(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pokud jde o slučovací sjezdy, mohu vás ujistit, že o to nikdo v rámci sociálně demokratické strany neusiluje, neusiloval a usilovat nebude. Od 20. listopadu 1989, kdy já jsem členem sociální demokracie, si myslím, že je to něco tak lichého, že nemá smyslu se tím zabývat.

Já bych doporučil vám a možná i vaší straně, abyste se spíše věnovali věcným tématům než tomu, kdo je větší antikomunista nebo kdo kam chce údajně vysílat rowdies; prostě to jsou témata, před kterými si každý slušný člověk odplivne, protože to nejsou témata věcné diskuse. Urážet protivníka skutečně nemá smysl, a já se k tomu snižovat nebudu. (Potlesk části poslanců.)

Skoro bych řekl, že je to vaše zbytečná starost, kam směřuje sociální demokracie. Já myslím, že je vnímána jako zkušená a vážená strana socialistické internacionály, jako strana s politickými výsledky, s moderním programem blairistického stylu. Tak to alespoň vyjádřil přítomný předseda evropské sociálně demokratické strany Rasmussen.

Ostatně 10. až 11. března celá naše země uvidí při setkání všech evropských lídrů, předsedů sociálně demokratických a socialistických stran v Praze, několik sociálně demokratických premiérů včetně například pánů Blaira a Zapatera. Kdyby hrozila bolševizace sociální demokracie, jak o tom hovoříte, měli bychom s účastí, a o tom nepochybujte, lídrů stran sociálně demokratické strany Evropy potíže. Já vás ujišťuji, že do Prahy se každý těší. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se ještě pana poslance Schwippela, jestli chce rozšířit svoji interpelaci.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane premiére, já jsem přesvědčen o tom, že jsem ve svém vystoupení žádnou urážku nepoužil.

A pokud jde o to, co jste uvedl, já bych chtěl říci, že forma se nerovná vždycky obsahu. Já si samozřejmě vážím pana Blaira, vážím si sociálně demokratických stran v Evropě. Problém je v tom, že to, o čem vy mluvíte, o té formě, tak to bohužel nekonáte. Panu Davidu Rathovi včera při jeho vystoupeních chyběla snad jediná dvě slova, imperialista a třídní nepřítel, protože jinak to, co předváděl, byla klasická komunistická argumentace.

Takže já se bojím, pane premiére, že to, co vypadá jako kachna, chodí jako kachna, kejhá jako kachna a plave jako kachna, to zkrátka kachna je. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím předsedu vlády, aby se také vyjádřil k tomu problému s kachnou. (Smích v sále.)

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já tento příměr znám. Je to příměr amerických politologů. Ani v tomto případě pan poslanec není originální. Jednou citoval levicového redaktora, teď zase cituje vyhlášení, které často používal první polistopadový předseda sociální demokracie Jiří Horák. Já se skutečně nebudu předhánět ve sprostotách. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tuto interpelaci můžeme ukončit. Tou další je interpelace pana poslance Jiřího Bílého, který by měl interpelovat premiéra ve věci bývalého ředitele NBÚ pana Mareše.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, v tisku proběhly články s otištěním rozhovoru odposlechu bývalého ředitele NBÚ. Česká televize přišla s touto argumentací. Chci se vás zeptat, jak dlouho vy víte o tom, že byl odposloucháván, resp. že byl součástí odposlechů bývalý ředitel NBÚ. Podle informací České televize je to dosti dlouho. Proč to vyšlo najevo až teď? Proč on odstupoval až teď, když všechno zveřejnila Česká televize? Proč vy, pokud jste to věděl, jste nečinil, a pokud jste nevěděl, proč vás policie o tom neinformovala, protože si myslím (nemyslím?), že tím, že odstoupí ředitel NBÚ se vše vyřeší. Já si myslím, že to je tak závažná věc, že to může ohrozit všechny prověrky, které byly dosud učiněny.

Myslím si, že svůj díl zodpovědnosti za to nesete i vy, protože jste předseda vlády a právě vy máte pod sebou Národní bezpečnostní úřad. Tak bych chtěl k tomuto kdybyste nám vysvětlil, jak jste to dlouho věděl, co jste pro to učinil, jaké z toho vyvodíte důsledky sám osobně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla interpelace pana poslance Bílého. Prosím nyní pana předsedu vlády, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, možná že mi nebudete věřit, ale já netrpím špionománií, nezadávám žádná odposlouchávání a je mi to z duše odporné. Stejně tak je mi docela odporné, pokud jsou takové informace vynášeny, a myslím si, že v tomto případě k tomu došlo, z nějakých zdrojů, já nevím, jestli od - no, nevím od koho. Přiznám se, že jestli to bylo zveřejněno někdy v neděli, tak jsem se o tom dočetl až v pondělí. Já jsem o tom do té doby nevěděl, že byl někdo odposloucháván, jsem nevěděl, nevím proč to bylo, a skutečně se toho velice snažím vystříhávat.

Předseda vlády obvykle odpovídá za všechno, s touto logikou je samozřejmě možné vystačit. Ale řeknu otevřeně, že i když odposlechy, které byly, se mi zdály být poněkud přitažené za vlasy, tak v té době, kdy proběhly, pan Mareš vůbec nemusel vědět, že se jedná o nějakého zločince. Přesto jsem se domníval, že je dobré, aby v té funkci skončil, protože je to funkce, kde mravní nároky, nároky na mravnost toho, kdo ji zastává, jsou vyšší než v kterékoliv jiné funkci. Tam neplatí presumpce neviny, tam platí jednoznačně presumpce viny.

Já bych chtěl říci, že do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu, a vy to dobře víte, adepta jmenuje vláda České republiky a tomuto jmenování předchází projednání kandidáta v branně bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Takže já předpokládám, že vy jako člověk, který byl činný v této věci, jste měl také možnost do těch věcí zasahovat více než v té době já. Já jsem v té době seděl, obrazně řečeno, na pražské radnici.

Pan Mgr. Mareš byl prvním náměstkem ředitele úřadu, a poté co byl odvolán jeho předchůdce, byl po uvedené proceduře jmenován do funkce v roce 2002. Podle informací, které jsem měl k dispozici od branně bezpečnostní sekce Úřadu vlády a také z přímého kontaktu, celkem ne zase tak častého, se panu Marešovi vcelku dařilo zajišťovat úkoly vyplývající ze zákona.

Pokud jde o kauzu kolem pana Větrovce, budu trvat na tom, aby byla podrobně objasněna a ne jen vládě doložena. Včera jsem požádal, dnes to bude příslušným odborem mého úřadu zpracováno tak, abych požádal zpravodajské služby a aby celé věci byly odkryty, rozkryty, nebo jak se to říká touto terminologií, kterou příliš neovládám a spíše se jí snažím vyhýbat. Zpráva by měla potvrdit tvrzení bývalého ředitele, že pan Větrovec byl členem rozkladové komise NBÚ, která řešila ve správním řízení odvolání žadatelů o prověrky. Tato komise byla složena ze zástupců vysokoškolských kapacit. Bude třeba objasnit, v jakém procesu byl výběr proveden a zda nebude třeba i pro budoucnost zvolit přísnější kritéria. Skutečnost, že v takové komisi pracoval člověk obviněný v kriminální kauze, lze posoudit jen na základě důkazů, zda mohlo být zřejmé, že se jedná o osobu s rizikem ke kriminální činnosti. Tyto věci jsou šetřeny a objasňovány orgány činnými v trestním řízení. Já budu v mezích svých zákonných oprávnění žádat informace o jejich průběhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP