlasování je o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl ve třetím čtení. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr zřejmě také, to je legislativně technická. (Ministr doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90, přítomno 184, pro 167, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Další hlasování je od pana poslance Kaly. On má navržený návrh D, varianta jedna a dvě. Budeme hlasovat v pořadí, jak je navrhl, to znamená o variantě jedna. Já variantu jedna nedoporučuji, budu doporučovat variantu dvě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Šimonovský má nějakou…

 

Poslanec Milan Šimonovský: Já bych chtěl upozornit pana zpravodaje, že bychom napřed měli rozhodnout o tom, jestli vůbec střediska bezpečné jízdy budou zřízena, to znamená to je to hlasování, které si poslanec Kala vyhradil jako zvlášť, a potom teprve rozhodovat o tom, jestli budou účinná nebo ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžete zareagovat?

 

Poslanec Karel Sehoř: Já jsem zvolil taková hlasování, že napřed všechny ty pozměňovací návrhy jsou samozřejmě s podmínkou, jestli v tom následujícím hlasování budou odsouhlaseny. Čili upravujeme dopředu něco, co pak odhlasujeme ve znění toho, co jsme schválili nebo neschválili. Když střediska bezpečné jízdy nebudou schválena, tak samozřejmě nebude platit ani tento návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já upozorňuji, že jsme schválili proceduru a nemůžeme tu proceduru teď v průběhu hlasování měnit. Myslím, že to je nemožné. To jenom udávám na podporu zpravodaje.

 

Poslanec Karel Sehoř: Čili navrhuji hlasování o variantě jedna a já ji nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 91, přítomno 183, pro hlasovalo 57, proti 88. Návrh nebyl přijat. Pokročme dál.

 

Poslanec Karel Sehoř: Doporučuji teď hlasovat o variantě dvě, kterou doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 92, přítomno 183, pro hlasovalo 177, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2, protože ty ostatní jsme vynechali, resp. stáhli. Pokud schválíme B2, bod B6 přechodných ustanovení bude ve tvaru B2. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 93, přítomno 184, pro hlasovalo 179, proti žádný. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP