(15.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Proběhla revize finanční a zakázkové situace a vyvození důsledků pro český závod. Zdálo se ještě před týdnem, že bez dočasné výpomoci státu nebo předběžných plateb od odběratelů nelze výrobu financovat a uspokojit věřitele. Myslím si, že v tuto chvíli je možné situaci hodnotit podle posledních informací optimističtěji, ale vyhráno samozřejmě není. O nějakých 300 milionech korun ze státního rozpočtu v tuto chvíli nehovoříme.

Pokud jde o Rožnov pod Radhoštěm, věci se snažíme řešit klidně, podle možnosti, nikoliv politizováním.

Pokud jde o náklady LG.Philips pro Českou republiku, veřejná podpora dosáhla cca 1,5 miliardy korun. Pokud jde o přínosy Philipsu pro Českou republiku, je to 15,3 miliardy korun ve formě zakázek pro podniky a další subjekty na území České republiky, 12 miliard korun investice, přičemž polovina této částky za vybudování závodu je obsažena už v předchozí položce. Zhruba dvě miliardy byly ve vyplacených mzdách a odvodech na sociální a zdravotní pojištění, vytvořeno bylo 1300 pracovních míst, proškoleno 1700 zaměstnanců. Rozdíl 400 je způsoben přirozenou fluktuací.

V těchto dnech prezentuje hranický podnik věřitelské bance svůj byznys plán na příští rok. Tato jednání rozhodnou o budoucnosti firmy. Probíhá jednání a myslím, že snad lze říci, že se blíží, věřím, že se blíží k úspěšným závěrům se společností OSINEK, která vyhodnocuje finanční situaci společnosti a potenciál trhu.

Nalezení nového investora. CzechInvest intenzivně pracuje na umístění některého z nových investičních projektů do hranické zóny, resp. olomouckého regionu.

Pokud jde o fakta o investičních pobídkách, chtěl bych říci, že LG.Philips byla jednou z prvních investic na zelené louce. V době uzavření tohoto memoranda v roce 2000 neexistoval ještě zákon o neinvestičních pobídkách. Začal platit od 1. 5. 2000. Před platností zákona Česká republika podpořila 31 projektů. Jednalo se o zcela novou problematiku a každé jednání s investorem znamenalo nové zkušenosti, které bylo možno uplatnit při koncipování zákona. Platný zákon nyní nabízí všem, ať českým nebo zahraničním investorům, rovné a zcela transparentní podmínky. Současně zákon mnohem lépe ošetřuje vztahy mezi státem a investorem.

To, že v roce 2000 Zemanova vláda jásala, je možné přičíst také tomu, že to byl jeden z prvních velkých a dá se říci renomovaných investorů s mnohadesetiletou tradicí ze západní Evropy, což v té době, vážený pane místopředsedo, po řekněme selhání vašich vlád nebylo tak úplně jednoduché, dostat sem nějaké investory.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Ivan Langer může položit ještě doplňující otázku. Má k dispozici jednu minutu. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, na rozdíl od vás z toho regionu pocházím. Neshodneme se v několika věcech. Vy chcete investiční pobídky pro někoho, já chci investiční pobídky pro všechny. Neshodneme se ani ve vašem hodnocení, že bylo vytvořeno nových 1300 pracovních míst. Statistiky, které máte vy tak rád, jsou neúprosné. Nezaměstnanost se nesnížila. Lidé, kteří tam jsou zaměstnáni, přešli z jiných firem. V tuto chvíli jsem přesvědčen, že je nad slunce jasné, že díky technologickému vývoji tato společnost, tak jak je, nemůže přežít více než dva roky a lidé jsou na svých existencích i nadále ohroženi.

V tuto chvíli mi jde o jedno jediné. Vy jste dali, resp. předcházející vláda dala 1,5 miliardy korun z peněz nás všech jedné firmě. Ta firma se k něčemu zavázala. Je zjevné, že ta firma to neplní. Já od vás chci vědět, jestli můžete zveřejnit smlouvy, a žádám vás, abyste je zveřejnili. Já po vás žádám, aby peníze, které dostala a za které nesplnila to, co měla, vrátila. Žádám vás, aby peníze vrátila občanům regionu, ve kterém podnikala.

Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, pokud nebudou smlouvy podléhat obchodnímu tajemství, samozřejmě je rádi zveřejníme.

Chtěl bych říci, že se mýlíte i v další věci, a sice v tom, že na rozdíl ode mne z toho regionu pocházíte. Olomouc je moje rodné město, já tam mám půl rodiny, já ty věci tam velice bedlivě sleduji. Myslím si, že znám docela dobře region a znám, možná ne detailně, ale řadu věcí v regionu.

Pokud jde o peníze, které do projektu šly, chci vyjádřit své přesvědčení, že se republice vrátily. Chtěl bych také říci, že Česká republika dosud podpořila 210 projektů do konce roku 2005. Investoři se zavázali v rámci investičních pobídek proinvestovat 227 miliard korun, vytvořili téměř 52 tisíc přímých nových pracovních míst. Chtěl bych říci, že za celou dobu, kdy Česká republika podporuje touto formou vstup investorů, je LG.Philips teprve druhý problematický projekt. Řekněme si otevřeně, že v tržní ekonomice - a my jsme nepochybně tržní ekonomikou a zaplať pánbůh slušně fungující - neúspěšné dva projekty, a to není zdaleka ještě jisté, že to bude neúspěšný projekt, ale i kdybych to připustil, z 210 to není zase tak špatné číslo. Vy máte jisté zkušenosti s podnikáním, já možná o tom také něco vím. Řekl bych, že míra neurčitosti, pokud jde o úspěšnost podnikatelského záměru, je vždy poměrně vysoká. Rozhodně víc než jedno procento u běžných podnikatelských záměrů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Musíme ukončit tuto interpelaci, protože na řadě je další a to je interpelace pana poslance Jana Schwippela, kterou mám uvedenu velmi obecně - vyjádření a směřování ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane premiére, já jsem si se zájmem vyslechl vaše vystoupení na nedávné programové konferenci sociální demokracie, zejména mám na mysli to druhé, o němž se pan redaktor Mitrofanov vyjádřil v tom smyslu, že bylo plné starokomunistické frazeologie. Vyjádřil nad tím určitý údiv. Já se tomu nedivím, myslím si, že to dokonale zapadá do kontextu schvalování komunistických návrhů zákonů, zákonů, které omezují svobodu, svobodu podnikání a svobodu občanskou, jimiž pomáháte naplňovat programové priority KSČM. Já si myslím, že je logické, že tam, kde existují společné postoje, společné myšlenky, ideje a skutky, že tam existuje i společný slovník a jazyk. Jsem rád, že sociální demokracie odkládá skrupule a masku moderní levicové strany, jenom si myslím, že by měla přiznat, že není dnes ničím jiným než frakcí a B týmem komunistické strany.

Chci se vás zeptat, zda opravdu považujete za tak veskrze pozitivní tento vývoj, zda se opravdu těšíte na příští slučovací sjezd a dramatické omezení svobody v této zemi. Vy jste řekl, že antikomunista ještě není demokrat. To určitě je pravda. Ale současně platí, že komunista určitě demokratem nikdy nebyl, není a nikdy ani nebude. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik interpelace pana poslance Schwippela. Žádám pana premiéra, aby na ni reagoval.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, byla to opravdu zajímavá a podnětná interpelace. Já samozřejmě uznávám, že článek pana Mitrofanova byl důvodem k zamyšlení. Podle něj jsem použil určité starokomunistické - vy jste řekl frazeologie, on to řekl trochu jinak - slovník, to je velký rozdíl. Já ale nevím, jestli můj slovník byl zrovna starokomunistický. Já jsem na rozdíl od pana Mitrofanova nikdy nebyl členem komunistické strany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP