Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo, ministr vaší vlády Bohuslav Sobotka se omluvil z dnešního jednání Poslanecké sněmovny s odůvodněním - a to cituji - neodkladné pracovní cesty. Avšak jako poslanec měl povinnost jednat a hlasovat o návrzích zákonů dnešního programu schůze a hájit zájmy svých voličů. Za druhé jako ministr financí měl dopoledne odůvodňovat jím předložený návrh mezinárodní smlouvy s devíti evropskými státy o zamezení dvojího zdanění. A za třetí, jako ministr financí měl obhajovat stanovisko vlády k návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku a působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.

Ministr financí však chyběl. Jaký jiný program ho odpoutal od plnění jeho povinností? Byla to návštěva Moravskoslezského kraje. Konkrétně jeho dnešní program, a to cituji: 9.45 setkání s pracovníky krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě, 10.45 beseda se studenty Vysoké školy báňské, Technická univerzita Ostrava, 13.30 diskuse se studenty obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, v 15.30 fárání a beseda s odboráři dolu Paskov. Pramen, z kterého jsem čerpal, tisková mluvčí krajského výkonného výboru České strany sociálně demokratické Ivana Tomášková.

Vážený pane předsedo, s politováním tvrdím, že dnešní program ministra financí Sobotky není neodkladnou pracovní cestou člena vlády, ale předvolební kampaní funkcionáře České strany sociálně demokratické. Otázka je jednoduchá: Proč nemusí pan Sobotka chodit do práce? (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, především si myslím, že pan místopředseda vlády v práci je. On je dneska mezi občany, no a to je také jeho práce. Možná důležitější než být tady v Poslanecké sněmovně, protože on také potřebuje naslouchat tomu, co si občané myslí. Já když se dívám tady na program toho, co bylo pevně zařazeno, no tak máte pravdu, že tady byl jeden bod, který měl být za účasti ministra financí, ale zcela nepochybně ho zastoupil jiný z členů vlády, no a tím je povinnosti učiněno zadost.

To, co říkáte, je politická rétorika. Vy to víte, já to vím, na tom asi dva a půl měsíce před volbami nic nezměníme. (Ohlasy zprava: Naopak.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana poslance Pavla Hrnčíře, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano. Vážený pane předsedo, kdybychom takhle přistupovali k povinnostem všichni, že máme jednat s občany, tak by v této Sněmovně nemusel sedět nikdo a všichni jsme mohli být u svých občanů. (Potlesk zprava.) Pan ministr Sobotka měl zasedat v Poslanecké sněmovně, obhajovat návrhy zákonů, o kterých se jednalo, a měl také čelit dnešním interpelacím poslanců. Místo toho si nechal uspořádat předvolební stranické mítinky ve třech státních zařízeních, tak jak jsem je jmenoval. Jedno zařízení přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví a dvě zařízení řízená Ministerstvem školství.

Nepovažujete to, pane předsedo, náhodou za zneužití jeho vůdčího postavení coby prvního místopředsedy vlády a ministra financí?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Tak já předpokládám, že tak jako u jiných neodkladných záležitostí, i dnes v případě pana místopředsedy vlády se jednalo o to, že byl vypárován možná někým z poslanců za vaši stranu, který plnil obdobně důležité úkoly.

A chtěl bych vám říci, že pokud jde o to, že naznačujete, že vláda se rekreuje, není tomu tak. Já myslím, že ten plán legislativy, který jsme si dali a který byl obsažen v programovém prohlášení vlády, prakticky beze zbytku plníme a splníme. Možná že z toho plánu nám zbydou nesplněny jeden nebo dva zákony. To se žádné vládě, pánové, ještě nepodařilo. (Tleskají tři poslanci ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Konečná, připraví se pan poslanec Miroslav Krajíček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo vlády, tak jak jsem informovala vaše poradce nebo zaměstnance, budeme se bavit o zákonu o utajovaných informacích.

Zhruba před čtrnácti dny totiž proběhla tiskem informace, že společnost Terex chce prodat majoritní podíl v Tatře Kopřivnice. Vzhledem k tomu, že jsem poslankyní za tento volební obvod, začali se na mně obracet občané a zaměstnanci společnosti Tatra s oprávněným rozhořčením z dané situace. Ono kdyby šlo totiž o to, že společnost chce bezdůvodně odejít z našeho státu, pochopím, že mi odpovíte, že s tím nemůžete téměř nic dělat. Koneckonců je to prodáno do soukromých rukou, a tudíž stát s tím nemá nic společného. Společně s informací o odchodu ale prošla tiskem také informace o důvodech tohoto odchodu. A jako jeden z hlavních důvodů prodeje majoritního podílu podle šéfa Asociace obranného průmyslu pana Hynka může být také novela zákona o utajovaných informacích, která údajně diskriminuje zahraniční vlastníky českých zbrojovek. Podle novely, která platí od ledna, totiž cizinci nemohou být členy představenstva a dozorčí rady zbrojovky, protože jim zákon ukládá povinnost mít bezpečnostní prověrku. Prověrky přitom údajně mohou získat pouze občané České republiky. Terex přitom, jak jistě víte, pane premiére, má americké vlastníky v dozorčí radě, a tady dochází ke střetu.

Upozorňuji pouze, že společnost vlastní v kopřivnické Tatře 80,51 % akcií. Terex v tomto roce počítá s dodávkami také pro Armádu Slovenské republiky, ale samozřejmě je pro ni velmi důležitá zakázka také pro českou armádu na tisícovku terénních vozů.

Tatra v našem regionu zaměstnává v současnosti cca tři tisíce zaměstnanců a další tři tisíce lidí pracují v dceřiných společnostech a společnostech, které jsou na činnost Tatry navázány jako subdodavatelské. Proto by bylo velkou katastrofou pro celý náš region, kdyby Terex jako majoritní vlastník bez jakékoliv náhrady z Kopřivnice odešel.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně, i vás musím upozornit na to, že váš čas uplynul.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Proto se vás ptám, pane premiére, ptám na jednoduchou otázku: Jak se vláda České republiky postaví ke vzniklé situaci? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní poslankyně, trošku jste mě pobavila, přiznám se, protože nebývá zvykem, aby komunistický poslanec nebo poslankyně, promiňte, ve vašem případě, se tak vehementně dožadoval - kdybych chtěl být zlý - toho, aby představitelé amerických kapitalistů byli zahrnuti do orgánů nějaké společnosti. Ale promiňte mně tento vtip, který není na místě.

Já bych vás chtěl přesvědčit, že se mýlíte, aspoň podle informací, které mám. Vy víte, že jsem před několika týdny navštívil také region, navštívil jsem také kopřivnickou radnici, seznamoval jsem se s problematikou. Chci vám říci zhruba tolik. Od 1. ledna tohoto roku platí zákon 412 z minulého roku o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tento zákon upravuje vedle problematiky ochrany utajovaných skutečností také problematiku bezpečnostní způsobilosti. Problematika bezpečnostní způsobilosti se vztahuje k výkonu citlivé činnosti, kdy je zákonem stanoveno, že vykonávat citlivou činnost může toliko fyzická osoba, která je držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Zvláštní zákony pak vymezují, které činnosti jsou citlivou činností. Jedním ze zákonů, který obsahuje vymezení citlivých činností, je zákon číslo 38/1994, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Citlivou činností podle tohoto zákona je výkon funkce člena statutárního orgánu, dozorčí rady nebo prokuristy právnické osoby, která je držitelem povolení, které jim umožňuje zahraniční obchod s vojenským materiálem.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP