Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

A pokud Česká republika na smírčí jednání nereagovala, dochází k arbitráži takové, nyní už na základě vyžádání Ministerstva financí, ta částka stoupla na 2,3 mld. Kč.

Chci se zeptat na jednu věc. Jaký byl výsledek smírčího jednání mezi Českou republikou a žalobcem? Proč byl tento výsledek negativní, bylo-li to tak, když žalobce disponuje soudními rozhodnutími, kterými byla zrušena rozhodnutí celních úřadů, a někteří celníci, kteří v případu byli angažováni, jsou dokonce trestně stíháni.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, už vám musím vzít slovo. Myslím, že zřejmě jste podstatnou část své interpelace vyčerpal.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Jedná se o ty dvě miliardy, o které bohužel Česká republika zřejmě přijde.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Václav Exner, který vystoupí se svojí interpelací na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu. Připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, která bude interpelovat ministra dopravy Šimonovského.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, k mé interpelaci mě přiměla zřejmě v současné chvíli probíhající protestní demonstrace před kubánským velvyslanectvím s protestem proti nedodržování lidských práv na Kubě. Chtěl bych se vás zeptat, zda bychom se nemohli poučit také z kladných příkladů, které nám přináší Kuba. Například v současné době studuje na latinskoamerické lékařské univerzitě více než 12 tisíc studentů z celé Střední Ameriky, Jižní Ameriky a také ze Spojených států amerických na základě stipendia Kuby. Učitelé odstraňující analfabetismus v počtu více než 20 tisíc jsou také v této oblasti a účinně pomáhají v řadě zemí. Lékaři v zahraničí - například v poslední době po zemětřesení v Pákistánu jich z Kuby bylo více než 1800 na náklady kubánské vlády. Novým programem jsou také operace očí zahraničních pacientů na Kubě i mimo ni pro nemajetné, a to v řádu tisíců pacientů. To vše se děje při probíhající blokádě USA postihující i firmy z jiných zemí, kde i my jsme ti, kteří proti této blokádě hlasují na zasedání OSN, protože je v nesouladu s Chartou a mezinárodním právem, a přináší Kubě roční ztráty odhadované na 1,8 mld. dolarů za rok od roku 1962.

Myslím si, že tato forma rozvojové pomoci, resp. moderní rozvojové spolupráce, by mohla být iniciativní i pro nás. Máme zařízení, učitele, zkušenosti. Co byste říkal tomu, abychom podobnou rozvojovou spolupráci poskytovali také z České republiky?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, nevím, čemu se máme učit. To, co dobře umíme, to je poskytování humanitární a rozvojové pomoci. Například Kubě jsme nabídli humanitární pomoc ve výši 5 mil. Kč v souvislosti s ničivými následky říjnového hurikánu Wilma. Řekli jsme, že jsme ochotni jít velkoryse dále. Určitě je vláda připravena jít ještě dále a pomoci naprosto podstatně. Kuba s díky tuto pomoc odmítla. Nemáme si co vyčítat. My jsme tuto pomoc nabídli naprosto upřímně a vážně, a Kuba řekla, že pomoc nechce. Tak nevím, proč bychom se měli učit v této oblasti, protože to činíme. Stejně tak poskytujeme studium mnoha studentům v zahraničí, mnoho lidí může studovat v České republice, máme dohody o poskytování stipendií s mnoha zeměmi na celé planetě, určitě budeme podporovat každého, kdo bude chtít studovat na Kubě, stejně tak kdokoliv by chtěl z Kuby studovat v České republice, bude určitě vítán, a budeme rádi, když přijede více lidí z Kuby studovat na svobodné univerzity v České republice. Nikdo s tím nebude mít sebemenší potíž a uděláme to velmi rádi, nebude s tím vůbec žádný problém. Nevím, čemu bychom se měli učit. Jsme v tom velmi otevření, kdykoliv kdokoliv, a bude-li potřeba, i my, Česká republika, budeme velmi velkorysí v humanitární a rozvojové pomoci na Kubě.

To ale neznamená, že nebudeme mluvit o stavu lidských práv, protože všechny země, i Kuba, podepsaly Chartu OSN, jsou členy Organizace spojených národů. Existuje přece univerzální uchopení lidských práv, takže o stavu lidských práv máme právo mluvit jako každý, včetně vás. I vy máte právo mluvit o stavu lidských práv v České republice. Proč ne? Máme na to svaté právo. To by ale nemělo znamenat, že to povede k zmrazení vztahů mezi státy. To je důkazem, že je něco špatného na Kubě. My nezmrazujeme vztahy s nikým, ani s Kubou, a sneseme i to, že se mluví o stavu lidských práv v České republice. My jsme členská země Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že jsme země demokratická, země otevřená, země, která plní standardy fungující demokratické společnosti. To ale neznamená, že nejsme schopni vyslechnout kritiku, přijde-li odkudkoliv. Totéž si myslím, že máme právo vůči kterékoliv jiné zemi, mluvit o stavu lidských práv v té či oné zemi. To, že to má dopad, že Kuba dokonce odmítá naši velkoryse nabídnutou humanitární pomoc, svědčí o Kubě, nikoliv o České republice.

Tuším, že včera jsem se tady na chodbě potkal s naším kolegou, s panem poslancem Bratským. Ukazoval mi fotografie, v jakých podmínkách žijí obyvatelé na Kubě. Myslím, že v takových podmínkách nežije nikdo v České republice. Mluvme také o této situaci, jak vypadají životní podmínky Kubánců, dokonce i těch, kteří nejsou aktivní v nějakém demokratickém hnutí, nejsou aktivní v zápase za prohloubení demokracie na Kubě, v její transformaci v moderní, otevřenou, prosperující společnost. I těmto lidem se nedaří dobře, protože fotografie byly nahodilé, z ulice, a stojí za to, aby byly vidět, aby tady bylo svědectví o stavu věci.

Je dobré se zabývat otázkou Kuby, protože situace je tam stále horší a horší. Kdybychom viděli sebemenší známku zlepšení, budeme velmi rádi a určitě tento trend podpoříme, ale opak je pravdou. Proto je správné mravně i politicky podporovat ty, kteří upozorňují na porušování lidských práv, kteří chtějí demokratickou změnu na Kubě, kteří chtějí i na Kubě vytvořit otevřenou demokratickou společnost, jaká je u nás.

Tady znovu říkám, že úplně v klidu snesu, aby kdokoliv mluvil o České republice; bude-li mluvit pravdu, je to naprosto v pořádku, mohou to být i slova kritická. To patří k demokracii, že se můžeme lišit v názorech, že můžeme vyslechnout názory druhých, ale že také máme své pevné postoje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, pět minut už dávno uplynulo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Já jsem byl poučen tady panem kolegou, abych mluvil déle. Už končím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budete mít určitě prostor v odpovědi na doplňující otázku.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Dobře, zřejmě doplňující otázka bude položena. Potom budu vyprávět, kolik je vězňů ve věznicích.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Předpokládám, že ano. Pan poslanec Václav Exner se již blíží k řečnickému pultu. Prosím, pane poslanče, máte prostor jedné minuty pro položení doplňující otázky.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, je se čemu učit. Porovnáte-li podíl Kuby na hospodářské rozvojové spolupráci na HDP a náš, tak se ukáže, jaký je rozdíl. My jsme také u nás klesli ze zhruba 1 % před 15 - 20 lety na 0,3 % HDP, jak je vám jistě v současné době známo.

Kromě toho my tu pozici ve vztahu ke Kubě určitě zhoršujeme. Nezmrazujeme, ale děláme všechno pro to, aby moc dobrá nebyla.

Kromě toho pokud jde o podmínky života na Kubě, že nikdo nemá takové v České republice, podívejte se na těch zhruba 100 tisíc našich bezdomovců. Ujišťuji vás, že na Kubě jsem něco takového neviděl, zvláště ne v zimě, jaká panuje u nás.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP