Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Cílem připravovaných pro zaměstnance zmírňujících opatření z hlediska ztráty zaměstnání, které nám poskytlo vedení OKD, je v maximální míře zajistit pro pracovníky nabídku jiné práce ve vnitřních organizačních jednotkách OKD včetně případného omezení dodavatelských kapacit, které dodávají nějaké činnosti do OKD. K posílení motivujících podmínek pro převádění zaměstnanců na pracoviště v jiných lokalitách se předpokládá řešení návazné problematiky dopravy do zaměstnání. U zaměstnanců, kterým nebude možno nabídnout pracovní zařazení, a podle tvrzení vedení OKD jich bude skutečně minimum, bude nutno řešit situaci ve spolupráci s regionálním úřadem práce včetně nabídky rekvalifikace v rámci OKD i mimo tuto společnost.

Dle připravovaného sociálního programu útlumu závodu Dukla, který vychází z technického projektu likvidace, se předpokládá poměrně pozvolný průběh snižování stavu zaměstnanců, to znamená, že útlum není uvolnění všech pracovních míst k jednomu datu. Dle sdělení OKD bude při hmotném zabezpečení uvolňovaných zaměstnanců postupováno nejen v souladu se zákoníkem práce, což je samozřejmé, pracovněprávními předpisy, které upravují některé specifické nároky zaměstnanců v hornictví, a kolektivní smlouvou, ale také podle dodatku k této smlouvě, která platí na léta 2006 až 2008. V případě poskytování fakultativních dávek hmotného zabezpečení nad rámec právních předpisů bude u výše poskytovaných dávek vzata v úvahu především další uplatnitelnost zaměstnance na trhu práce za účelem zmírnění dopadu útlumu do sociální situace uvolňovaných zaměstnanců.

Předseda představenstva dále informoval, že těžební společnost neplánuje jakékoliv další urychlení nebo rozšíření útlumu v revíru. To chci podtrhnout a zdůraznit, že v této chvíli není žádná obava o útlumu v rámci tohoto revíru. Já si myslím, že to tady mohu říci velmi jednoznačně a velmi autoritativně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími zainteresovanými ústředními orgány je připraveno záležitost útlumu závodu Dukla nejen průběžně monitorovat, ale samozřejmě využívat veškeré své kompetence ve směru k eliminaci sociálních dopadů souvisejících s útlumem těžby.

Poznámka na závěr. Jestli existuje nějaký restrukturalizační sociální program, a ten samozřejmě existuje, existuje velmi dlouho, a Česká republika, český státní rozpočet, tedy daňový poplatník přispívá na útlum hornictví, tedy na to, aby nebyly ty sociální dopady příliš negativní, prostředky v řádech miliard korun. Ten proces byl zahájen již počátkem 90. let. Doposud je sanován ze státního rozpočtu každoročně částkami, jak jsem řekl, řádově v miliardách korun, zejména v oblasti sociálních dávek, technické likvidace a také zahlazování negativních důsledků hornické činnosti.

Prodloužení provozu ztrátového závodu Dukla by si vyžadovalo přímé dotace do těžby, což z hlediska evropské legislativy týkající se státní podpory uhelného průmyslu není průchodná záležitost, což jistě, pane poslanče, víte stejně dobře jako já. A zřejmě ani těžební organizace si tuto zátěž nemůže dovolit.

Chtěl bych vás ujistit, že tu situaci sleduji osobně, že mi záleží na tom, aby v tomto regionu nedošlo k nějakému příliš velkému sociálnímu napětí, a že jsem připraven osobně se v celé věci velmi angažovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Gongola, zda chce položit doplňující otázky. Je tomu tak.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Ale já jsem upozorňoval spíše na to, že stanovisko OKD není pravdivé, pokud se týká dalšího útlumu.

Vážený pane ministře, ještě před třemi měsíci se hovořilo, že důl Dukla bude provozován do roku 2012. Dnes je situace jiná. Já bych byl rád, kdybyste se mohl poučit z té situace v dolech ve Francii, a byl bych rád, kdybych mohl prohlásit, že tato vláda se poučí ze situace ve Francii.

A ještě jednu otázku. Dle mých informací jste byl pověřen odpovědět na dopis předsedovi vlády, který dostala od zastupitelstva Havířova. Mohu být ubezpečen, že v rámci svých kompetencí pomůžete tomu regionu, kde je dvacetiprocentní nezaměstnanost a je to tedy více než dvojnásobná nezaměstnanost v České republice?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já musím říci, že jsme se poučili nejen ve Francii, ale také ve Velké Británii, tedy v těch zemích, kde existovala specifická výroba, hornictví a těžké strojírenství, a kde také došlo k výraznému útlumu, tedy restrukturalizaci.

Já nezpochybňuji, že Moravskoslezský kraj je strukturálně postiženým regionem, a také se snažím v rámci svých kompetencí přispět k tomu, aby ta situace se postupně narovnávala, aby tento kraj se stal rovnocenným krajem z hlediska životní úrovně, hospodářského výkonu jako kterýkoliv jiný kraj v České republice. Mohl bych velmi dlouho mluvit o tom, co jsou strategické průmyslové zóny, kolik finančních prostředků jsme do nich vložili. Já doufám, že se budeme moci společně, já i vy, těšit z příchodu významného strategického investora do Moravskoslezského kraje, za kterým přijdou, pokud se tak stane, i významné subdodavatelské kapacity, což by mohlo znamenat zhruba 14 000 pracovních míst nově vytvořených v podstatě v několika málo měsících. Jestli se toto podaří, bude to velký impuls pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Vláda využívá veškeré programy a prostředky, které má k dispozici, a kompetence, vláda k tomu bude využívat a využívá i strukturálních fondů Evropské unie.

Neméně se věnujeme rozvoji vzdělání, vzdělanosti v celém Moravskoslezském kraji, což je ten nejdůležitější recept, ovšem na velmi dlouhou trať. Recept, který nám doporučují jak Britové, tak Francouzi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Petr Tluchoř, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Václav Exner se svojí interpelací na ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, je mi samozřejmě velmi líto, že tady pan místopředseda není, ale nemohu než tedy nereagovat a neuvést takový jeden příklad, o kterém mluvil pan ministr Urban, jak vláda získává prostředky pro Českou republiku.

V roce 1992 začal v České republice podnikat jakýsi pan Binder, občan Spolkové republiky Německo, ve firmě Cargotransport. Podnikal poměrně úspěšně. V roce 1994 už dosáhl obratu zhruba ve výši 110 milionů korun. Všechno fungovalo bez problémů do té chvíle, než Celní úřad Břeclav dálnice a následně Celní ředitelství Brno začalo takovým "runem" na tuto firmu. Obestavilo mu účty a činily další kroky tímto směrem. Následně byl vydán rozsudek, kde všechny tyto kroky byly zrušeny, bohužel firma v té době již neexistovala, protože byla postupem České republiky zlikvidována. Následně, v této chvíli, se obrátil pan Binder na arbitráž a žaloval Českou republiku nebo žaluje Českou republiku vcelku logicky za poškození své investice.

Je to takový problém. A chci se zeptat na několik věcí pana ministra. Doufám, že dostanu písemné odpovědi.

Pan Binder požadoval v původní fázi 654 milionů korun s úroky v té době, kdy mohlo dojít v rámci smírčího jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP