Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr průmyslu a obchodu je přítomen, takže ho prosím, aby odpověděl na tuto interpelaci. Máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V prvé řadě musím říci, pane kolego, že vy jste se teď vystavil určitému riziku jako stínový ministr průmyslu a obchodu, že nevíte, co to jsou offsetové programy. Já se to pokusím vysvětlit.

Offsetové programy nejsou pouze investice. Začnu velmi konkrétně. Na offsetové programy, které se týkají gripenů, ta částka, která je smluvně podepsána mezi Českou republikou a Švédským královstvím, činí 25,4 miliardy Kč. Offsetový program je řízen na základě zásad realizace programu průmyslové spolupráce, které nově schválila vláda usnesením z 5. ledna 2005. Tento offsetový program je ze dvou třetin v této chvíli vyplněn zcela konkrétními projekty, a nejsou to projekty, tak jak jste položil otázku - kde jsou ty investice, ale jsou to projekty, které kompenzují dodávku zahraničních firem v oblasti obranného a bezpečnostního charakteru do České republiky, kompenzují to pro české firmy. To znamená, českým firmám je zajištěn odbyt jejich výrobků v zahraničí. Ze dvou třetin je tento offsetový program vyplněn a probíhají jednání mezi Českou republikou a Švédským královstvím a mezi jednotlivými firmami v České republice a zahraničí na základě tohoto offsetového programu. Ta informace není tajná, je to podezření, které naprosto neodpovídá realitě.

V současné době k 15. březnu byla povinnost švédské strany předložit Ministerstvu obrany jako smluvnímu partnerovi vyhodnocení dosavadního průběhu offsetového programu, to v současné době probíhá. Po proběhnutí této analýzy v měsíci květnu bude jak hodnocení, tak závěry možné zveřejnit a také se tak stane.

Z tohoto pohledu považuji offsetové programy za velmi výhodné pro české hospodářství. Je to mnoho konkrétních programů, o kterých nejsem oprávněn hovořit, protože se týkají konkrétních firem. Ale mohl bych možná říci, že například se jedná o dodávky plechů pro výrobu ponorek či jiné konkrétní záležitosti. Jistě uznáte, že nemohu v této chvíli zde do mikrofonu uvádět informace, ke kterým mě jednotlivé firmy, které uzavřely tyto kontrakty, nepověřily.

Ale když budete chtít, pane "ministře", tak jako člen Poslanecké sněmovny jistě najdete cestu na Ministerstvo průmyslu a obchodu a můžeme o těchto věcech debatovat. Já bych si dokonce vážil toho, kdyby probíhala debata mezi vládními stranami a opozicí na tato věcná témata někde jinde než pouze přes mikrofony Poslanecké sněmovny. Protože potom musím dojít k závěru, že tady nejde o to, abyste byl informován, protože to jste již dávno mohl být, ale že jde spíš o něco jiného.

Protože mám ještě čas, tak se pokusím pohovořit o dalších offsetových programech, které jsou čtyři. Jsou to programy: Pegas, Eurocopter, jejichž partnerem je EADS, z nichž každý má řádově hodnotu jedné miliardy Kč. V současnosti je dokončován program v souvislosti s dodávkou rychlovlaků pro České dráhy, jehož zahraničním partnerem je Alstom Ferroviaria, a jeho hodnota činí zhruba 1,7 miliardy Kč. Ten systém je naprosto transparentní. Je zřízena offsetová komise. Ta offsetová komise již schválila více než 150 offsetových transakcí. Evidence návrhů ofsetových transakcí je samozřejmě velmi přesně vedena a vyhodnocována.

Odpověď na vaši otázku jsem tedy již učinil. Kde jsou ty investice? Investice v rámci offsetových programů zatím nejsou, protože offsetový program není primárně o investicích, ale o zahraničním obchodě českých firem na základě této dodávky. To za prvé. Za druhé - informace tajné nejsou; co se týká programu Gripen, budou zveřejněny v květnu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pět minut vypršelo. Ptám se pana poslance Martina Římana - využije ještě minuty k doplnění své interpelace.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Já děkuji, pane ministře, za velkomyslnou nabídku nahlédnout spolu s vámi mezi čtyřma očima do výsledků offsetových programů. Nicméně s poděkováním musím říci ne. Z jednoho prostého důvodu - já nechci být zatažen do tajných, neprůhledných obchodů, které vy jste dojednali, a být zavázán nějakou mlčenlivostí a poté být obviňován z toho, že jsem spolupachatelem. Já nechápu to, co vy jste řekl - že určitě chápu, že firmy si nepřejí zveřejňovat. Jestliže mají výhodu a jsou zvýhodněny takovým způsobem díky výdajům daňových poplatníků, tak za toto zvýhodnění se většinou platí. A tou platbou by mělo být to, že prostě tyto transakce budou jednoznačně zveřejněny okamžitě poté, co byly vykonány. Tečka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře. Připomínám, že teď máte k dispozici dvě minuty.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já nejsem věřící, ale pánbůh nás opatruj, až takoví lidé jako vy se stanou ministry průmyslu a obchodu. Vy přece musíte dobře vědět, že kontrakty v rámci offsetových programů neuzavírá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jestli to nevíte, velmi mě to mrzí. Ty kontrakty uzavírají mezi sebou jednotlivé firmy na základě báze, která byla vytvořena v rámci tohoto offsetového programu. Čili já nemám žádné tajnosti, já neuzavírám žádné kontrakty - ty kontrakty uzavírají firmy. Pokud chcete znát detaily, mluvte s těmi firmami. Jestli tyto detaily dají vám, proč ne?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je všechno, co uslyšíme od pana ministra Milana Urbana k interpelaci pana poslance Římana. Přikročíme k další interpelaci.

Jsou tady teď dvě interpelace na paní ministryni Miladu Emmerovou, kterou mám mezi omluvenými členy vlády. Ptám se paní poslankyně Talmanové, jestli přednese přesto svou interpelaci.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nemám v úmyslu interpelovat nepřítomného ministra, zejména potom paní ministryni Emmerovou, v jejímž případě se právě u ústní odpovědi vždy těším na pohotovou improvizaci. Děkuji. (Smích z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Exnera, jestli on svou interpelaci přednese.

 

Poslanec Václav Exner: Ano, pane předsedo. Svou interpelaci přednesu.

Paní ministryně, chtěl bych se vás dotázat na zajištění peněz pro výzkumné záměry, především preventivní výzkumné záměry, pro Státní zdravotní ústav, Endokrinologický ústav a Ústav pro matku a dítě. Podle mých informací prostředky pro tyto účely pro tyto instituce nejsou pro letošní rok dosud zajištěny. Přitom jde o pokrytí výzkumu vlivu nových látek na zdraví, ověření nových metod ke kontrole zdravotního stavu a předcházení nemocím nebo ohrožení zdraví, případně léčení nebo rozpoznávání škodlivých, případně toxických látek. Podobná činnost zdravotnických institucí je v plném souladu s programy specializovaných organizací Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace a bylo by ostudou České republiky, kdyby podobné programy nemohly být u nás ze státních prostředků pokryty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP