(14.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

V rámci statistik je kromě dalších ukazatelů, jako je věk, pohlaví, rodinný stav, způsob, sledován i motiv a ekonomická aktivita. Nezaměstnanost nelze podle našeho názoru interpretovat jako hlavní příčinu rostoucí sebevražednosti. Důvody konkrétní sebevraždy jsou často velice složité, nicméně jako převažující důvod jsou v současné době uváděny důvody osobního charakteru, tj. rodinné problémy, partnerské problémy nebo problémy v partnerských vztazích, osamělost, duševní porucha atd., než důvody společenské. Jakákoliv souvislost sebevražednosti s nezaměstnaností by byla statisticky jen velmi obtížně prokazatelná.

V roce 2004 bylo dokonáno 1809 sebevražd, z toho 1081 jich připadalo na nepracující a děti. Z této kategorie se však jednalo v drtivé většině o důchodce. Nezaměstnaných bylo v daném roce 341. Jejich nezaměstnanost však nemusela být příčinou sebevraždy. Z toho 70 osob bylo registrováno na úřadech práce. Z celkového počtu sebevražd byly u 133, tj. 7,4 %, identifikovány jako motiv existenční problémy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Prosím pana poslance, aby položil doplňující otázku, pokud tak chce učinit.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, řekl jste mi, jaký je existující stav. Ten stav podle vašich statistik za rok 2004 je lepší než stav, který já mám z policejních statistik za předchozí roky, kde - jak jsem již jednou řekl - bylo 50 až 60 % lidí, kteří byli nezaměstnaní, mezi těmi, kteří v dospělém věku udělali sebevraždu. Nemohu s vámi souhlasit, s tím, že to není hlavní příčina. Problém je ten, že velice často jsou ostatní problémy vyvolány právě problematikou nezaměstnanosti a že jde o to, že je těžko určit, co je nebo není hlavní příčina.

Koneckonců ale to, na co jsem se ptal, je, jestli vlastně vláda si přeje učinit nějaká opatření, aby tento nepříznivý jev se minimalizoval v naší společnosti. Ale na to jste mi bohužel neodpověděl. Prosím, jestli je možno aspoň naznačit, co s tím chcete dělat, nebo jestli jste spokojeni se stavem, který je, abyste se k tomu vyjádřil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra ještě jednou.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já jsem naznačil v úvodu, že skutečně nejsem odborník na sociologii, ale jedno vím - že bohužel sebevraždy existují, co lidstvo lidstvem jest. Je to smutné, ale je to tak.

Pokud jde o nezaměstnanost, odborníci nevidí velkou příčinnou souvislost mezi jevy, jako je nezaměstnanost a sebevražednost. Nicméně určitý počet sebevražd, jak jsem řekl, 133, tedy 7,4 %, byl identifikován jako motiv existenční problémy. Takže tady u toho, abychom odstranili tyto motivy, tento motiv, půjde o to, co můžeme udělat s nezaměstnaností. No a pokud jde o nezaměstnanost, tak jde o to, vytvářet nová pracovní místa, a to už je problém trošku něčeho jiného nežli této odpovědi na tuto interpelaci.

Jenom bych chtěl říci, vážený pane poslanče, že z těch 1809 sebevražd - já jsem to sice řekl, ale možná že v těch předchozích letech vám někdo nepřipravil tak úplně přesně údaje - skutečně většina, 1081, připadalo na nepracující a děti. Ale z této kategorie se jednalo z drtivé většiny o důchodce, nikoliv o nezaměstnané. Takže nepracující v tomto případě v této statistice nerovná se důchodce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže děkuji a končím tuto interpelaci. Tou další je interpelace Ivana Langera na premiéra ve věci smluv s LG.Philips. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, podle denního tisku se sice na úřadu vlády zabýváte takovými tématy, jako je najímání rváčů a provokatérů na rozbíjení mítinků Občanské demokratické strany z řad zaměstnanců kolotočářské agentury pana Václava Kočky, nicméně věřím, že si najdete čas i na jiné věci. Například na problematiku společnosti LG.Philips Displays.

Ta slibovala, že v Hranicích zaměstná do konce roku 3000 lidí. Měla vybudovat vývojové centrum, dát práci stovkám inženýrů, stát se dokonce ekonomickým tahounem regionu a snížit výraznou nezaměstnanost. Za to obdržela pobídku od sociálně demokratické vlády ve výši téměř 1,5 miliardy korun. Stát jí pomohl s pozemky, komunikacemi, zaručil dlouholeté daňové prázdniny a tehdejší předseda vlády pan Zeman pronášel věty typu "Ještě více takových Philipsů!". Za těmito sliby ale společnost LG.Philips Displays zaostává. Zaměstnala pouze 1300 zaměstnanců oproti třem tisícům, nové technologie se nevyvíjejí a místo tahouna regionu se stala spíše časovanou bombou. Vláda se rozhodla pomoci této společnosti půjčkou 300 milionů korun z veřejných prostředků, a to i přesto, že několik desítek kilometrů dále od hranic stojí v Rožnově pod Radhoštěm jiná fabrika, která zaměstnává stejný počet lidí, nedostala ani korunu a je ve sejných problémech.

Chtěl bych se vás zeptat, pane premiére. Z těchto informací vyplývá, že společnost Philips nesplnila své závazky. Jednalo se o oficiální sliby a závazky, které byly obsaženy ve smlouvách, které byly podepsány, a jsou tyto závazky vynutitelné? Chci se vás zeptat, pane premiére, zda můžete zveřejnit smlouvy, které vláda uzavírala se společností LG.Philips, tak abychom všichni věděli, k čemu se tato společnost zavázala, zda tyto podmínky a sliby ze strany této společnosti, na jejichž základě obdržela investiční pobídku ve výši více než 1,5 miliardy korun, platí. A pokud neplatí, zda na to někdo doplatí kromě těch lidí, kteří jsou na Hranicku ohroženi na zaměstnání.

Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byla interpelace. Pan premiér má nyní pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, já bych se nechtěl nějak moc vyslovovat k nějakým sdělením bulvárního tisku, který je tak otevřeně spojen s Občanskou demokratickou stranou. Chci vás velice ujistit, že pokud jde o nějaké rowdies nebo něco takového, tak jednak nic takového ze strany sociálních demokratů se nestalo. To za prvé. A za druhé, že s tím člověkem, o kterém se v této souvislosti hovořilo, tak zcela nepochybně v krátké době podá trestní oznámení. Tolik tedy k této záležitosti. Myslím si, že podobné obvinění ze strany Mladé fronty Dnes - já jsem si jen tak mimochodem tu knihu v uvozovkách dneska přečetl, opravdu je to skvost české beletrie.

K té vaší interpelaci. V průběhu minulého roku zaregistrovala nadnárodní společnost Philips Displays prudký pokles poptávky po klasických televizorech. Nové modely televizí se díky podstatně nižší ceně staly konkurenceschopnými dříve, než se očekávalo. Nizozemský soud vyhlásil 31. ledna bankrot u firmy LG.Philips Displays Holding, tzn. matky českého závodu, a vyhověl tak žádosti firmy, která minulý týden oznámila, že už nebude podporovat několik svých ztrátových dceřiných firem včetně té české, a požádala o ochranu před věřiteli. Ohledně závodu firmy v Hranicích na Moravě zatím žádné podobné rozhodnutí nepadlo, čili můžeme být vcelku klidnější.

Jaké jsou důsledky pro LG.Philips Displays? Bankrotem mateřské společnosti došlo k oddělení hranického závodu, který nyní stojí jako nezávislá společnost bez podpory matky či bank.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP