Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dámy a pánové, zahajuji naše dnešní odpolední jednání a bodem, kterým se budeme zabývat, jsou

 

187.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka a poté na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 15.15 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 15.15 hodin do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Michalu Doktorovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás, abych využil mimořádného prostředku, který mi jako poslanci dává jednací řád Poslanecké sněmovny, ve věci nepravdivých sdělení uveřejněných na obhajobu a prosazení zákona o registrovaném partnerství.

Vážený pane předsedo vlády, včera odpoledne v poněkud vypjaté atmosféře zpochybněným a posléze opakovaným hlasováním přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky veto prezidenta pana Václava Klause k zákonu o registrovaném partnerství. My oba velmi dobře víme, že k hlasování o věcech, které se dotýkají jádra našeho přesvědčení, podstaty našeho hodnotového žebříčku, tradic, ať už kulturních či sociálních, pravidel soužití, která přebíráme od našich rodičů a předáváme našim dětem, emoce prostě patří. O tom není pochyb. Chci však uvěřit tomu, že přes zásadní názorové rozdíly, které mezi námi oběma evidentně, a to i v této věci leží, se shodneme na tom, že k prosazování věci, která je citlivým etickým tématem, rozhodně nepatří lež a manipulace s fakty.

Za pár dnů se vás, pane předsedo, většina občanů zapomene ptát na otázky související s ostrými slovními výměnami spojenými s prosazováním tohoto zákona. Stejně tak se vás nikdo nezeptá, jakou cenu jste komunistům zaplatil za tři hlasy, které přibyly po prvním neúspěšném hlasování. To ani není podstata mé interpelace.

Podlost, spočívající v záměrně uvedené lži, tvrzení, které je prokazatelnou - podtrhuji: zcela prokazatelnou nepravdou, zvláště je-li vytištěno a uvedeno v novinách, zůstane zdokumentováno. V tiskovině nesoucí název Kahan s redakční uzávěrkou ke dni 20. ledna 2006 - prosím, podtrhněte si to datum 20. ledna 2006 - zveřejnil poslanec vládní koalice pan dr. Řihák autorský článek, z kterého dovolte, abych citoval.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já vás ale musím upozornit, že již před chvílí uplynuly dvě minuty, které jsou vyhrazeny pro interpelaci interpelujícího poslance. Já už jsem minimálně tři čtyři vteřiny vám dala navíc, a protože vidím, že se vaše interpelace neubírá ke konci, tak vám bohužel musím odebrat slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Pokud byste dovolila a pokud by dovolil pan předseda vlády, přečtu jenom jednu větu. (Souhlas.) Přečtu pouze tu větu - ten článek samozřejmě dám panu předsedovi vlády k dispozici: Zákon o registrovaném partnerství jako by tu byl pouze pro homosexuály. Není to pravda. Registrované partnerství mohou uzavřít i heterosexuální páry.

Ostatní si odpustím. Jak už jsem uvedl, dám článek k dispozici.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Už vám opravdu to slovo odebírám. Byly to tři věty, nejenom jedna věta. Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek. (Poznámka poslance Křečka k premiérovi přicházejícímu k řečnickému pultu: Co máš dělat s článkem, který byl v Kahanu!)

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já myslím, že k politice patří vítězství i prohry. Prohry je potřeba brát sportovně. Včera k jedné takové prohře došlo, tentokrát to bylo na vrub vaší strany, no a příště zase můžete v něčem vyhrát. Tak to prostě je. Je potřeba ty věci brát tak, jak jsou.

Nicméně já bych chtěl z tohoto místa poděkovat dvěma poslancům Občanské demokratické strany, kteří odolali tlaku, který nesporně v rámci klubu ODS byl, a hlasovali pro tento zákon. Já si toho nesmírně vážím. Stejně tak jako si vážím těch hlasů, které byly z jiných politických stran, těch poslanců, kteří hlasovali také pro tento zákon. Ale nevidím na tom také nic špatného, když někdo hlasoval proti tomuto zákonu. No tak má prostě jiný názor, to není důvodem k tomu, aby věci byly dramatizovány a aby věci byly líčeny jinak, než jsou.

Já bych chtěl říci, že pokud jde o sociální demokracii, nebylo v rámci klubu závazné hlasování. Ale i kdyby bylo, tak by to byla zase jenom vnitřní věc sociální demokracie, do které nikomu nic není. Ale nebylo.

Chtěl bych také říci, že se jedná v tomto případě podle mého názoru o naplnění více než 215 let staré a platné Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, zejména principu svobody a rovnosti. I když u principu rovnosti ne tak úplně dokonale. Můj postoj je zcela neměnný dlouhou dobu a také postoj sociálně demokratického hnutí je neměnný dlouhou dobu. Ani ne tak v Čechách jako v západní Evropě, u které se samozřejmě chceme inspirovat. To, že došlo k přehlasování veta prezidenta republiky - prezident republiky si musel být vědom, že tato otázka, samozřejmě tak jako všechny otázky, které jsou v Poslanecké sněmovně, je otázkou politickou. Šel se svou kůží na trh a - prohrál. Tak to prostě je. (Několik poslanců ČSSD tleská.)

Já bych chtěl odmítnout slova lež a manipulace s fakty a jaká byla cena za tři hlasy. To je přece absurdní. Někdo si představoval, že v situaci, kdy se hlasovalo - a já jsem tady ani nebyl, díval jsem se na televizi kousek dál odsud na to hlasování právě proto, abych nemohl být obviněn z jakékoliv manipulace - tak jakou cenu já bych mohl zaplatit v těch několika okamžicích za tři hlasy! To je jenom řečnická otázka, která nedává žádný smysl.

A to, že 20. ledna poslanec Řihák něco napíše do Kahanu - to je jeho věc. Já nevím, co tam napsal, nevím, jestli je to obsahově řekněme blízké s mým názorem, nebo ne, ale dávat s tím do souvislosti mě, to přece jenom, ať s tím souhlasím nebo nesouhlasím, myslím není tak úplně vhodné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se pana poslance Doktora, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Znovu přečtu tvrzení uvedené v té tiskovině. Pan poslanec Řihák říká na obhajobu registrovaného partnerství: Registrované partnerství mohou uzavřít i heterosexuální páry.

Dovolte, pane předsedo, abych se vás zeptal: Kolik vašich poslanců neví, o čem hlasovalo? Přimějte, prosím, poslance sociální demokracie, aby dostudovali zákon, o kterém hlasovali, a jeho skutečné dopady. Přimějte, prosím, pana poslance Řiháka, aby se za svou lež a za své tvrzení omluvil způsobem obvyklým.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, lidé jsou tvorové omylní. Pan poslanec Řihák se zcela nepochybně zmýlil. Já bych to nekvalifikoval jako lež, vy určitě také ne, když se nad tím zamyslíte. A kromě toho pan poslanec Řihák od 20. ledna, kdy toto řekněme nepřiměřené tvrzení napsal, do 15. 3., kdy hlasoval, měl právo na názorový vývoj. (Posměch ze strany poslanců ODS.) Já bych ty věci neviděl nijak dramaticky. A zpochybňovat na základě tohoto hlasování - víte, vy hlasujete pro řadu zákonů, já bych chtěl vědět, jestli čtete opravdu všechny do posledního slova, do poslední věty. Určitě ne, pane poslanče. (Výkřiky z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo ke své interpelaci pan poslanec Pavel Hrnčíř. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP