Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Proto bude i tuto dohodu, o které jsem se zmínil, že je jenom jednou z dílčích dohod Bonnské úmluvy, zabezpečovat odbor mezinárodní ochrany biodiverzity svými silami a žádné další prostředky pro navýšení kapitoly životního prostředí z toho neplynou.

Stejně tak objem prostředků, které znamenají naše příspěvky do mezinárodních smluv - a mohu mluvit pouze za oblast životního prostředí - je v řádu několika milionů a tvoří tak v podstatě promile z kapitoly Ministerstva životního prostředí, která je jednou z nejmenších kapitol státního rozpočtu, a proto nepředstavují ani v budoucnu žádné zatížení České republiky. Naopak je naše účast v těchto dohodách často možností k uplatnění našich expertů anebo k získání prostředků na projekty, které se realizují v cizích zemích a někdy také, jako tomu bylo v devadesátých letech, přes Světovou banku, přes Mezinárodní fond na ochranu životního prostředí, i na projekty, které jsou realizovány tady, na území České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Upřesňuji, že před ukončením rozpravy bude třeba hlasovat o přerušení projednávání toho bodu, takže to učiníme poté, co vystoupí pan zpravodaj… Případně další řečník - hlásí se pan poslanec Petr.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já upozorňuji na ty finanční záležitosti. Ve svém vystoupení jsem hovořil o tom, co je znakem kulturnosti některých států. Obvykle ve státech, které jsou ekonomicky úspěšné, s dlouhodobou kontinuální demokracií, jako například Anglie, není ani stopy nějakých sporů, když se jedná o nějaké náklady, které souvisejí s ochranou životního prostředí a zejména tažných ptáků. Z toho, že tady ta debata je, je vidět, že máme ještě kam směřovat, že ještě nejsme vyspělým státem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Petr, potom pan poslanec Janeček. Ledaže by pan poslanec Janeček chtěl vystoupit s faktickou poznámkou. Ne. Pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že tady nezaznělo plně, kolik nás vyhlášení rezervací Natura bude stát. Ono to není jenom o poplatcích, které musíme odevzdat do mezinárodního fondu. Ale když vyhlásíme nějakou Naturu, tak majitelům, kterých se to týká, budeme muset platit ztížené uplatnění, ať už je to na lukách, polnostech apod. Já jsem slyšel - nejsou to potvrzené informace - že ty částky dosahují řádově v korunách 107 - čili pohybují se řádově v desítkách až stovkách milionů Kč.

Chtěl bych se pana ministra zeptat, kolik nás vlastně Natura bude stát na nákladech, které budeme muset zaplatit vlastníkům, majitelům pozemků, kterých se vyhlášení Natury týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořit bude pan poslanec Josef Janeček, pak se připraví paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, já jsem trošku smutný z těch ekonomických úvah, protože bychom si měli uvědomit, že v životním prostředí existuje skutečně cosi jako indikace stavu toho životního prostředí a je to něco, co se finančně nedá vyjádřit. My samozřejmě můžeme celou republiku vybetonovat a vyasfaltovat, můžeme si spočítat, kolik to bude stát, ale ztratíme něco, co prostě nelze finančně vyjádřit. Právě proto, že se mění struktura živočišných druhů, právě proto, že například dneska ve velkých aglomeracích vidíme, že ubývá malých živočišných druhů a přibývají velké, čili dochází k závažným změnám v životním prostředí, je tento indikátor při těch nákladech naprosto nejlevnější zprávou o tom, že se v tom životním prostředí něco děje. Jestliže my se zbavíme těchto indikátorů, tak na to doplatíme ve zdraví obyvatelstva, a já před tím varuji. Je to to nejcennější a přitom nejlevnější, co můžeme zachovat - zdravé přírodní prostředí. Měli bychom být také zodpovědni k následujícím generacím, které se potom možná už se zdravou krajinou nesetkají. Ty náklady jsou z hlediska možných medicínských dopadů naprosto směšné proti té informaci, kterou nám právě struktura organismů v životním prostředí může dodat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Hovořit bude paní poslankyně Konečná, potom pan poslanec František Pelc.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych vás chtěla ujistit, že Komunistické straně Čech a Moravy v žádném případě nejde o to, aby jakkoliv popírala ochranu životního prostředí. Ale chci vás také ujistit, že indikátorem této Sněmovny by měl být postup v souladu s jednacím řádem. A jednací řád obsahuje, že v důvodové zprávě má být napsán dopad na státní rozpočet. V tom si jistě dáme zapravdu. Tento dopad v té důvodové zprávě chybí. Já nekritizuji finanční dopady. Já pouze kritizuji to, jak je tato důvodová zpráva nám všem předložena. Nedovolila bych si popřít to, že životní prostředí je pro nás důležité, ale dovoluji si ohradit se proti tomu, jakým způsobem Ministerstvo životního prostředí své důvodové zprávy předkládá. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, tato výtka, paní poslankyně, směřuje i k vašim zástupcům v organizačním výboru, protože i oni na základě informace z organizačního odboru doporučili projednání tohoto bodu na plénu Poslanecké sněmovny. Takže poté co zjistíme náležitosti, budeme postupovat v souladu s jednacím řádem, protože jednací řád je zákonem pro nás. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych vás prosil z tohoto místa, abyste nekomentoval vystoupení poslanců, protože na empiru nemáte k tomu právo.

A jako druhé - poprosil bych pana ministra Ambrozka, aby mi vysvětlil ten rozdíl v počtech v anglické a české verzi, co tedy budeme schvalovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, máte-li námitky proti mému postupu, dejte návrh na mé odvolání z funkce řídícího. (Ohlas v sále.) Pokud se tak nestane, tak vystoupí v tuto chvíli pan poslanec František Pelc. Ale pan ministr má přednost.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Já myslím, že si stěhovaví vodní ptáci nezaslouží, abychom se kvůli nim takto hádali. Já souhlasím s návrhem na přerušení, doplníme ty podklady a poté předložíme na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovoří František Pelc, chce-li po tom, co zaznělo z úst pana ministra.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já věřím, až odstraníme to nedorozumění, které je víceméně formálního charakteru, že se shodneme na tom, že stěhovaví ptáci budou předmětem našeho zájmu z hlediska věcného a ne široce politicky diskutovaného pohledu na to, jestli chráníme, nebo nechráníme životní prostředí. Stěhovaví ptáci, kteří v podstatě signalizují určitou svobodu lidí a svobodu organismů, které neznají hranice, ale znají pouze dohodu a spolupráci, si přece zaslouží to, abychom přistupovali k jejich ochraně zodpovědně.

Chci zdůraznit, že ta smlouva není o tom, že budeme vytvářet nová chráněná území, která budou podvazovat další rozvoj regionů. My máme chráněná území dobře připravena. Jde jenom o to, abychom je začlenili do celkového kontextu euroasijských a afrických tahových a zimujících areálů. Takže věřím, že všichni poslanci, kteří vnímají to, že vodní ptáci, kteří mizí fenomenálním způsobem tisíce let tisíce kilometrů na jih a tisíce kilometrů zase zpátky, si zaslouží naši pozornost v tom nejlepším slova smyslu, a že se přidáme k vyspělým zemím, které tu pozornost této problematice již léta věnují.

Děkuji vám za pozornost a pevně věřím, že po odstranění té technické chyby tuto zprávu bez problémů propustíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Ještě se hlásí pan poslanec Tomáš Kvapil? Ne.

Bez bližší specifikace, protože těch připomínek tady zaznělo několik - jednak nesoulad mezi českou a anglickou verzí v seznamech, jednak požadavek na doplnění určitých informací o nákladech na realizaci této dohody, pan ministr si to pamatuje, alespoň tomu pevně věřím - dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do doby, než tyto údaje budou doplněny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP