(15.40 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Další cestou ke zlepšení situace je důsledná a užší součinnost soudů s policejními orgány při dodávání odsouzených do věznic. Tento stav skutečně nepovažuji za uspokojivý.

V rámci dohledové činnosti věnujeme i v současné době problematice nenastoupených trestů velkou pozornost. Předsedům všech krajských soudů bylo opakovaně uloženo provést analýzu příčin prodlení při nástupu do výkonu trestu. Na základě této analýzy očekávám do 31. března tohoto roku provedení prověrky Ministerstvem spravedlnosti, která bude cílená a bude zaměřena na nenastoupená tresty u okresních soudů a v další etapě u krajských soudů. Tato tematická prověrka je vzhledem ke zhoršující se situaci v této oblasti považována za prioritu v plánu činnosti ministerstva na úseku trestního dohledu.

Dalším nástrojem ke zlepšení neuspokojivého stavu ve vykonávacím řízení v trestních věcech je zavedení a využívání elektronického sledování řízení okresních a krajských soudů, na které jsme se technicky připravili. Včera i Senát přijal legislativní úpravu, která umožní tento preventivní nástroj, jak předcházet těmto administrativním excesům v rámci vykonávacího řízení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, také vám děkuji za vaši odpověď. Ptám se pana poslance Exnera, jestli také poděkuje.

 

Poslanec Václav Exner: Ano, pane předsedo, právě jsem se chystal, že se připojím k těm, co děkují. Děkuji tedy panu ministrovi jednak za potvrzení toho, že jde o problémovou věc, a koneckonců i za potvrzení čísel, která jsem uváděl, i za to, že si je vědom příčin. Myslím si, že jestli jsou příčiny z velké části na úřednících státu, že je opravdu potřeba, aby se s věcí něco udělalo. Mluvíme-li stále o vládě práva, je potřeba, abychom to v praxi prokazovali. Jsem rád, že některá opatření k tomu, řekněme, směřují. Tím spíše, že velká část těchto lidí, zvláště těch, kteří jsou odsouzeni krajskými soudy, má tendenci páchat další trestnou činnost v době, kdy by měli být ve výkonu trestu.

Pane ministře, byl bych velice rád, kdyby bylo možné vyhodnotit působení vašich opatření a s určitým odstupem dodat informace o tom, jak se situace změnila.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám ještě jednou pana ministra, aby využil dvou minut, které má k dispozici, na doplnění své odpovědi.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, myslím si, že jsme ve shodě, a to nejenom s interpelujícím poslancem, ale i s větší částí Poslanecké sněmovny, že se skutečně jedná o významný problém. Chtěl bych všechny poslance ubezpečit, že nejenom pravomocné odsouzení pro trestný čin, ale zejména výkon trestu je prioritou pro Ministerstvo spravedlnosti a že jsem uložil, abychom se tímto problémem zabývali intenzivně, a to ještě předtím, než mne pan poslanec Exner v této věci interpeloval, protože pokud má být učiněno zadost spravedlnosti, tak je zcela evidentní, že nemůže jít pouze o odsouzení pro trestný čin, ale také o to, aby trest byl řádně vykonán.

Chtěl bych ujistit všechny poslance, že touto věcí se budeme zabývat. Doufám, že zejména to, že jsme připravili elektronické sledování soudní agendy, a to nejenom v nalézacím, ale také ve vykonávacím řízení, významně přispěje k tomu, že tento elektronický systém bude schopen upozornit právě na excesy, které by spočívaly v tom, že odsouzení nebyli dodáni do výkonu trestu.

Jsem rád, že v tuto chvíli obě komory Parlamentu schválily takovou legislativní úpravu, která umožní využití této elektronické pomůcky k využití sledování jednak dohledovými kompetencemi soudních funkcionářů, ale také využitím v rámci dohledových kompetencí ze strany Ministerstva spravedlnosti. V tuto chvíli čeká tento zákon na podpis prezidenta republiky. Neočekávám, že by zde měly být komplikace. Počítá se s účinností okamžikem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Počítám, že od 1. března budeme schopni i elektronicky sledovat tyto věci, na které poukazoval pan poslanec Exner.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že mohu poděkovat a ukončit tuto interpelaci, protože další bude interpelace pana poslance Jozefa Kochana na nepřítomného Davida Ratha. Pak bude poslanec Miroslav Beneš. Nyní máte slovo vy.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Moc mě mrzí, že tady není pan ministr Rath, protože informace, které bych chtěl od něj získat, by měly určitou aktuálnost. Myslím si, že když obdržím písemnou odpověď, že už to bude dost pozdě, ale přece písemnou odpověď budu chtít a budu se snažit ji nějakým způsobem zveřejnit tak, aby občané, či širší veřejnost se dozvěděla, o co mi šlo.

Teď přistoupím k interpelaci. Hlavní hygienik doktor Michael Vít oznámil nákup 2 milionů dávek léků proti ptačí chřipce. Předpokládám, že jeho tým vycházel z epidemiologických studií a počítal i s eventuální pandemií. Přesto se obracím s touto interpelací a chci vědět oficiální stanovisko Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k tomu, že se na mě obracejí někteří občané projevující obavy z této nemoci v této souvislosti.

Moje otázky zní. Stačí 2 miliony dávek léku Tamiflu pro 10 milionů obyvatel České republiky? Další otázka se týká vakcinace proti ptačí chřipce. Jak je naše republika připravena a jaká je úroveň epidemiologické bdělosti v porovnání s ostatními státy Evropské unie?

To bude asi všechno. Budu očekávat písemnou odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bohužel víc dneska nedostaneme, i když tato interpelace je aktuální. To přiznávám. Nyní prosím pana poslance Miroslava Beneše, který bude interpelovat ministra Františka Bublana ve věci Úřadu pro zahraniční styky a informace. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Pan ministře, dámy a pánové, všimli jste si, že pan ministr Rath, který tak pohrdá druhou komorou Parlamentu, tak v případě, že je na seznamu interpelovaných, tak tam jde vysvětlovat své návrhy, ač se tomu tolik intenzivně bránil? Chci ale interpelovat pana ministra Bublana, který zde je přítomen. Navazuje to na interpelace, které tady již probíhaly.

Předseda vlády tady koneckonců sám řekl, že o tom, že jeden ze šéfů Nejvyššího bezpečnostního úřadu, jeden z nejvyšších šéfů tajných služeb v zemi, je monitorován v souvislosti s organizovanou trestnou činností, se dozvěděl až v pondělí. Sice to komentoval v televizi už v neděli, ale to nechme stranou.

Jak je prostě možné, že něco takového se stane v demokratické zemi? Pane ministře, vy jste ministr vnitra, pod vámi pracuje policie, která několik měsíců monitoruje trestnou činnost instituce, Berdychův klan si troufám nazvat slovem mafie, a vy neinformujete premiéra. Současně Úřad pro zahraniční styky a informace vyvíjí podle slov soudce nátlak na soudce, aby nějakým způsobem konal. Pane ministře, nemáte dojem, že v této zemi se v posledních měsících děje něco divného?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Františka Bublana.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, k první otázce, která sice nebyla v seznamu, nicméně na to docela rád odpovím. To, že policie vyšetřovala kauzu podvodných konkursů, jsem samozřejmě věděl, ale nemohl jsem vědět, a asi je to tak dobře, co je předmětem tohoto vyšetřování, protože nejsem součástí trestního řízení, takže informace o tom, jak šetření probíhá, detaily z toho, kdo je obviněn, kdo je podezřelý a podobně, to nenáleží ministru vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP