(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Mohu se zeptat ještě jednou, jestli byste mohl zopakovat přesný návrh na zařazení bodu 90?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zařazení bodu 90 - jako druhý bod prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že první čtení budeme projednávat s největší pravděpodobností ještě dnes dopoledne, takže do tohoto bloku dnes dopoledne.

Pan kolega Chytka má slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, domnívám se, že na dnešní odpoledne je jakožto čtvrtý bod pevně zařazen sněmovní tisk 1120, což je vládní návrh insolvenčního zákona, a jako pátý bod dnešního odpoledne je pevně zařazen sněmovní tisk 1192, což je zákon o insolvenčních správcích. Protože však usnesení ústavněprávního výboru ke sněmovnímu tisku 1120, tedy k tomuto vládnímu návrhu insolvenčního zákona, do této chvíle nebylo rozdáno, navrhuji revokovat ono pevné zařazení tohoto bodu. A u bodu 5 - zákon o insolvenčních správcích - bych chtěl Sněmovnu informovat, že ústavněprávní výbor tento zákon ještě neprojednal, takže jej navrhuji vyřadit z programu této schůze. Děkuji za pozornost.

(Opakování na žádost z pléna:) Pátý bod, zákon o insolvečních správcích, který je zařazen na dnešní odpoledne jako pátý bod, vyřadit z programu schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To je vyřazení bodu 34, tisk 1192, z důvodu neprojednání ÚPV.

Pan kolega Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobré ráno. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout záležitost, která si vyžádá dvě hlasování v souladu s naším procedurálním usnesením. Nyní jsme se měli zabývat ve třetím čtení bodem 132, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, sněmovní tisk 987. Na základě porady garantů všech poslaneckých klubů k tomuto tisku je ještě třeba dopřesnit proceduru, protože bude hlasováno řádově o několika desítkách pozměňovacích návrhů, a já z tohoto důvodu, po dohodě se všemi garanty všech poslaneckých klubů, si dovoluji požádat o přeřazení tohoto bodu na pátek za bod 131, který je jako první třetí čtení v pátek.

Takže navrhuji, abychom se zákonem o obcích zabývali jako druhým třetím čtením. Chápu, že je to výjimečný návrh pevného zařazení, ale odůvodňuji jej společnou dohodou garantů všech poslaneckých klubů vzhledem ke složité proceduře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Půjde-li to tak dál, mám pocit, že je zbytečné přijímat do budoucna jakékoli usnesení, které by mělo upravovat pravidla jednání Poslanecké sněmovny, neboť platí, že nic neplatí.

Kdo další se hlásí s procedurálním návrhem? Nevidím žádnou přihlášku. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích, respektive vždy o tom, zda Poslanecká sněmovna shledává důvody pro zařazení bodů, tak jak bylo navrhováno, takové, že jsou v souladu s naším usnesením, které to omezuje.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu pana kolegy Křečka, který navrhoval zařadit bod č. 21, který byl původně zařazen jako bod třetí pevně zařazený dnes odpoledne, jako první odpoledne, a to z důvodu nepřítomnosti pana kolegy coby zpravodaje tohoto zákona z vážných rodinných důvodů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 48. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 139 pro návrh 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Důvody tedy jsou dány a budeme hlasovat o zařazení.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 49. Kdo souhlasí s tím, aby bod č. 21 byl prvním bodem dnes odpoledne? Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh přednesl pan kolega Vidím coby předseda výboru pro obranu a bezpečnost, a to z důvodu přijetí usnesení Poslanecké sněmovny, kterým zřizuje kontrolní orgán Národního bezpečnostního úřadu, zařadit na příští středu před polední přestávkou dva body, a to volba členů tohoto kontrolního orgánu a volba předsedy. (Reakce na poznámku:) Jenom volba členů, takže je to jeden bod. (Poznámky z pléna.) Tedy jenom jeden bod, to je volba členů kontrolního orgánu.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Já prosím navrhuji body dva, ale pouze jeden z nich navrhuji zařadit na fixní termín a to je ten bod volba členů. Nejprve musíme zvolit členy, a poté je možné samozřejmě volit předsedu. Proto navrhuji zařadit dva nové body a jeden z nich - tedy volba členů - zafixovat na příští středu jako poslední bod před polední přestávkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP