Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím pana ministra zdravotnictví doktora Ratha.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, otázka plateb léčebnám dlouhodobě nemocných a psychiatrickým léčebnám nás zaměstnává už bezmála dva měsíce. To, co zde říkala paní poslankyně, je naprostá pravda a jen to dokresluje a dokazuje ten nesmyslný postup zdravotních pojišťoven, které provedou nějakou kontrolu, pak se dlouho nic neděje, a pak výsledkem té kontroly není náprava stavu, to znamená - když zjistily, že těm léčebnám scházejí lékaři nebo ošetřovatelský personál, aby tento byl doplněn, ale zvláště VZP to vyřešila tím způsobem, že jim sráží finanční částky, a přitom nevyvíjí jakýkoli nátlak na to, aby třeba ten chybějící personál byl doplněn. A ty léčebny dostává do ještě větších problémů, takže ony ani nemůžou ten nový personál najmout, protože na to nebudou mít peníze. Já myslím, že to krásně dokresluje tu absurditu, ve které se pohybujeme.

Jen abyste věděla, tak my jsme se o této věci dozvěděli zhruba začátkem tohoto roku. Hned jsem jednal s pojišťovnami - tady mám několik zápisů z těch jednání. První jednání s přímým zápisem bylo 3. února - ocituji: Problém psychiatrických léčeben a OLÚ, personální audity. Zdravotní pojišťovny jsou žádány o individuální přístup. Není možné uplatňovat ty postihy, je potřeba ty kontroly zopakovat a zjistit, zda ten stav je takový. - Čili tady už poprvé byly pojišťovny žádány, aby neuplatňovaly tyto srážky. Podruhé jsme o to žádali zhruba 14. února, čili za 11 dnů poté, opět jednání s pojišťovnami, kde je totéž: Pojišťovny by měly přistupovat individuálně, neměly by provádět ty srážky. - Naposledy jsem to opakovaně osobně probíral s ředitelem Čekalem, který mi opět slíbil, že v této věci zjedná nápravu. Dokonce vydal pro okresní pobočky metodický pokyn, kde jim nařizuje, aby tyto srážky jednotlivé okresní pobočky neuplatňovaly. Některé z nich skutečně ten metodický pokyn ředitele respektují, některé ho nerespektují a dělají si, co chtějí.

Naposledy jsem se důrazným dopisem obracel na ředitele Čekala 2. března, z kterého ocituji: Vážený pane řediteli, žádám vás o urychlené splnění následujících úkolů, na kterých jsme se už dříve dohodli: 1. Pozastavení realizace sankcí plynoucích z takzvaných personálních auditů léčebných ústavů a LDN. Provedení nové kontroly, při zjištění nedostatků stanovit reálný termín jejich odstranění, atd., atd. - Pan ředitel mi slíbil a úkol podle mých informací údajně splnil. Před dvěma dny šel velmi ostrý dopis na jednotlivá ředitelství okresních poboček VZP, že musí tento pokyn respektovat a že nesmějí těm léčebnám tyto srážky skutečně dělat, neb ohrožují provoz těchto léčeben.

Musím říci, že duch ředitelky Musílkové je v různých orgánech pojišťovny natolik zaseknut a zažrán, že vymýtit ho nebude věc vůbec jednoduchá a je to složitější, než jsem sám před časem očekával.

Ještě krátká poznámka k těm limitům: 103 %, to byla skutečně realita platící pro výběr pojistného a platby v prvém čtvrtletí, teď by i LDN a OLÚ i psychiatrické léčebny měly dostat o 5 % víc. V okamžiku, kdy snad začnou respektovat tyto naše příkazy, neměly by mít nadále vážnější finanční problémy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a ptám se paní poslankyně - vidím, že má zájem položit doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane ministře, já velice děkuji za vaši snahu, neboť se obávám, že uvedené kroky v první vlně snad povedou k nějakým finančním úsporám zdravotních pojišťoven, ale vedly by k zadlužení nemocnic a poškodí to pacienty, kteří budou odmítáni, případně předčasně propouštěni, což může negativně ovlivnit jejich zdravotní stav, což se může v budoucnu velice prodražit. Důsledek takovéto reformy by byl velice špatný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana ministra, zda chce ještě reagovat. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Vidím to v podstatě velmi podobně, proto se snažíme dotlačit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na všech jejích úrovních, aby se začala chovat racionálně, aby začala respektovat určité logické věci, které zabrání zániku těchto léčeben dlouhodobě nemocných. Beru to do jisté míry jako schválnost ze strany některých členů toho nižšího managementu VZP. Nevím, co tím sledují. Myslím si, že tím vyvolávají mezi lidmi jenom strach a neklid. A já se musím ptát, komu to může sloužit. Nám určitě ne.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se svojí interpelací vystoupí pan poslanec Jaroslav Gongol, připraví se pan poslanec Petr Tluchoř. Jenom sděluji, že šestým interpelujícím mezi vámi dvěma byl pan poslanec Zbyněk Novotný, který měl interpelovat paní ministryni Danu Bérovou. Nicméně podle informací od pana poslance jsem se dozvěděla, že oba dva se domluvili na jiném řešení. Takže proto jako další bude vystupovat sedmý interpelující pan poslanec Petr Tluchoř.

Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, předmětem mé interpelace je stále se zhoršující situace v karvinském regionu v otázce zaměstnanosti. V této době k tomu výrazně přispívá i prohlášení jednoho z největších zaměstnavatelů, to je OKD, akciová společnost, která již definitivně vyhlásila útlum dalšího dolu, a to dolu Dukla, který dnes zaměstnává asi 2000 lidí. Útlum má být uskutečněn do konce roku. Prohlášení zástupců zaměstnavatele, že se tímto nezvýší nezaměstnanost v regionu, považuji já, ale i ti, kteří alespoň trochu jsou informováni, za nevěrohodné. Dle mého názoru útlum tohoto dolu není poslední a budou následovat ještě další, ať již proto, že některé doly vytěží své zásoby, nebo jejich zisky nebudou pro zaměstnavatele zajímavé. Odhaduji, že v nejbližších třech až čtyřech letech dojde k dalšímu útlumu a že celková ztráta bude znamenat okolo šesti tisíc pracovních míst.

Žijeme v kapitalismu a ani já, ani vy, pane ministře, tomu nemůžeme zabránit, aby soukromý zaměstnavatel prohlásil některé doly jako útlumové. To si vláda měla uvědomit, když doly privatizovala, neboť již tehdy bylo zřejmé, že bude docházet k útlumu a že region bude potřebovat sociální program a zejména restrukturalizaci. Měla se poučit od francouzské vlády, která byla vystavena řešení stejného problému. Francouzská vláda to vyřešila bez sociálních otřesů v hornických regionech. Státní firma dostala dotace od vlády na restrukturalizaci a vytvářela v těchto regionech nová pracovní místa za ta, která byla utlumena v hornictví. Tomu říkám osvícená vláda! Škoda, že to nemohu prohlásit o tehdejší vládě Čalfy či Klause.

Moje otázka na vás, pane ministře, zní: Hodlá vláda vyhlásit program tvorby nových pracovních míst pro region, ve kterém je již dnes nezaměstnanost okolo 20 % a hrozí ztráta dalších asi 7000 míst, protože počet pracovních míst bude snižovat i hutní podnik Mittal Steel? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr obchodu a průmyslu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že mohu poděkovat za ten dotaz, který tady padl, protože to jsou věci, které považuji stejně tak jako pan poslanec Gongol za nesmírně důležité.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo vedením OKD informováno, že definitivní rozhodnutí o utlumení těžby v závodu Dukla bylo přijato představenstvem společnosti dne 28. února letošního roku. Následně nato, 8. března, proběhlo jednání mého ředitele sekce energetiky Zbyška Sochora s předsedou představenstva OKD panem Gojem ve věci prognózy sociálních dopadů uzavření dolu, s následujícím výstupem:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP