Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

A konečně pátá otázka: Nemáte pocit, že právě tyto postupy v investicích jsou podhoubím pro korupci? Přiznám se, že nevím, jaké to jsou postupy v investicích. Zřejmě, že dochází k navyšování, jak tady píšete, finančních prostředků po zahájení realizace. Podívejte, já neznám vaše curriculum vitae, nevím, v jaké sféře se pohybujete, podle otázek myslím, že jste docela praktický člověk. Pokud jste pracoval někde v podniku a víte, že se nějaká investice delší čas táhne, dochází prostě časem v důsledku inflačního tlaku, nebo chcete-li nárůstu indexů cen stavebních prací, k nárůstu také rozpočtu, k nárůstu prostředků, které jsou potřeba na úhradu takovéto investice. To je, myslím, do značné míry běžné. Teď jde o to, oddělit ty věci od sebe, to znamená aby to byla skutečně jen inflace nebo aby to byla nutná změna třeba v rámci projektu, aby to nebylo nic jiného, jak naznačujete nebo jak by to v některých jednotlivých případech - a já věřím, že v tomto případě to takto nebylo - mohlo být.

Ale vracím se k té vaší myšlence, naznačené a mnou trošku rozvinuté. Myslím si, že do budoucna budeme muset mnohem větší měrou využívat v práci jak Nejvyššího kontrolního úřadu, tak zejména potom ministerstev výsledků práce auditu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se pana poslance Miroslava Krajíčka, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že jde k řečništi, takže je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Já vám děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, ani dnes jste mě neuspokojil. Je mi to líto. Teď bych to nerad formuloval tak, aby to bylo vnímáno jinak, než je to myšleno. O investicích a o problémech s investicemi se ve Sněmovně hovoří již osm let a ty problémy jsou neustále stejné. Neustále stejné problémy v přípravě celého procesu investiční výstavby a toto se nepodařilo zlepšit. Investiční pracovníci nemají jasné koncepční zadání, nejsou schopni zformulovat investiční záměry, které se neustále mění, a vy po návštěvě fakultní nemocnice pouze přislíbíte další finanční prostředky na zamýšlenou rekonstrukci, aniž byste věděl, kde ta rekonstrukce, příp. modernizace má končit. To je to, co já kritizuji, to je to, co si myslím, že v podstatě by přineslo našemu systému zdravotnictví ušetření výrazného množství finančních prostředků. Jedná se skutečně o miliardy. Prozatím jsem takové zlepšení za celých osm let nezaznamenal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já možná za svoji profesní kariéru přece jen něco o investicích vím a chápu některé ty věci, které naznačujete, ale myslím, pokud se takto vyjadřujete na můj vrub, že to není tak úplně oprávněné. Já jsem zcela nepochybně, když jsem byl ve Fakultní nemocnici Motol, řekl, že prostředky na výstavbu najdeme, ale za předpokladu, že se přehodnotí projekt. Že se přehodnotí projekt. Projekt za pět miliard korun já prostě nebudu podporovat. Myslím si, že tento projekt se dá pořídit za podstatně nižší částku. Samozřejmě, že by to vypadalo krásně, kdyby ten projekt byl realizován, je to skutečně nádherný projekt, projekt závěru 21. století, ale mít na jedné straně projekt závěru 21. století a na druhé straně mít v regionech nemocnice, které jsou někde na úrovni poloviny 20. století technicky, tak to samozřejmě je pro mě nepřijatelné. Já si to plně uvědomuji a chtěl bych vám připomenout, že nejsem ministerským předsedou osm let, ale deset měsíců. Tyto věci, pokud je budu mít do budoucna možnost ovlivňovat, tak budou tak, jak je říkám. To znamená, že v investiční výstavbě půjdeme cestou co největší efektivity vynakládaných nákladů, a jsem přesvědčen, že i ve veřejném sektoru je to možné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Václav Exner a připraví se pan poslanec Jan Schwippel.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, blíží se konec volebního období a ve svých volebních programech už politické strany začínají myslet na příští volební období. Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy na začátku tohoto volebního období navrhoval zřízení nového výboru Poslanecké sněmovny s názvem výbor pro strategie a koncepce. Chtěl bych se vás s vaší zkušeností předsedy vlády jako vedoucího kandidáta České strany sociálně demokratické zeptat na váš názor v této záležitosti.

Parlament by podle našeho názoru neměl být jen strojem na zákony, ale měl by také plnit další své funkce jako představitel našeho lidu. Měl by se rozhodně zabývat nejen záležitostmi kontrolními, ale také záležitostmi koncepčními. V tomto volebním období jsme projednávali nebo vláda přijala mnoho různých koncepcí a strategií. Připomenu např. bezpečnostní strategii, obrannou strategii, národní plán reforem, národní plán zaměstnanosti a mnohé další. Zemanova vláda za své období přijala na čtyřicet takových dokumentů, které měly název strategie, koncepce, hlavní směry, plány, ale prakticky žádný z nich neprošel diskusí na plénu Poslanecké sněmovny ani Senátu. A podobné je to i v tomto volebním období. Potom je nebezpečí, že takové dokumenty dlouhodobého charakteru budou platit jen pro jedno funkční období.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová:Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, posuzování koncepčních otázek v parlamentu považuji za velmi závažnou a důležitou záležitost. Pokud jde o výčet toho, o čem jste hovořil, o těch dokumentech strategického charakteru, chtěl bych zase připomenout to, co před chvílí, že jsem předsedou vlády deset měsíců a že pokud by některé ty věci měly jít tak, jak naznačujete, to znamená koncepce, pak věcný návrh zákona, věcný záměr zákona atd., tak bychom nestihli ty desítky zákonů reformního charakteru v oblasti třeba sociální, které koneckonců vaše strana také vesměs podpořila, nebo i některé jiné užitečné zákony pro tuto zemi a řešili bychom jenom koncepce.

Nicméně myslím, že je to správná cesta pro příští volební období. Teď v tuto chvíli se nacházíme v době před volbami a budete se mnou asi souhlasit, že není snadné prosadit projednávání důležitých koncepčních dokumentů ještě do konce činnosti této Poslanecké sněmovny, kdy pozornost a soustředění členů Poslanecké sněmovny se namnoze již orientuje mimo tyto prostory. To však neznamená, že by koncepční materiály neexistovaly, že by nebyly vytvářeny.

Vláda ve svém plánu nelegislativních úkolů zařadila v měsíci březnu na návrh ministra dopravy projednání generálního plánu dopravní infrastruktury, který měl být původně projednán již v prosinci minulého roku, ale na žádost ministra dopravy byl termín projednání posunut. V plánu práce vlády na první pololetí jsou zařazeny další koncepční materiály, např. koncepce účinnější podpory umění, akční plán vycházející z koncepce rodinné politiky a další. Jsou však termínovány na měsíc červen, čímž vláda korektně vyjadřuje názor, že je bude předkládat nová vláda po volbách. Vláda tak projednává ty materiály, které nestrpí odkladu. Mimo jiné návrh pandemického plánu, národní strategický referenční rámec, což je dokument, který je nezbytný pro budoucí programové vybavení republiky ve vztahu k čerpání peněz z kohezních fondů a ze sociálního fondu Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP