Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Nebudu se divit občanům České republiky, pokud nebudou věřit vašemu boji s korupcí, jak dnes nemohou věřit panu Špidlovi, Zemanovi a dalším socialistickým premiérům; pokud zvolí recept, který by se mi zdál jedině logický - jít k volbám, nevolit sociální demokracii, nevolit lobby a korupční kliky, které jsou s ní dnes už neodlučitelně spjaty. (Protesty a bouchání do lavic z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím, že se občané dobře zorientují. Já jsem zde uvedl několik příkladů, kdy vaše strana si počíná naprosto nestydatě v krytí zjevných korupčníků.

Pokud jde o měřítko Transparency International, samozřejmě věcmi se zabývám. Chci jen konstatovat, že žádné měřitelné měření korupce neexistuje. Je to dáno na subjektivních pocitech těch, kdo to hodnotí. Kdyby se na to někdo díval soudně, přece mezi námi a Namibií je jistý rozdíl.

Pokud hovoříte o penězích do školství, vážený pane kolego, školství je nejrychleji rostoucí položkou ve státním rozpočtu v posledních šesti letech. Jestliže v roce 1997 měla tato země 188 tisíc univerzitních studentů, začátkem tohoto školního roku jich měla 306 tisíc. Myslíte, že tomu tak není? Dívejte se na čísla. Pak byste byli jako někdejší americký prezident Truman, který říkal: sovětské rakety nejsou, já jsem si na ně nesáhl. Je to tak. Statistiky jsou takové. Pokud já budu ministerským předsedou, tak v roce 2010 bude 350 až 360 tisíc univerzitních studentů. To vy byste nikdy nedokázali!

Pokud jde o jeden z ukazatelů, který je ukazatelem důvěryhodnosti země, to jsou investice celkové. Za minulý rok připlynulo do země 9 miliard eur přímých zahraničních investic. Kolik připlývalo do země za éry loupeživých baronů? Zlomek této částky! (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, tímto jsme ukončili blok ústních interpelací na předsedu vlády. Přistoupíme k druhému bloku, a to k interpelacím na jednotlivé členy vlády.

Jako první dostane slovo paní poslankyně Kateřina Konečná, která vystoupí se svou interpelací na místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se pan poslanec Petr Krill.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, po tom, co jsme zde slyšeli jako důvod, proč zde pan ministr Bohuslav Sobotka není, mě o to víc mrzí, že zde není právě na mou interpelaci, protože se týká kraje, kde dnes tráví celý svůj den. Určitě by bylo příjemné, kdyby se zajímal především o problém svého resortu, Ministerstva financí a finančních úřadů, možná víc než o to, jak se prezentovat před studenty jednotlivých vysokých škol.

Dne 14. 12. jsem se totiž obrátila dopisem na Ministerstvo financí, na pana ministra, ve věci převedení části pracovníků Finančního úřadu Fulnek na Finanční úřad Nový Jičín a Ostrava, čímž došlo k tomu, že byla výrazně snížena dostupnost finančního úřadu pro občany regionu, především z malých vesnic. V nic neříkající odpovědi, která ani nebyla podepsána vaší rukou, jste ovšem zcela pominul možnost, že občan navštěvuje svého správce daně nejen v období pro podání daňového přiznání, ale i v průběhu celého roku, pokud má potřebu. Využití internetu v rámci daňového přiznání je sice možné, jak navrhujete, ale v současné době v žádném případě nemůže nahradit osobní styk se správcem daně. Navíc tuto možnost využívají zejména mladší poplatníci, u občanů přibližně od čtyřiceti let věku je preferován osobní styk.

Jednání se správcem daně prostřednictvím internetu je dílem vázáno na zaručený elektronický podpis, jehož získání je stále v počátcích, i když od prosince tuto službu poskytuje i Česká pošta. Jeho aplikace v praxi však vyžaduje určitou znalost informačních technologií. Drobní živnostníci, kteří mnohdy nemají ani počítač, protože ho pro své podnikání nepotřebují, se prostě tímto zabývat nemohou.

Prezentovaná možnost podávat daňové přiznání na městském úřadě je v současné době dle tiskové zprávy vašeho ministerstva pilotována ve Středočeském kraji a v žádném případě neřeší to, že v případě změny místní příslušnosti na Finanční úřad v Novém Jičíně došlo u všech občanů v působnosti obce s rozšířenou působností Bílovec ke zhoršení dostupnosti o minimálně 15, ale někdy i 30 km, nepočítaje komplikované dojíždění.

Proto vás žádám, pane ministře, o odpověď. Doufám, že si najdete čas na to, abyste si tuto interpelaci přečetl. Opravdu si myslíte, že se tímto krokem přiblíží orgány státní správy veřejnosti? Nebylo by elegantnějším způsobem řešení zákona převedení Finančního úřadu ve Fulneku pod Finanční úřad v Novém Jičíně jako detašované pracoviště a kromě hlaviček tiskopisů by se poplatníků z Bílovce a okolí vůbec netýkaly? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Předpokládám, že dostanete do třiceti dnů písemnou odpověď, jak to ukládá jednací řád.

Nyní dostává slovo pan poslanec Petr Krill, který vystoupí se svou interpelací na ministra zemědělství pana Jana Mládka. Pokud tady není, jeho interpelace propadá.

Jako další je v pořadí vylosovaná místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, která vystoupí se svou interpelací na ministra kultury. Připraví se paní poslankyně Jiřina Fialová, která bude interpelovat ministra zdravotnictví.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chtěla bych shrnout v této interpelaci dotazy, na které jsem se bezvýsledně většinou ptala minule, protože zde pan ministr nebyl. Proto se ho chci zeptat, co se to tedy na Ministerstvu kultury zejména v personální oblasti děje.

První můj dotaz se týká generálního ředitele Národního památkového úřadu pana Hájka, který svou další aktivitu vymezil - cituji z tisku: "Nejdříve to budu realizovat represivními metodami, protože mi nic jiného nezbývá." Má otázka tedy je - doufám v citlivou uměleckou duši pana ministra, že mi odpoví - proč chce jeho ministerstvo uplatňovat vůči představitelům Památkové péče represivní metody.

Pak bych se chtěla zeptat, jak je to s tím, kdo přišel na nápad plošného odvolání kastelánů, kde to vzniklo a jak to bylo doopravdy.

Dále se ho chci zeptat, jak to bylo s převodem některých památek, hradů, zámků na kraje, které pan ministr posvětil, řekl, že je kraje dostanou, druhý den to odvolal, přičemž s kraji byla schůzka, kde náměstek pana ministra František Formánek konstatoval, že ministerstvo nemá žádný program převodu památek na vybrané kraje, nemá jmenovitý seznam, o němž by bylo možno diskutovat, a neexistuje ani podobná koncepce.

Pak bych se chtěla také zeptat, jak je to s vědeckou radou Památkové péče, kterou pan ministr odvolal a řekl, že to bylo proto, že s ním nespolupracovala. Pan profesor Horyna a řada dalších odborníků, ceněných nejen u nás, ale v Evropě a ve světě, oponují a říkají, že to není pravda, že chtěli spolupracovat, ale žádné zadání od pana ministra nedostali.

Pak bych se chtěla zeptat, co je za odvoláním hlavního konzervátora Národního památkového úřadu pana dr. Josefa Štulce. Jestli je to opravdu to, že se zastal redaktorky časopisu Správa památkové péče, která byla opět odvolána, a nikdo neví, z jakých důvodů.

Tyto dotazy mi prosím, pane ministře, zodpovězte. Hlavně mi řekněte, co tím sledujete, co se po těchto čistkách má stát, proč jste zlikvidoval celou oblast kapacit na Památkové péči v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr kultury pan Vítězslav Jandák.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní místopředsedkyně, já jsem si to tak shrnul, abych vysvětlil, protože vysvětluji stále pořád dokola, tisk píše něco jiného, lidé tomu věří. Já chápu, že jste zmatena, protože jsme v demokratické společnosti, kde tisk by měl psát pravdu a objektivně, ale někdy se to neděje. Ale já věřím, že se opět podaří mně vám to vysvětlit. Bude to už poněkolikátelé.

Vážená paní místopředsedkyně, mým cílem byla a je rehabilitace památkové péče. Ptáte se proč? Protože každým dalším dnem vznikají nenahraditelné škody na našem kulturním bohatství, protože platná legislativa, zákon z roku 1987, neodpovídá dnešním potřebám. Protože jsou umožněny nekonečné průtahy správních řízení a odvolání, protože rozhodování není kompetentní a stanoviska památkářů jsou mnohdy protichůdná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP