Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Věc je opravdu velmi složitá, ale chci vás ujistit, že Ministerstvo spravedlnosti konkursní řízení průběžně sleduje již od roku 2001, a to včetně souvisejících incidenčních sporů. Já bych to shrnul. Myslím, že bychom se tady měli poradit o tom, jestli by určitým řešením nebyl lex specialis, který by řešil tuto záležitost.

Pokud jde o bytové družstvo Na Hutmance, nechci se zabývat těmito aktivitami bývalého předsedy družstva, podvodnými aktivitami, protože to nemá tak úplně souvislost s tím, co teď řešíme. Skutečností zůstává, že § 239 obchodního zákoníku, který stanoví, že do působnosti členské schůze družstva patří kromě jiného - citace: rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva. Podle odstavce i) pak členská schůze rozhoduje o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci nemovitosti, které se rozhodování týká. - Konec citace.

Obchodní zákoník tak svěřuje členské schůzi rozhodování o prodeji či jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty. Toto ustanovení je však účinné až od roku 2001. Pro budoucnost poskytuje tato právní úprava ochranu členů družstva tak, aby vedení družstev nezastavovalo bez jejich vědomí a souhlasu bytové domy. V předmětném bytovém družstvu však nebyli členové - nájemci družstevních bytů dostatečně informováni ani o podnikatelské činnosti družstva při výstavbě nemovitosti.

Já si myslím, že panu poslanci je celá věc jasná. Navrhoval bych postup, abychom se dohodli, že celou věc budete řešit s panem náměstkem Přikrylem za supervize pana ministra Martínka, a samozřejmě s tím, že se o celou věc budu zajímat já, abychom věci dotáhli do konce. Myslím, že by nebylo dobré, kdyby byla zavržena úplně moje myšlenka, jestli se dá udělat nějaký lex specialis, který by tuto opravdu velmi nepříjemnou pro lidi, kteří tam žijí, věc dokázal řešit.

Spoléhat na soudy, tak to bude ještě celá řada let.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Františka Beneše, který má ještě k dispozici čas.

 

Poslanec František Beneš: Já bych chtěl velmi poděkovat panu předsedovi vlády za tato slova a doufám, že slova slyšeli i postižení družstevníci a že budou velmi pečlivě kontrolovat, jestli splníme to, co jsme tady slyšeli.

Já jsem se na pana premiéra obrátil s důvěrou hlavně proto, že ještě jako ministr místního rozvoje přinesl zákon o podpoře družstevní bytové výstavby sem k nám do Sněmovny, a nemá cenu se přesvědčovat o tom, jakou váhu tomuto zákonu a této formě výstavby oba dva přikládáme a shodujeme se na našem hodnocení. Mně hlavně šlo o to, abych vyvrátil pocity a podezření vyslovovaná nahlas a uveřejňovaná na webových stránkách o rozličných spojitostech mezi kauzami a lidmi kolem nich. Věřím, že naším společným zájmem je nastolit důvěru občanů v právo a jeho vymáhatelnost na našem území. Kauzy krachujících bytových družstev tomu však nepomáhají.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím ještě pana premiéra. Má poslední slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já myslím, že celkově, zaplať pánbůh, není krachujících družstev mnoho. To svědčí o tom, že myšlenka bytového družstevnictví je nosná. Ale tam, kde to padlo k zemi, tak musím říci, že je to velmi složité. Složitě se to řeší. Já vám slibuji, pane poslanče, že této záležitosti se budu osobně věnovat. Doufám, že do konce funkčního období se to povede dotáhnout. Je to ale velmi složitá věc ze všech aspektů, zejména právních.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane premiére. Vzhledem k tomu, že čas interpelací na premiéra prakticky kromě minuty vypršel, tak mi dovolte, abych poděkoval premiérovi i všem interpelujícím a ukončil interpelace na předsedu vlády.

Myslím, že můžeme téměř okamžitě pokročit k dalšímu bodu, a to jsou interpelace na členy vlády.

Mám tady seznam pořadí, které jste si vylosovali, kde první interpelaci si vylosoval pan poslanec Miroslav Beneš. Je to interpelace na ministra dopravy Milana Šimonovského ve věci výdajů na silniční infrastrukturu. Pana ministra vidím také, tak si myslím, že nic nebrání tomu, abychom začali.

Požádám pana poslance Beneše, aby zahájil tento blok interpelací na členy vlády.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, obvykle čerpán z tisku tak jako v předchozí interpelaci a obvykle se opírám o fakta jako v předchozí interpelaci. Nepoužívám sprostá slova, to patří do úst někomu jinému.

Vážený pane ministře, 10. května byla publikována zpráva z vašeho pobytu na jižní Moravě. Konstatoval jste tam, že do silniční, drážní a letecké infrastruktury na jižní Moravě v jihomoravském regionu v letošním roce bude investováno 2,2 miliardy korun, zatímco v příštím roce může jižní Morava počítat se 7,4 miliardy korun. Vážený pane ministře, budete se divit, já z toho mám radost. Mám z toho radost do té chvíle, než si vezmu sumář investic, ať už státních nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo prostřednictvím státu z různých půjček, do jiho-, ale teď už českého regionu, ze kterého jsem. Když si udělám poměr, tak zjistím, že do jihočeského regionu - teď na obyvatele - suma je výrazně nižší než o jeden řád. Suma je opravdu dramaticky nižší. A teď to počítám, vztahuji to na počet obyvatel.

Vážený pane ministře, jste si vědom této nerovnost, a pokud si jste vědom této nerovnosti, připravujete jakési celoplošné pokrytí investičními penězi na akce tohoto typu přes celou republiku?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, tento údaj, který jste čerpal z tisku, jsem nečetl, ale je to skutečně velmi ambiciózní program. Musím říci, že bohužel není reálný. Jistě mohlo dojít k záměně toho, že budou zahajovány stavby, které mají ve svém důsledku zhruba během šesti let výstavby tyto parametry, o kterých hovoříte. Rozhodně to nebylo na příští rok, ale s tím, že v příštím roce bude zahájena, a tím jsem měl třeba na mysli známé propojení velkého městského okruhu v Brně, které je zhruba za 7,5 miliardy korun, a je to investice, do které stát již vložil 700 milionů korun, a je ohrožena její stavební bezpečnost. Jsou to tunely, které se již dva roky udržují s velkým vypětím. To je asi záměna, která vyvolala vaši interpelaci. Přesto si myslím, že je určitě potřebné, aby všechny regiony měly investiční prostředky pro zpřístupnění regionů. Já vás mohu ubezpečit, že region, který zastupujete, a nebudu se bavit jen o Jihočeském kraji, protože ani vaše iniciace (?) nebyla o Jihomoravském kraji, ale byla o jižní Moravě, což historicky zahrnuje také jistě Olomoucko, Zlínsko, a myslím si, že takto je potřeba hovořit i o jižních Čechách.

Zde připravujeme několik významných staveb, mnoho staveb se staví. Jistě víte, že zahajujeme v letošním roce dva železniční koridory. Kdybychom to takto interpretovali, jako jste interpretoval nebo novinář interpretoval moje slova, tak bychom v příštím roce investovali v jižních Čechách 46 miliard korun, protože zahajujeme dva železniční koridory, které tyto investiční náklady budou stát, a pak bych jistě těžko obhajoval, že takováto investice se nestaví nikde jinde. Chci vás ubezpečit, a věřím, že právě Poslanecká sněmovna si je vědoma, že je potřeba diskutovat v hospodářském výboru o rozvoji všech regionů současně, protože investice do kapacitní a bezpečné sítě dopravní, ať je to železniční nebo silniční, jsou velice nezbytné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP