(15.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Nicméně já vím, že tyto otázky se dost často objevují, jak je to možné, že jaksi probíhá určité vyšetřování, teď je už ta kauza u soudu, a najednou se objeví, že tito lidé nebo tato skupina kolem soudce Berky měla nějakou vazbu na ředitele NBÚ. Já to lehce vysvětlím. Šlo o to, především odsoudit nebo odstíhat hlavní organizátory těchto podvodných konkursů a policisté na tom pracovali velmi intenzivně a dotáhli tu kauzu až k soudu. A ty vedlejší informace nebo rozsáhlejší síť bude možná předmětem dalšího šetření. Tím ovšem neříkám, že by minulý ředitel pan Mareš byl do tohoto napojen. Zatím to, co se objevilo v médiích, svědčí pouze o to, že tam byly určité vazby, možná společenské, možná kamarádské, to já nevím, ale nic nesvědčí o tom, že by on spáchal nějaký trestný čin, nebo dokonce byl součástí tohoto gangu. Takže to je k tomu.

A teď k vlastní otázce, která byla vylosována. Já na to odpovím v duchu toho, co jsem říkal asi před hodinou na tiskové konferenci, protože jsem k tomu udělal tiskovou konferenci; i když vím, že komentovat práci rozvědky je dosti nešťastné a v žádné zemi se to nedělá, tak v tomto případě jsem to udělal, a to z jednoduchého důvodu, že tu informaci, kterou rozvědka získala, ta nebyla součástí žádné její operace nebo nějaké akce. Ta skutečně byla vedlejším produktem, který tato zpravodajská služba získala, a teď stála před rozhodnutím, co s tím vedlejším produktem, s tou informací, kterou získala v zahraničí, co s tím udělat. Byla před volbou - buď zkrátka bude dělat, jako by nic nezískala, a nebude se vystavovat nebezpečí, že třeba nějaká její operace bude narušena, anebo tu informaci předá. Rozhodli se pro předání a udělali to následující cestou, která ovšem bohužel v médiích nezazněla:

Protože případ Tomáše Pitra už je v gesci justice, předali tuto informaci justici. První informace šla na Ministerstvo spravedlnosti. Dvaadvacátého prosince byl kontaktován náměstek ministra spravedlnosti, který dostal tuto informaci. Na jeho doporučení a s jeho souhlasem byla tato informace předána soudci, tuším, Novákovi, předsedovi Městského soudu v Praze 1. Nebylo to pod žádným nátlakem, informaci pouze získal. On si vyžádal písemnou podobu této informace. Tuto písemnou informaci dostal a následně vydal národní zatykač. Já se nedomnívám, že by došlo k něčemu nezákonnému. Zpravodajská služba ze zákona může, nebo musí dokonce předávat informace, které podle jejího vyhodnocení jsou nezbytné k tomu, aby je nějaká instituce dostala, tak může předávat Ministerstvu spravedlnosti tyto informace. Bylo to s mým vědomím, že tato informace tam půjde. Zákon porušen nebyl, nic nezákonného se nestalo, takže já v tomto ohledu dost dobře nechápu určité výtky nebo dokonce i mediální kampaň, která se kolem toho rozvířila. Soudce potom vydal národní zatykač, za několik dní potom mezinárodní zatykač. Probíhalo vše v režii Ministerstva spravedlnosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Prosím pana poslance Beneše, který ještě doplní.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo.

Já jsem doplňující otázku původně směřoval na vás jako na bývalého ředitele onoho Úřadu pro zahraniční styky a informace, ale musím se přiznat, že ve vaší odpovědi na moji interpelaci mě zaujala věta, že podle vás bylo všechno v pořádku.

Pane ministře, jestliže šéf Národního bezpečnostního úřadu byl monitorován v souvislosti s činností evidentně organizovaného zločinu, tak jak je možné, že jste vy o tom nevěděl, jak je možné, že předseda vlády o tom nevěděl? Má to pak znamenat, že předseda vlády, že ministr vnitra jsou jakési figurky, které jsou mimo tento svět, že touto zemí vládne jakási zločinecká organizace, která postupně pouští informace tak, jak ona uzná za vhodné?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Předně musím říct, že ředitel NBÚ nebyl monitorován policií, protože on nebyl mezi podezřelými, on nebyl šetřen, on také nebyl z ničeho obviněn. Monitorovány byly jiné osoby a samozřejmě ty jiné osoby měly stovky, možná tisíce nějakých kontaktů. A mezi těmi kontakty byl bohužel i minulý ředitel NBÚ. Policie nemůže sdělovat ministru vnitra nebo předsedovi vlády: Teď se nám tam objevil někdo z této sféry. Navíc z toho nevyplynulo nic, co by dávalo nějakou příčinu podezírat ředitele NBÚ z toho, že by se na tom podílel. To potom, nechci připomínat nějaké staré kauzy, ale ono by se mohlo stát, že bude někdo monitorován a teď zavolá někomu z vás, a okamžitě bychom z toho dělali nějakou aféru nebo nějaké závěry. Vždyť naše republika je malá a lidé mezi sebou komunikují, lidé se znají a mnohdy ani nevíme, že ten náš soused se třeba něčeho takového účastní. Tady bych byl trošku opatrný. A skutečně zatím panu Marešovi nebylo nic prokázáno, nebyl z ničeho obviněn a já se ani nedomnívám, že by k tomu došlo, protože to už by policie během toho šetření musela zahájit nějaké jiné kroky nebo jiné úkony.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To je poslední, a tím končíme tuto interpelaci. Další by mohla být interpelace paní poslankyně Kateřiny Konečné na nepřítomného ministra Davida Ratha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě možná až tak netrápí to, že tady dneska pan ministr není, protože věc, na kterou mi doufám písemně odpoví, není přímo tak aktuální a určitě se jí lze zabývat i příští Sněmovnu.

Tedy. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci problematiky doplatků za léky u nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že jsem z Moravskoslezského kraje, což je - možná spíše byl - kraj vyhlášený horní a důlní činností, obracejí se na mě stále častěji občané, kteří odpracovali na šachtách a v hornictví někdy až 40 let života. Většina z nich na toto období ovšem doplatila zdravím. Tak jako většině občanů jim však nebyla přiznána renta, a proto pobírají standardní důchody. Přesto se musí potýkat s tím, že i když ve svém aktivním věku řádně platili nemocenské pojištění, dnes doplácejí na léky, které jsou pro ně životně důležité, pět set až tisíc korun měsíčně. U průměrného důchodu, pokud si vezmeme průměrný důchod na severní Moravě kolem sedmi tisíc korun, určitě si uvědomujete, jaká zátěž to pro ně je.

Vážený pane ministře, ptám se tedy: Plánuje vaše ministerstvo opatření, tak aby u pacientů, kteří jsou léčeni na nemoci z povolání, byly léky bez doplatku? Prosím, neargumentujte mi tím, že jsou léky, které jsou bez doplatku a dají se napsat od lékaře, protože u těchto občanů se to týká většinou kombinace pěti až deseti různých léků a neznám doktora, který by zkombinoval tyto léky natolik, aby byly za nejnižší možný doplatek, a přitom neuškodily pacientovi. Anebo se, pane ministře, naopak přikláníte k názoru pana bývalého místopředsedy vlády pro ekonomiku pana Jahna, že je nutné zvyšovat spoluúčast pacientů za léky? A potom se vás tedy ptám, jestli pokud se k tomuto názoru přikláníte, si uvědomujete i výše zmíněný problém. Velmi vám děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Věřím, že písemná odpověď přijde. Další interpelace je interpelace pana poslance Václava Franka, opět na ministra vnitra Františka Bublana, ve věci volného prodeje zbraňových komponentů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP