Sněmovní tisk 1015
Vládní návrh zákona o vyvlastnění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 1. 2006.
  Návrh zákona 15. 2. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1015/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1015/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 156, usnesení č. 2277).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 4. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1015/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1015/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2418).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 184/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, odškodnění, vlastnictví, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)