(15.50 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Já myslím, že zkušenosti z Polska, byť náš vzdělávací systém může být jiný a můžeme některé věci chápat jiným způsobem, mají být alespoň známy. Měli by se s nimi poslanci seznámit, aby při tak důležitém rozhodování, jako je školský zákon, některé problémy, které se mohou vyskytnout, mohli brát v úvahu.

Já jsem přesvědčen o tom, že návrh kolegů, tak jak jej máme před sebou, neřeší problémy, o kterých jsem mluvil, a proto si dovoluji, pane předsedo, navrhnout zamítnutí této předlohy hned v prvním čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy je přihlášena paní ministryně Kuchtová. Připraví se pan poslanec Bičík. Paní ministryně, máte slovo, prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi stručně.

Ve vystoupení pana poslance Bartoše jste slyšeli to, o čem jsem se já zmiňovala. Ještě zdaleka nejsme jednotní, odborně, co se týče obsahu maturit, to znamená otázky kvality, otázky testů, zda maturita ověří to, co ověřit má, jestli je úspěšnost procentní, 33%, správná, dostatečná nebo naopak příliš vysoká. Ty debaty, které se týkají obsahu, ještě zdaleka nejsou ukončené.

K námitkám, které zde zazněly ze strany paní kolegyně Bohdalové. Ano, moje představa o ministerstvu je taková, že to je skutečně servisní organizace v tom smyslu, že zajišťuje rozdělování peněz, a to jsou ty tzv. republikové normativy na školy. Zajišťuje v podstatě metodickou pomoc a v každém případě je partnerem škol, ale není ministerstvo nějakým centrálním orgánem, který rozhoduje o tom, co se ve školách má, či nemá učit, jak školy mají být řízeny a podobně. To je autonomie škol, ke které se přikláním a která je vlastně obsahem celé reformy.

Jsem ráda, že jste zmínila otázku propuštění 20 tisíc pedagogů ze stávajícího počtu 150 tisíc učitelů, celkově ještě z většího počtu pedagogických pracovníků, který máme. Je to téma, které se dnes objevilo v médiích, a já bych se k němu ráda vyjádřila. Je to velice nešťastné, že se objevilo nejprve v médiích, a teprve vlastně poté my jako příslušný resort a ostatní resorty ho dostaneme do připomínkového řízení. Je to velký problém, protože samozřejmě pan ministr financí připravil návrh, který bude jistě maximalistický. Jeho představa je řekla bych velice pro mě - propuštění dvaceti tisíc pedagogů nebo pedagogických pracovníků - nepřijatelná. Nepovažuji možnost snižovat v takovém počtu a tak rychle pedagogické pracovníky za možné. Považuji to za něco, co by ohrozilo skutečně zajištění toho, co stát musí, to znamená vzdělávání jako veřejné služby. Budeme o tom na vládě diskutovat a já garantuji jednak vám, ale hlavně učitelům, že budu v tomto případě stát na jejich straně.

Ohledně východisek, která jste zmiňovala, to nemělo vůbec nic společného se sociální demokracií. Já jsem zmiňovala věcně, že východisko navrhovatelek a navrhovatelů je dílčí a v tom smyslu nesprávné. Východisko je tedy takové, že nejenom v oblasti těch povinně volitelných předmětů, ale i v otázce jazyků a češtiny zdaleka není jasno a největší problémy, které jsem zmiňovala, se týkají ještě organizace a financí.

Myslím si, že není správné říkat, že se vždycky něco v Čechách provalí, nepodaří utajit. My ty státní maturity musíme zajistit tak, aby se neodtajnily předem. Jinak je jejich smysl úplně ztracený. Maturity musí zůstat tajné až do té doby, kdy je odtajní příslušný komisař. To je veliký úkol a stojí před námi. Já se ho nezříkám, ale v té krátké době, máte pravdu, ne letos, ale ve školním roce 2007/2008 to nepovažuji za možné zařídit a zorganizovat.

A znovu tady opakuji, že státní maturitu jako takovou, jako myšlenku považuji za myšlenku správnou, o kterou se budu zasazovat, a nemyslím si, že hrozí, že by se státní maturita nekonala nikdy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Nyní vystoupí pan poslanec Bičík. Pane poslanče, máte slovo. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci zde diskutovat odborné otázky, jak tohoto návrhu, tak také návrhu, který jsme projednávali na minulé schůzi Poslanecké sněmovny a který je obsažen ve sněmovním tisku č. 82. Chtěl bych ale upozornit na jednu věc. Za prvé, a tady bych chtěl odkázat na svoje vystoupení na minulé schůzi, za jakých okolností sněmovní tisk č. 136 a v něm obsažený návrh vznikl - tady narážím na to nešťastné programové prohlášení vlády - ve kterém období byl do Poslanecké sněmovny předložen, také jsem o tom hovořil posledně, a zejména bych chtěl zdůraznit, že se tady můžeme klidně přetlačovat zase tři čtyři hodiny v jednotlivých vystoupeních, vytahovat jednotlivé argumenty, zdůvodňovat, proč nejsou správné argumenty uváděné řekněme tou opačnou stranou, která má jiný názor.

Bylo zde řečeno, že nemáme vydiskutován obsah maturitních zkoušek. A já se ptám. Proč od roku 1998 nemáme vydiskutován obsah? Vím, že pan předkladatel je členem Sněmovny nejméně od roku 1998. (V sále je velký hluk.)

Bylo zde řečeno, že odborná veřejnost není vůbec jednotná. Já se ptám. Kdy bude odborná veřejnost jednotná? A zda někdy bude skutečně jednotná?

Bylo zde řečeno, že není připraveno školení hodnotitelů. A já se ptám. Proč? Kdo za něj zodpovídá v první řadě, jestliže zákon platí více než dva roky v té podobě, v jaké v současné době platí, a jestliže předpokládá, že v roce 2008 na jaře společná část maturity proběhne a že bude řádně připravena.

Bylo zde řečeno, že nejsou připraveny kraje. A já se ptám: Proč neexistuje ta vyhláška, o které zde bylo hovořeno, že je na počátku zrodu? Opět s ohledem na to, že školský zákon platí už více než dva roky.

Mohl bych uvádět odpovědi. Domnívám se, že bych je možná i znal. Ale není to myslím otázka dnešního jednání.

Ano, v případě maturit, společné části maturit, je řada problémů. Ale oba návrhy, jak sněmovní tisk 82, tak sněmovní tisk 136 se snaží tyto problémy řešit. A já tvrdím bez dalších komentářů, že máme teď, v současné době, možnost oba návrhy vzít, neboť nikdo nemůže zabránit, aby stejný návrh, který je obsažen v návrhu č. 136, se objevil jako pozměňovací návrh při jednání výboru, že máme možnost oba tyto návrhy vzít, že je máme možnost posoudit na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to v době, kdy už proběhne další kolo tzv. maturity nanečisto, kdy budeme mít první zkušenosti s dalšími částmi společné maturity, které ještě nebyly prozkoušeny, a pak můžeme buď společně přijmout takové opatření, které bude ku prospěchu budoucích maturantů a ku prospěchu celé české výchovně-vzdělávací soustavy a budoucnosti našeho školství, anebo se tady můžeme klidně dál přetlačovat, předkládat další a další návrhy a navzájem si je zamítat. Zvažte, kolegové a kolegyně, co bude prospěšnější z hlediska těch, na které se tady všichni odvoláváme.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Mertinová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já si myslím, že tady ta naše debata, která už tady jednou v trošku jiné podobě proběhla v únorovém termínu, tak by asi trvala hodně dlouho. Nicméně já nechci ani tak parafrázovat to, co tady bylo řečeno, ale přesto především z projevu pana předsedy školského výboru, jak si dovolím zkrátit název našeho výboru, kde také figuruji, mám pocit, že není ani tak snaha celou tuto problematiku oddálit, ale tento stávající systém zcela zrušit a dát se cestou vzniku nového systému, který bude…

Já se strašně omlouvám, ale já prostě tady slyším za sebou "kecy" a podobně. Mně to docela vadí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Já bych poprosil, aby se Sněmovna zklidnila. Poprosil bych paní poslankyni, aby se vyjadřovala…

***
Přihlásit/registrovat se do ISP