Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pokud chce tedy podnikatelský subjekt realizovat zahraniční obchod s vojenským materiálem, musí všechny fyzické osoby, vykonávající výše uvedené funkce získat doklad o bezpečnostní způsobilosti. Čili až potud byste měla pravdu.

Nicméně nemáte přesné informace, které se objevily v tisku v souvislosti se společností Tatra Kopřivnice a jejím americkým akcionářem. Zákonnou podmínkou získání dokladu o bezpečnostní způsobilosti není státní občanství České republiky. Jinak řečeno, cizí státní příslušníci v tomto směru nejsou žádným způsobem diskriminováni. Chtěl bych říci, že samozřejmě i Američané, pokud se chtějí stát členy orgánů té společnosti, musí požádat o bezpečnostní prověrku a musí se podrobit obvyklé proceduře. Také se může stát - já doufám, že se to nestane, ale může se to stát, stejně jako u pracovníků českých - že třeba tu bezpečnostní prověrku někdo individuálně, připusťme, nemusí také dostat.

Já vám ještě dám písemné podklady, abyste to viděla a v klidu si to prostudovala. Věřím, že jste se uklidnila, protože jak pro vás, tak zcela nepochybně pro vládu tři tisíce zaměstnanců v tom regionu je velká síla. Já sám vím, že míra nezaměstnanosti je právě v Kopřivnici stále dosti vysoká. Bylo by katastrofální, kdyby nějakým způsobem bylo ohroženo tři tisíce zaměstnanců. Kvůli takovéto lapálii to skutečně nechceme a nemůžeme dopustit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Konečná bude ještě podávat doplňující otázku.

Poslankyně Kateřina Konečná: Nepodám ani tak doplňující otázku jako spíše poděkování za ujištění, že předseda vlády ví o tomto problému, protože já si myslím, že pokud šéf Asociace obranného průmyslu něco takového veřejně do médií prohlásí, tak je třeba se minimálně nad tím zamyslet.

K počátku vaší odpovědi - vtip opravdu není na místě. Nejde mi o americké vlastníky Tatry Kopřivnice, ale vzhledem k tomu, jak se chystá vláda České republiky prodat i ostatní zbrojní průmysl v České republice, tak si myslím, že kdyby k té chybě v zákoně došlo, museli bychom ji aktuálně řešit a měla by ji řešit právě vláda, protože primárně musí vždy jít o zaměstnance a občany České republiky. O to si myslím, že jde nám oběma. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě bude jednou reagovat předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní poslankyně, určitě, chyba se může stát. Já věřím, že v tomto případě se nestala, ale pokud by se stala, byli bychom samozřejmě připraveni tu chybu napravit. Já věřím, že v Tatře Kopřivnice nedojde k žádným narušením dobrých vztahů, které tam jsou třeba mezi městem a mezi továrnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svojí interpelaci pan poslanec Miroslav Krajíček a připraví se pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, po několika marných pokusech získat odpověď na otázky související s rekonstrukcí Fakultní nemocnice Motol jsem na minulé schůzi v této věci interpeloval vás. Podle mého názoru jsem vám položil poměrně jednoduchou otázku, týkající se kontrolního závěru NKÚ č. 05/06. Na tuto otázku jste nebyl připraven odpovědět a dostal jsem příslib vaší písemné odpovědi, s čímž jsem souhlasil. Vaše odpověď je však formulována takřka totožně s tím, co máme k dispozici na výboru pro investice ve zdravotnictví už od ledna tohoto roku; pouze konstatuje a opakuje, jaký je režim kontroly na Ministerstvu zdravotnictví. Příkazy a zásady pro tento režim však platí již od roku 2001, a přesto k tak neuvěřitelným a pro mne zcela nepřijatelným pochybením v hospodaření a nakládání s finančními prostředky, které definuje tento kontrolní nález v případě Fakultní nemocnice Motol, došlo.

Proto vám položím obdobné otázky:

1. Pane premiére, chcete mi vůbec na tyto otázky odpovědět, nebo chcete, aby se na kontrolní závěr NKÚ zapomnělo?

2. Jaká konkrétní opatření přijala vláda v souvislosti s kontrolním závěrem NKÚ z října roku 2005, aby k takovému jednání již nemohlo docházet? Nebo považujete vládní usnesení za postačující opatření?

3. Mám považovat usnesení vlády č. 43, že bere kontrolní závěr NKÚ na vědomí, za standardní postup vlády v obdobných případech i do budoucna?

4. Bude takový postup při přípravě a realizaci investičních záměrů vláda uplatňovat, tolerovat, a tím i schvalovat i nadále?

5. Nemáte pocit, že právě tyto pochybné postupy v investicích jsou podhoubím pro korupci a zbytečné zvyšování finančních prostředků po zahájení jejich realizace?

Děkuji za odpověď. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, asi by se mi lépe odpovídalo, kdybych uměl těsnopis, protože jsem si z vašich otázek zapsal jen tři a půl otázky. Hodilo by se, kdyby se otázky mohly dávat písemně. (Poslanec Krajíček předává otázky písemně.) Dobře, děkuji.

Chtěl bych především říci, že pokud jde o odpovědi, tak - víte, jestli vám chci odpovědět - určitě vám chci odpovědět. No, je otázka, co v té odpovědi také - (Hlasitý smích z pravé strany sálu, předsedající vyzývá ke klidu.) Já bych tady použil výrok ze Švejka, ale ono by to nebylo tak moc hezké. Chci odpovědět, ale je otázka, jestli tu moji odpověď chcete vnímat jako odpověď uspokojivou. Málo platné, každý na tu věc můžeme mít jiný názor.

Jaká konkrétní opatření přijala vláda v souvislosti s kontrolním závěrem z října roku 2005, aby k takovému jednání již nemohlo docházet? Tak především bych chtěl říci, že v tuto chvíli nemám před sebou příslušné usnesení vlády, ale pokud si dobře pamatuji, tak jsme uložili ministru zdravotnictví, aby celou tu věc sledoval, aby nedošlo k opakování podobných záležitostí, tak aby to zajistil po manažerské úrovni, to znamená ve vztahu k vedení Fakultní nemocnice Motol. To je, myslím, standardní postup i v soukromé sféře.

Třetí otázka: Mám považovat usnesení vlády z ledna 2006, že bere kontrolní závěr NKÚ na vědomí, za standardní postup vlády v obdobných případech i do budoucna? Co tam vymyslet jiného nežli to, aby příslušné ministerstvo celou věc sledovalo? To je věc určité intenzity kontrolní činnosti a já si myslím, že ta se musí proti předchozí době zvýšit. V tom máte zcela nepochybně pravdu.

Bude takový postup při přípravě a realizaci investičních záměrů vláda uplatňovat, tolerovat, a tím i schvalovat i nadále? Podívejte se, já jsem v pátek měl možnost hovořit s některými z bývalých nebo i současných předsedů vlád o problematice korupce. Musím říci, že zejména představitelé ze Skandinávie mi tvrdili jednu věc, že jim pomohlo řešit otázku korupce vyřešení otázky auditu. Já myslím, že bychom tuto myšlenku měli využít i v práci Nejvyššího kontrolního úřadu, a já jsem připraven se touto věcí zabývat; pokud po volbách budu nadále ministerským předsedou, budu se touto věcí velmi intenzivně zabývat. Myslím, že je to myšlenka velmi nosná a že využití zkušeností skandinávských zemí v tomto směru je velice žádoucí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP