Sněmovní tisk 136
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislava Zelenková, Vlasta Bohdalová, Marcela Mertinová, Milan Bičík, Soňa Marková, Ivana Levá) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2007.
Zástupce navrhovatele: Zelenková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 25. 1. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2007. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2007 jako tisk 136/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: školská legislativa, střední vzdělání, vzdělávání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)