Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

To také není pravda, to je pouze iniciativa policejního prezidia, které když rozhodovalo nebo když se zamýšlelo nad tím, jak ušetřit určité prostředky, tak došlo k tomuto číslu. S tímto číslem za mnou přišel policejní prezident a já jsem samozřejmě rozhodl, že nic snižovat nebudeme, že budeme hledat jinou cestu. Ty jiné cesty jsou na samotném Ministerstvu vnitra a ty jiné cesty jsou také v tom, že budeme jednat o tom, aby ten rozpočet takovýmto způsobem snížen nebyl. Takže byl to pouze výpočet, co by to udělalo s Policií České republiky, kdybychom museli tuto částku snížit a kdyby tato částka byla přenesena pouze na Policii České republiky. To, že se to potom rozneslo na okresní úřady nebo okresní správy, to se přiznám, že jsme neuměl ovlivnit, ale nicméně když jsem mluvil s krajskými řediteli, to už je asi měsíc, a tam jsem jim jasně řekl, že jediný policista nebude propuštěn a počet policistů snižován také nebude.

Takže ještě jednou opakuji - nebude se snižovat ani jedno výkonné místo u Policie České republiky. Otázka potom je, zda se nepodíváme na krajské správy, zda tam není zbytečně mnoho nějakých občanských pracovníků, kteří také vykonávají určitou činnost. Zda lidé, kteří slouží u policie a nejsou ve výkonu, skutečně mají zastávat ta místa, na kterých jsou, zda někde není možno ušetřit. Ale to se netýká výkonů policie, to se týká pouze administrativních pracovníků. Tam tato otázka je ještě otevřená. Nechci zde říkat nějaké jasné soudy, jestli k tomu dojde, nebo nedojde.

V roce 2007 - samozřejmě bude to na rozhodnutí vlády, ale předpokládám, že také nedojde ke snižování počtu policistů. Chtěl bych připomenout ještě jednou, že není na ministrovi vnitra, aby se rozhodl, že teď sníží počet policistů o nějaké číslo. Není to v jeho pravomoci, muselo by to být rozhodnutím celé vlády.

Jestli se dobře dívám, ještě jste měl otázku k tomu, zda by nebylo dobré vytvořit nějakou analýzu, která by udělala určitý obraz o tom, jak to na Policii České republiky vypadá. To je myšlenka, která už byla dávno zaktualizovaná, a už ta analýza prováděna je, nebo dokonce nějaké výsledky jsou. Takže i k tomu se částečně přihlédnu. Ale situace je taková, že my v dnešní situaci, kdy nápad trestné činnosti se nesnižuje, naopak se zvyšuje, tak si nemůžeme dovolit to, abychom někde rušili nějaké obvodní oddělení, nebo dokonce snižovali počet výkonných policistů.

Jednání s Ministerstvem financí probíhá samozřejmě velmi plodně a já věřím tomu, že dospějeme k takovému výsledku, že se nebudu muset zamýšlet nad tím, zda budu muset skutečně sáhnout k nějakému personálnímu snižování, nebo nikoliv.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Pan místopředseda Ivan Langer využije minuty, kterou má k doplnění interpelace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, děkuji za odpověď i za to jasné ujištění, že tedy žádný policista z přímého výkonu služby na úrovni obvodních, okresních ředitelství nebude v rámci takovéhoto úsporného opatření propuštěn. Věřím, že tato slova dolehla i k policistům na úrovni krajských či okresních ředitelství, a zejména k těm řadovým policistům, kteří žijí ve velké nejistotě. Věřím tak, že nezůstane u slov a v okamžiku, kdy se prokáže, že tato slova neplatí, potom vy z toho pro sebe vyvodíte případnou osobní odpovědnost.

Přesto si vám doporučím doporučit jedno personální opatření na jedné části v rámci hierarchie policie. Myslím si, že je možné propouštět, že je možné propouštět policisty v uniformách, ale ty policisty v uniformách, kteří po dlouhá léta už nevědí, co to je přímý výkon služby, a ti sedí zejména na Policejním prezidiu Policie České republiky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to nebyla otázka, to bylo doporučení. Nevím, co si s ním teď počne pan ministr vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Já každé doporučení vítám, takže toto beru na vědomí.

Jen bych chtěl říct něco k tomu. Pan poslanec sdělil, že část policistů žije v nejistotě. To je pravda, že žije v nejistotě, ale já vám hnedka řeknu proč. Ta nejistota pramení z toho, že se větší část této Sněmovny rozhodla k tomu, nepodpořit zákon o služebním poměru a odložit jeho účinnost o další rok. Z toho pramení dost velká nejistota a z toho pramení odchody policistů. Takže já dnes nejsem v situaci, že bych se musel zamýšlet nad nějakým propouštěním, protože hodně mladých policistů odchází, a když se ptám po těch důvodech, tak většinou jsou to takové důvody, že ztrácí stabilitu, neví, jak se bude vyvíjet další situace v policii, neví, jak to dopadne se služebním zákonem. Jsou to lidé mladí, jsou to lidé tak kolem 30 let, kteří už podle toho starého zákona mají nárok na výsluhu, i když tedy minimální, ale ten nárok tam je. A současně jsou to lidé, kteří ještě jsou schopni ve svých 30 letech se leccos naučit nebo si najít nějaké zaměstnání, kde je čeká nějaká lepší perspektiva. Takže chci jenom říct, že tato nejistota byla způsobena i rozhodnutím této Sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Připraven je už další z ministrů Jaroslav Palas, protože interpelace, kterou máme před sebou a kterou by měl přednést pan poslanec Petr Krill, ta se týká hospodaření Lesů České republiky. Takže já prosím pana poslance Petra Krilla. Má slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, jak víte, jsem z regionu s významným bohatstvím lesů, které by při jeho hospodárném využívání přispělo k posílení ekonomiky nepříliš bohatého regionu. Proto mi hospodaření s tímto bohatstvím není lhostejné. Informace od odborníků, kteří v lesích desítky let pracují, i mé vlastní zkušenosti naznačují, že způsob řízení hospodaření Lesů České republiky je v současné době poněkud chaotický i nekoncepční. Navíc po personálních zásazích nového vedení mezi lesníky jak na úrovni ministerstva a generálního ředitelství, i na některých nižších organizačních složkách, převládl mezi pracovníky strach, obavy vyjadřovat se k činnosti vedení podniku Lesy České republiky.

Táži se proto sám za prvé: Je vliv České asociace podnikatelů v lesním hospodářství ČR tak silný, že Lesy České republiky nemohou změnit cenu dřeva u pařezu tak, aby zvýšily ekonomiku své výroby?

Za druhé. Je technologie těžby, kterou zvolily samy Lesy České republiky, výrobou hotového sortimentu v lese šetrná vůči půdnímu krytu a lesním cestám? Asi ne, vždyť roztahování tisíců jednometrových až pětimetrových špalků po lesních cestách a lese je jen spojeno s ničením podloží.

Za třetí. Chtěl bych se zeptat, zda kritizovaná výběrová řízení budou pokračovat a zda budou doprecizovány jejich podmínky. Je podivné, že vypadla takřka třetina nabídek a z toho mnoho i ekonomicky zajímavých na ne úplně jasné zadání, například chybějící podpis statutárního zástupce na již úředně ověřeném dokladu. Podnik si tak zadělal na řadu právních sporů a ztrácí pověst solidnosti a korektnosti u řady dodavatelů prací.

Za čtvrté jsem se chtěl zeptat, jak jsou nebo budou řešeny stávající smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, pane poslanče. Už by měl mít prostor k odpovědi pan ministr Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře, máte pět minut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP