Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Chtěl bych říci, že jižní Čechy budou stejně tak jako každý region mít svoji dálnici, budou mít ne tak jako každý region dokonce dva železniční mezinárodní koridory. Podařilo se nám dosáhnout toho, že patří mezi evropské prioritní projekty a bude možno na ně čerpat až 85 % finančních prostředků, takže je velmi reálné tyto koridory postavit. Jistě, konvergenční program České republiky do určité míry omezuje výdaje, které jsme schopni investovat v letech přístupu do eurozóny, ale přesto si myslím, že i dálnice D3 je stavbou, která na své rozvinutí čeká. Stavby, které zahajujeme už v příštím roce, jsou už myslím stavby, kdy můžeme hovořit o tom, že začínáme tu dálnici stavět nikoli po kouscích, ale ve vyšším měřítku.

Co se týká finančních prostředků, kromě té případné nerovnosti v jednotlivých oblastech, protože je mi jasné, že ta síť, tak jak jsme si ji naplánovali někdy v 90. letech, je velmi finančně náročná a je před námi zhruba ještě 600 mld. korun investic, než budeme mít základní síť, vyžaduje velice mnoho investičních prostředků, a poprvé se podařilo organizacím, jež řídí Ministerstvo dopravy, připravit stavby tak, že poprvé v historii máme více připravených staveb než finančních prostředků. Přitom když budeme ještě možná dnes projednávat závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury, zjistíme, že 61 mld., které byly investovány v loňském roce, je největší objem, který byl investován v porevolučních dobách, v 90. letech a letech 2000 do dopravních staveb. Je to obrovský objem investičních prostředků a máme možnost zhruba ještě v letošním roce prostavět dalších 12,5 mld.

Připravil jsem materiál do vlády České republiky tak, aby byl vyrovnán skokový nárůst daně z přidané hodnoty, aby daň z přidané hodnoty se neprojevila na investicích, které Poslanecká sněmovna schválila jako nezbytnou proporci pro jejich rozvoj. Takže očekávám, že vláda projedná toto navýšení kladně a z toho navýšení bude také do jižních Čech investice na stavbu Mezno-Chotoviny, bude tam také jistě příspěvek na výkupy Soběslav-Bošilec a na tu trasu od Tábora do Budějovic. Také mohu informovat, že je připraven na našem ministerstvu, a už jsme to poslali na Ministerstvo financí, pilotní projekt partnerství soukromého kapitálu na této dálnici, protože si uvědomujeme, že tato dálnice je velice nezbytná.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, musím vás upozornit, že čas uplynul. Děkuji a ptám se pana Miroslava Beneše, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Pane ministře, jsa držitelem z mého pohledu čestného titulu Ropák roku, mimo jiné za podporu výstavby D3, poprosil bych vás, ať tady nešermujeme těmi čísly. Řekl jsem na rovinu, že vycházím z údajů uveřejněných v tisku. Poprosil bych vás, a myslím, že to bude zajímat všechny členy Sněmovny, zda byste mi písemně, protože vím, že to není možné z hlavy říkat, předložil jakýsi přehled investic do silniční a železniční infrastruktury v rámci České republiky, pokud možno, protože vím, že nejde všechno udělat přesně podle jednotlivých regionů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předpokládám, že pan místopředseda vlády nebude přímo reagovat.

Nyní další vylosovaný interpelující poslanec je Jiří Bílý, který vystoupí se svou interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, děkuji. Vážený pane ministře, v dnešních novinách se dočítáme, že policie, rozumí se policie na silnici, při zastavování řidičů vyžaduje úplatky. Byl udělán průzkum, podle kterého každému sedmému pokutovanému je nabídnuto, aby si zaplatil úplatek. Vy v médiích říkáte, že to chcete řešit, že máte něco připraveno. Já si myslím, že už je pozdě, že už stav policie je tak závažný, že někteří, právě ti, kteří berou úplatky - neříkám, že berou všichni - už vrhají na policii špatný stín.

Chci se zeptat, jestli vůbec máte možnost a šanci toto všechno zvládnout po všech těch kauzách, které tady jsou. Je tu další kauza - Berdychův gang - kde se vlastně dovídáme, že unikaly informace z policie, že byla dokonce policie odposlouchávána. Ať uděláte opatření proti těmto policistům jakékoli, vždycky se dovědí, kdy a jaká skupina bude dělat kontrolu, kdy a jaká opatření proti nim budou dělána. Takže si myslím, že to je neřešitelný stav. Policejní prezident rezignoval po kauze, která byla nedávno prezentována, to je kauza Krejčíř.

Chci se vás zeptat, jakým způsobem toto chcete řešit a jestli nezvažujete i vy, zda setrvat v této funkci, protože si myslím, že už je to vážný stav. A pokud neřeknete, jaké máte rychlé opatření, tak myslím, že i vy byste měl zvažovat, jestli v této funkci setrváte, protože si myslím, že je stav v policii velmi vážný a řekněme pomalu kritický. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, to, co jsem zde uslyšel, mě příliš nepřekvapilo. Na dnešní článek a na interpelaci pana poslance Bílého rád odpovím.

Především k těm úplatkům. To není žádné prokázané číslo, to je výsledek ankety. K anketě se můžeme stavět různě. Výsledek ankety nechci samozřejmě nijak podceňovat, nicméně mám k němu určité výhrady a zase nepociťuji, že by to číslo bylo tak vysoké. Nicméně o korupci v policii se mluví už delší dobu. Já, protože zase vidím do ostatních případů, mohu mluvit o korupci na jiných státních úřadech, o korupci ve zdravotnictví atd. To bychom zde mohli pokračovat neskonale dlouhou dobu.

Nicméně já samozřejmě hledám a už jsem uvedl v praxi určité protikorupční projekty. Začalo to fungovat na cizinecké policii. Některé projekty se aplikují u dopravní policie, takže cesty, jak tuto věc napravit, samozřejmě jsou a budou aplikovány.

Trochu mě mrzí neustálé výzvy k rezignaci, a co jsem udělal a neudělal. Já jsem v té funkci deset měsíců a neměl jsem mnoho příležitostí dostavit se na výbor pro obranu a bezpečnost, jehož jste členem. Očekával jsem, že tento výbor bude s ministrem řešit nějaké konstruktivní věci, že se bude snažit, aby se zapojil do určitých otázek. Ale vždycky když jsem byl do výboru pozván, tak to bylo jenom spojeno s těmito výzvami, nic jiného. Jenom se řešily nějaké články z novin nebo nějaké případy a neustále bylo opakováno už od prvních měsíců, to si přiznejte, už od září, abych rezignoval. Takže já to spíš beru jako takový váš program, nikoli nějakou snahu o to, aby se něco napravilo. Pokud byste tu snahu měli, zvláště vy, pane poslanče, tak byste určitě přišel s nějakým návrhem a řekl byste mi: podívejte se, je korupce v policii, já mám tento nápad, můžeme ho nějak aplikovat, nakonec je to vaše problematika.

Ještě se vrátím k těm odposlechům. Víte, ten článek v dnešních novinách o odposleších, že policie byla odposlouchávána, tak zase nevěřme úplně všemu. Policie používá systém Matra (?) od roku 1995 a tento systém se nedá odposlouchávat. Pokud by někdo z policistů ztratil tento přístroj nebo by mu byl ukraden, dá se ta stanice na dálku zničit. Takže buďme trochu realisté a nevěřme všemu, co se kde píše. Že se toho dá zneužít přímo tím policistou, to je jasné, ale i toto je pod kontrolou, pod dohledem, takže se nemusíme ničeho obávat.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP