Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Exner)

Pane ministře, je tedy mnoho věcí, ve kterých se pravděpodobně shodneme.

Jedna věc, v které se zatím neshodneme - a návrh usnesení jsem k tomu již přednesl - je to, jestli můžeme přijmout vaši odpověď na interpelaci za uspokojivou, nebo neuspokojivou. Máte v tomto případě samozřejmě větší štěstí než já. Pravděpodobně za vámi bude stát značná část vládní koalice a možná i značná část druhé opoziční strany. Ale to nic nemění na tom, že celá politika České republiky, kterou vy v této věci reprezentujete, v této záležitosti je velmi problémová.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jak jsem tady zdůraznil a mohu to pouze zopakovat, že my bez toho, abychom rozlišovali, o kterou zemi jde, vždycky jsme zastávali a zastáváme princip právního státu, to znamená i to, že se nesmějí porušit žádné mezinárodní normy. Tady možná najdeme i shodu. Důležité ovšem je, že podle mého názoru vaše interpretace je posunuta do jiné politické kategorie a to je vlastně zpochybňování Spojených států amerických jakožto takových, protože, znovu opakuji, to je posunutí problému někam dál.

Jsem tedy rád, že i vy jako delegát České republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy aktivně se zastáváte toho, aby byla dodržována všude práva a chráněny svobody jednotlivců, ať je to v té či oné zemi. To je myslím si dobré a je třeba v tom pokračovat. Ale v žádném případě podle mého názoru nejde o to, abychom obviňovali státy jakožto takové. Nikdo neobviňuje žádný stát, ale pouze jenom ty, co poruší práva a svobody jednotlivců.

Je tedy možné hlasovat tak, že budete hlasovat, že nesouhlasíte s mojí odpovědí. Zřejmě ta odpověď nebude o nic odlišnější příště, protože jde o obecný přístup k tomu, jestli se mohou tyto věci posouvat do politické roviny tam, kam nepatří, anebo zda se držíme striktně právního posouzení věci. V tom se lišíme. Podle mého názoru vy to posouváte do politické polohy, postoje k jednotlivým zemím. Můj pohled je, že budeme vždycky měřit podle práva a že je potřeba, aby byli konkrétní viníci vždycky potrestáni, ať se jedná o tu či onu zemi. Na tom trvat budeme. A česká zahraniční politika je politika, která je suverénní, je to politika, která je založena na partnerství, na dobrých vztazích se všemi demokratickými zeměmi. A česká zahraniční politika to prokázala mnohokrát a mnoha způsoby. Stačí to jenom pouze vidět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se , vidím pana poslance Exnera - nemusím se ani moc ptát. Hlásí se ještě jednou do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom aby na mně nezůstala nějaká skvrna, tak chci pana ministra upozornit, že Spojené státy americké v žádném případě nezpochybňuji. Respektuji vládu, jakou mají, myslím si, že je potřeba respektovat velké úspěchy, které má v mnoha oborech americký lid, američtí představitelé atd. Plně tedy respektuji Spojené státy americké jako každou jinou zemi, dokonce možná že některé méně, některé třeba víc, ale Spojené státy americké plně respektuji.

Co mně činí problém, je to, že to všechno vypadá na to, že Spojené státy v některých případech nedodržují mezinárodní právo. A to není vůbec žádné zpochybnění Spojených států amerických, to je zpochybnění jejich politiky a proti ní pokládám za svou povinnost se ozvat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Kolegyně a kolegové, teď bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Exner, tedy Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci.

Musím vás všechny odhlásit a mám vážné pochybnosti o tom, zda budeme usnášeníschopní a budeme moci hlasovat. Nicméně pro kontrolu vás žádám, abyste se znovu přihlásili. Mezitím jsem se pokoušela přivolat naše kolegy, kteří by byli někde v zákulisí, aby přišli na hlasování.

Ještě chvilku počkám … Ale vypadá to velmi beznadějně. Myslím si, že mi nezbývá nic jiného, než abych přerušila projednávání tohoto bodu s tím, že hlasovat o návrhu usnesení budeme zítra po pevně zařazených bodech, až tedy budeme usnášeníschopní.

Děkuji vám, končím tento přerušený bod a zároveň končím dnešní jednání a zítra začneme v 9 hodin a budeme jednat o důvěře vládě. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP