Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Ne každý materiál koncepčního charakteru je ovšem předkládán Poslanecké sněmovně. Zásadní jsme připraveni předložit. Osobně budu velmi rád, pokud se této Poslanecké sněmovně podaří projednat některý ze zásadních koncepčních dokumentů ještě v tomto volebním období.

To, že se blíží volby, neznamená, že vláda nebo já osobně ve své práci polevujeme. Je to právě naopak. Organizuji činnost vlády, řídím její schůze, vystupuji jménem vlády a vykonávám další činnosti, které jsou mi svěřeny ústavou nebo jinými zákony. Mezi tyto činnosti nesporně patří příprava koncepčních dokumentů. Nevidím osobně jediný důvod, který by vládě bránil takové dokumenty předkládat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Václava Exnera, zda chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, jste už tak zvyklý zaujmout obrannou pozici, že jste se také do mé otázky pustil z pozice, jako bych vytýkal vládě, že něco nedělá. Naopak, já jsem říkal, že mnoho koncepcí za vašich i předchozích vlád bylo přijímáno, ale že chyba je právě v parlamentě, a ptal jsem se vás na to, jestli byste z pozice vlády i z pozice vedoucího činitele jedné z politických stran podpořil to, aby existoval takový koordinační orgán v parlamentu pro budoucnost, který by se zabýval určitými problematikami tak, aby koncepce, strategie a plány zásadního charakteru mohly mít delší trvanlivost a větší politickou shodu, než jenom když jsou schvalovány vládou. Jsem rád, že takovou myšlenku podporujete a velice přivítám, když v příštím volebním období se vaše strana připojí k návrhu naší strany, aby takový koordinační výbor v parlamentu vznikl. Nemyslím si, že je možné, aby to projednával nějaký konkrétní výbor vždycky jenom podle odbornosti, protože tady v těchto otázkách je potřeba provázanost, jak se např. ukázalo ve finském parlamentu, kde mají takový výbor pro budoucnost, nebo na programu Deutschland einundzwanzig, Německo pro 21. století.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, jsem připraven o těchto věcech debatovat. Jestli to systémově přinese nějaké zlepšení, myslím si, že by nic nemělo stát v cestě, budeme-li o tom přesvědčeni, že bychom se touto cestou vytvoření takovéhoto výboru strategie a koncepcí mohli vydat. Nemám v tuto chvíli nějaký definitivní názor, ale myslím, že to je trochu něco jiného, než o čem jsem hovořil. Já jsem hovořil o ochotě vlády předkládat koncepční materiály. Ochota ovšem nabude silné intenzity až po začátku nového volebního období.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jan Schwippel a je to poslední interpelace na předsedu vlády.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, já nechci hovořit o jednotlivých korupčních kauzách, ať už jde o "pět na stole v českých", "tři na stole v českých" nebo podobné, protože to, co zde sociální demokracie vytváří, je skutečná korupční kultura. Já si myslím, že náš volný pád v žebříčku Transparency International o tom jasně svědčí. A také občané České republiky považují právě korupci za oblast, v níž dochází v poslední době k největšímu zhoršení.

Já chci hovořit o důsledcích korupce. Korupce je jednak dodatečné zdanění a neexistence korupce by byla nepochybně tou největší investiční pobídkou se všemi důsledky, které to má pro podnikatelské prostředí a případné snižování nezaměstnanosti. Ale navíc korupce znamená, že finance končí v kapsách zkorumpovaných úřadníků. Například podle Transparency International v roce 2004 to bylo odhadem 30 miliard korun, tedy skoro třetina schodku státního rozpočtu, ale znamená také to, že lidé z nízkopříjmových skupin zkrátka nemají na to, někoho korumpovat, takže vlastně na korupci doplácejí dvojnásob.

Pan doktor Rath se nás jednou ptal, zda nechceme naši stranu přejmenovat. Proto bych se i já vás rád zeptal, zda nechcete vaši stranu přejmenovat na Českou stranu asociálně korupčně demokratickou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, se zájmem jsem vyslechl vaše vystoupení a musím říci, že pokud jde o vytvoření korupční kultury, tak na tom jste se především podíleli vy a vaše strana v 90. letech, v době, kterou slušní lidé nazývají dobou loupeživých baronů. A to přece víte, o čem hovořím: Vždyť došlo k rozptýlení národního bohatství této země v řádech set miliard korun. Jenom v bankách došlo ke ztrátám v rozsahu 250 až 300 miliard korun, které na svých bedrech neseme my všichni. A za to máte odpovědnost. Stejně tak jste přece byli prostřednictvím vašich představitelů v úzkém spojení, ať se jednalo o tehdejšího premiéra, který velebil například pana Koženého, předsedu vaší strany, nebo vašeho výkonného místopředsedu Čermáka, který velebil pana Koženého, nebo Stehlíka nebo jak se všichni tito borci jmenovali. To jsou vaši lidé.

Máme různá hlediska. Jakmile jsem se dostal do funkce předsedy vlády, všude tam, kde jsem viděl náznaky korupce, byť to bylo třeba jenom v hloupém vyjádření, jako třeba u bývalého šéfa kabinetu premiéra Doležela, ten člověk okamžitě odešel na hodinu. Jak to vypadá s vaším poslancem Doležalem, jak to vypadá s tímto člověkem, který se snažil přes váš poslanecký klub se opřít o poslaneckou imunitu do poslední chvíle a znemožnit své vydání k trestnímu stíhání, k trestní odpovědnosti? Je ještě pořád na kandidátce ODS. Co senátor Novák se 41milionovým úplatkem? Chodí vesele dál po Senátu! Neexistuje presumpce viny. Já vám mohu uvést několik příkladů, kdy naopak jsem zasáhl tak, že existovala presumpce viny. Ti lidé odešli. Například poslanec Kraus, můj přítel, během týdne odešel ze své funkce, přestože neporušil žádný zákon, nezpůsobil škodu, nikomu a ničemu neublížil kromě své prestiže. Odešel. Vy jste se senátorem Novákem nedokázali udělat nic. Co pánové poslanci Evropského parlamentu Cabrnoch a Ouzký, kteří dostali zakázku VZP z volné ruky v rozsahu 300 milionů korun? Co by se stalo, kdyby dostal zakázku za 300 tisíc korun některý z těchto sociálně demokratických poslanců? To byste ho ukřižovali. To se nestalo. (Potlesk ze spoře obsazených lavic poslanců sociální demokracie.) 300 milionů korun veřejné zakázky! A mohl bych pokračovat. Nechce se mi, protože to jsou věci, které lidi zhnusují, a já si myslím, že jedna věc je síla příkladu.

S korupcí nezatočíme, pokud budeme před ní přivírat oči, že je to zrovna Franta a Pepík, kteří jsou moji kamarádi. Prostě ten, kdo se do blízkosti korupce dostane, musí z politiky odejít, byť se třeba časem prokáže, že to tak nebylo; pak nechť se vrátí očištěn. (Potlesk ze spoře obsazených lavic.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana poslance Schwippela, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Vážený pane premiére, já jsem se zájmem vyslechl vaši odpověď a zkusil bych to znovu vrátit zpátky na zem. Opakuji. Transparency International v roce 1995 - 25. pozice pro Českou republiku, dnes 47. místo společně s Namibií. Pro vás sdělím ještě jeden index a to je investice do školství. Studie uvádějí, že tam, kde kvete korupce tak, jako je to v České republice, klesají peníze, které jdou do školství. V roce 1995 5,4 % HDP České republiky šlo na školství a vzdělání. Dnes 4,5 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP