Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové. Vážený pane ministře, vy si ve svých vystoupeních velmi často odporujete. Vy jste tady ve svém vystoupení vznesl kritiku na řadu států, ale neslyšel jsem žádnou kritiku na Spojené státy americké. Ty jste obhajoval, vychvaloval, jak je to skvělá země. A přitom ve své odpovědi tu píšete jasně, že v případě porušení těchto norem vzniká jednak mezinárodní právní odpovědnost státu, tedy Spojených států amerických, vy to píšete, který je odpovědný, ten stát, Spojené státy americké, za všechny činy spáchané osobami náležejícími k jejich ozbrojené moci. To jste neřekl! Vy jste to tu napsal, a bojíte se to říci! Víte, vaše vystoupení, bych řekl, že by se možná za něj styděla ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických, a vy jste ministrem zahraničních věcí České republiky, a mně to připadá - ve službách Spojených států amerických. Pane ministře, styďte se!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Václav Exner, potom pan ministr.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane ministře, už to teď nebude trvat dlouho, opravdu budu jenom reagovat na některá vaše prohlášení. Musím říci, že jestli se jakýkoliv režim ve jménu socialismu nebo zavedení komunistické strany dopustil jakéhokoliv protiprávního činu, velice toho lituji a velmi to poškozuje naše hnutí a trpíme tím koneckonců velmi my. Ale moje manželka, když někdy mám tendenci takovou jako vy, že použiji, že někdo jiný je ještě horší než někdo, tak mně říká: víš, na to se nemůžeš vymlouvat, že když ty děláš něco špatně, tak někdo jiný to dělá také špatně. Takže bych vás chtěl jenom poprosit, abyste si už ten totalitní komunistický režim nechal na ty situace, kdy budeme hodnotit historii, a v momentě, kdy mluvíme o současné době, se vyjadřoval k tomu, co se děje právě teď.

Nechci se zastávat ani Libye, ani Kuby. Pokud jde o bulharské zdravotní sestry, jsem toho názoru, že by měly být propuštěny. A kdekoliv k tomu bude příležitost, budu se o to zasazovat. Mezi jiným, to je jedna z otázek, která se také posuzuje právě na Radě Evropy. Pokud jde o Kubu a jiné země, tak jsem zatím zase já neslyšel, že by byl někdo mučen takovým způsobem, jak ho popsal pan McNamara, na Kubě. Pokud by se to snad stalo a byly dostatečné důkazy takového typu, pak v jedné řadě s vámi, ať jde o jakoukoliv zemi, pane ministře, budu proti tomu, aby se takovým způsobem postupovalo.

Musím ale vás upozornit, že zcela nedávno jsem mluvil s jedním vaším kolegou z vlády, který nedávno navštívil jednu arabskou zemi, nám spřátelenou, a tak jsem se ho jakoby z legrace ptal, jestli tam také upozorňoval na porušování lidských práv. Řekl mi, že jen velmi opatrně se v rozhovorech zmínili, nevím, s kým tam ještě byl, o tom, že existují různé politické systémy a kultury. Ale zároveň mně řekl, představte si - nejen mně, bylo nás tam ještě více, neposlanců - že oni tam ještě každý týden v neděli na stadionech kamenují odsouzené při veřejných popravách, že žena jde do vězení, když manžel řekne, že má jít do vězení, a zůstane tam, dokud zase manžel neřekne, že ji mají pustit.

Pane ministře, byl bych velice rád, kdybyste vy i členové vlády, ve které nyní jste, měřili opravdu stejným metrem, a když tak zapáleně hovoříte o pravidlech, která chcete uplatňovat, abyste je tedy uplatňovali.

V tom svém vystoupení jste posunul to, co jste napsal do odpovědi, celkem zajímavým způsobem. V odpovědi jste mně napsal, že mě ujišťujete, že Ministerstvo zahraničních věcí nemá žádné relevantní informace o tom, že by se USA dopouštěly záměrného nebo systematického porušování těchto práv. Budiž. Z toho jsem usoudil, že kdyby je ministerstvo mělo, tak byste se také postavil na tu řadu těch, kteří by to odsoudili. A to beru. Já jsem se snažil vám dát některé informace o tom, kde by bylo možné takové vědomosti získat. Tady jste ale teď řekl něco jiného, a dokonce jste to dvakrát opakoval - že nesouhlasíte s tezí, že Spojené státy něco porušují. Ale to je přece už úplně něco jiného. Tady ať máte důkazy nebo nemáte důkazy, tak ani je nechcete a už dopředu nesouhlasíte s tezí, že by Spojené státy záměrně a systematicky porušovaly tato práva.

Plně s vámi také souhlasím, že pokud jde o Parlamentní shromáždění Rady Evropy a jeho orgány, jde o politické shromáždění. Ale schválně jsem vám citoval i uvozující větu, která mluví o tom, že se získalo dost relevantních informací, které dokazují porušování práv, ale souhlasím, že by samozřejmě bylo lepší, kdyby takovou rezoluci nebo takový soudní výrok vydal nějaký mezinárodní tribunál. Byl bych samozřejmě velice rád.

Také s vámi souhlasím v tom, že poslanci, včetně poslanců z naší delegace, se příliš aktivně nezúčastňují jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Nemá přes 500 členů, má to i s náhradníky, ale těch, kteří mají právo hlasovat, je něco přes 370. Ale ujišťuji vás, že právě tato rezoluce byla odhlasována druhým největším počtem hlasů, kterým bylo přijato nějaké rozhodnutí právě na tom týdenním jednání Parlamentního shromáždění. Kromě toho jednací řád, podobně jako u nás, když by se náhodou tady teď sehnalo 67 poslanců a my jsme odhlasovali 34 hlasy, že nesouhlasíme, tak by to platilo, i kdyby tady ostatní nebyli, tak v Parlamentním shromáždění Rady Evropy je to ještě lépe dovedeno k dokonalosti. Tam není vůbec stanoveno žádné kvorum těch, kteří se mají zúčastnit, a přijaté rezoluce a přijatá doporučení platí, jestliže je větší počet těch, kteří hlasovali pro, než těch, kteří hlasovali proti, dokonce nezávisle na tom, kolik je přímo přítomno, a ti ostatní se všichni mohou zdržet. Za jednací řád ani za kázeň poslanců já ale neodpovídám. Musím jenom říci, že se snažím na těch jednáních co nejvíce být.

Plně s vámi souhlasím, pane ministře, s myšlenkou, že každý pachatel by měl být potrestán. Já pevně věřím, že pokud se i dál prokáže, a jednou se to opravdu stane nejen na politických fórech, ale i na těch fórech, která mohou trestat, že budou potrestáni i ti pachatelé, včetně právnických osob, kterou v tomto případě jsou tedy Spojené státy jako stát, jako právnická osoba, a že, doufám, k tomu potrestání dojde. Navíc, pane ministře, my spolu asi budeme požadovat ještě víc. My spolu, doufám, budeme požadovat v případě, že někdo bude potrestán a že to bude taková osoba, která to způsobila, že také musí zajistit odškodnění, jestliže to odškodnění zajistit může. A pokud jde o stát, tak tady asi se shodneme, že by ten stát měl zajistit to odškodnění.

Pane ministře, já nejsem žádný zásadní odpůrce právní odpovědnosti právnických osob, ale zrovna dneska jsme tady o tom hovořili. Já se jenom domnívám, že i když jsme u nás zatím nepřijali ten princip trestní odpovědnosti právnických osob, tak že máme dost prostředků, abychom u nás, konkrétně pokud jde o takové právnické osoby, jako jsou kupř. podniky nebo obchodní společnosti, mohli potrestat ty odpovědné, třeba celé vedení těch podniků včetně jejich zaměstnanců, kteří se na tom podíleli, a připomněl jsem, že náš právní řád dokonce, jestliže určitý trestný čin toho typu, o kterém teď mluvíme, například financování terorismu, o které šlo ráno, nebo mučení nebo genocida nebo něco podobného, tak jestliže takový trestný čin je spáchán organizovanou skupinou, což nepochybně obchodní společnost by byla, tak by byl dokonce potrestán vyšší sazbou, než když by to byl učinil jenom jeden jednotlivě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP