Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je 14.30 hodin. Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

61.
Ústní interpelace

 

Vítám tady předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace - nejprve na předsedu vlády či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 15.15 hod., a pak na ostatní členy vlády budou probíhat interpelace od 15.15 do 16.15 hod. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic, takže já nyní mohu dát slovo paní místopředsedkyni poslankyni Miroslavě Němcové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostávám dotazy, s čím novým dnes vystoupím, jaké nové skutečnosti jsme odhalili. Těmto dotazům nerozumím. Pro mě se toho stalo už dost. Nechci nové otazníky, chci odpovědi na otazníky staré, dosud nezodpovězené.

Pane premiére, opakovaně mi odmítáte odpovědět, odpovězte tedy veřejnosti. Na internetu čeká 26 tisíc zájemců o vaše vysvětlení, pětkrát se sešli protestující občané před Úřadem vlády, převzal jste petici více než 80 vysokoškolských profesorů, kteří žádají vaši demisi. Znechucení občanů jde tak daleko, že jsou ochotni platit 3000 Kč za billboard s nápisem Stydím se za svého premiéra. Opakuji, nevím již pokolikáté, své dotazy:

Za prvé: Jaký je původ peněz, které dlužíte?

Za druhé: Co jste myslel televizní omluvou, která se netýkala vašeho problematického nabytí majetku, ale stručně řečeno jste oznámil: "Promiňte mi, že jsem nezvolil chytřejší vytáčky."

Z posledních kroků je mi jasné, jak se chcete se situací vypořádat. Chcete si prý najmout francouzskou reklamní agenturu, a nepřemýšlíte tedy nad tím, jak říci pravdu, ale jak ji pomocí mediálních expertů navždy zatajit, jak znovu získat tvář usměvavého chlapce, který nám z každého nároží sděluje, že to s námi myslí upřímně. Agentura by prý pro vás pracovala zadarmo. Co je zadarmo, bývá však nejdražší. Účet vám, vlastně nám, jednou předložen bude. Možná až se bude privatizovat Český Telecom. Mediální francouzští experti prý pracují pro Eurotel, jehož nadpoloviční balík akcií drží Český Telecom. O jeho privatizaci bude rozhodovat vláda. Vaším cílem tedy není zlepšit politickou kulturu v naší zemi, ale dokázat, že pomocí mediální korupce je možné ustát cokoli.

Žádám vás o odpověď na mé otázky, ale pouze na ně. Nedělejte si zde nyní předvolebně sjezdovou propagandu. Na to nikdo není zvědavý. Děkuji. (Přítomní poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross. Ve svém vystoupení by neměl překročit dobu pěti minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci. Já si myslím, pane předsedo, že těch pět minut ani nevyužiji, takže mě nemusíte upozorňovat, abych je náhodou nepřekročil. Já jsem čekal, s jakými otázkami paní místopředsedkyně Němcová přistoupí k této interpelaci, a myslím si, že tady platí to, co jsem říkal při jedné z předchozích odpovědí na tyto interpelace, že mám někdy pocit, že je to debata s hluchým. A platí to, protože jsem na ty otázky, které zde paní kolegyně Němcová předložila, odpověděl. Rozumím tomu, že se někomu ty odpovědi nemusí líbit, ale já si kvůli tomu v tuto chvíli nebudu vymýšlet žádnou jinou odpověď.

Dovolte mi, abych se pozastavil i nad tím, co zde paní místopředsedkyně Němcová řekla, protože já mám pocit, že to je tak trochu styl kolegů z Občanské demokratické strany. Ona říká, že nechce, abych zde hovořil o jiných záležitostech, ale podstatou sdělení, které zde paní kolegyně Němcová řekla, byl pojem mediální korupce.

Já vás chci ujistit prostřednictvím pana předsedajícího, paní místopředsedkyně Němcová, že v mém úmyslu rozhodně žádná mediální korupce není a rozhodně si nemyslím, že je možné tyto praktiky v České republice realizovat. Myslím si, že byste přece jenom měli trochu vážit slova, protože rozumím tomu, že kopat v tuto chvíli do předsedy vlády je docela populární, já se tomu nedivím. Ale neměli bychom zatahovat do těchto našich poněkud pokleslých politických hrátek poměrně renomované zahraniční partnery a firmy, které všude jinde na světě požívají poměrně podstatného respektu. Byl bych rád, kdybychom se alespoň v tomto směru chovali poněkud kultivovaněji.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla odpověď pana premiéra. Paní poslankyně Němcová může přednést doplňující otázku v délce jedné minuty.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem nedostala odpověď konkrétní, a proto tedy mám další otázku, tentokrát zcela konkrétní. Řekl jste, pane premiére, že zveřejníte příjmy své manželky poté, kdy zveřejním já příjmy svého manžela. Uveřejnila jsem veškerý majetek, který je v našem společném jmění, a všechny výplaty svého manžela od roku 1990 do roku 2004. Ptám se vás, kdy uděláte to, co jste slíbil v tomto ohledu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, opět osvědčený trik. Paní kolegyně Němcová zde řekla údajné mé tvrzení, které jsem nikdy neřekl, a mám nyní na něj reagovat. Byl bych rád, kdyby nejprve paní kolegyně Němcová dokázala, kde jsem nějaké takové tvrzení řekl. Nikdy jsem nic takového neřekl. Pouze jsem odkazoval na její mediální vystoupení. To je jediné, co jsem tehdy dělal zde na tomto místě. Ale tu věc, ten slib, ten závazek, který tady za mě paní kolegyně Němcová řekla, já jsem nikdy neřekl.

A mimochodem - všechny potřebné informace včetně té, o které zde paní kolegyně Němcová hovořila, mají od včerejška, resp. ode dneška k dispozici ty orgány, které je k dispozici mít mají, to je Národní bezpečnostní úřad, který je postoupí příslušným zpravodajským službám, a myslím si, že to je podstatný krok, který jsem udělal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla odpověď předsedy vlády Stanislava Grosse. Máme před sebou další interpelaci. Jako druhý si vylosoval pořadí pan poslanec Miroslav Beneš. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Vladimír Koníček. Nyní prosím pana poslance Beneše. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, pan premiér mě naposledy vyzval k omluvě. Vyzval k omluvě za to, že jsem se ptal na příjmy jeho manželky, že jsem se ptal na propojení finančních prostředků jeho manželky a její kolegyně. Myslím si, že se za jednu věc omluvit mám. Já jsem zde minule provedl odhad výdajů rodiny Grossových, mimořádných výdajů, a uvedl jsem číslo 4,3. Poté co pan premiér tak hrdě vystupoval a útočil, tak jsem si nechal udělat přesný odhad výdajů rodiny Grossových v letech 1997 až 2004. Upozorňuji, že vycházím pouze a jedině z údajů, které některý z reprezentantů rodiny Grossových uvedl, ať už v daňovém přiznání nebo jako odpověď pro tisk. Včetně porodu v soukromé klinice, příspěvků na charitu, nákladů na dovolené či nákupu nemovitostí a splácení hypotéky.

Pane premiére, ta číslovka není 4,3, ale 7,3. Jistě víte, kolik jste vydělal v letech 1992 až 2004 v politice. Musím vám říci, že to číslo by znamenalo, že se ani neoblékáte, ani nejíte, ani neplatíte elektriku a nájemné.

Vážený pane premiére, dovolte, abych v rámci toho, aby byla očištěna politika v České republice, aby premiér této země nemohl být napadán a podezírán z propojení s podivnými aktivitami, vás požádal - v pořadí potřetí - abyste zveřejnil příjmy své manželky, protože jedině tak obhájíte svoji pozici. Ne prosím vás před poradenskou agenturou, ne prosím vás před Poslaneckou sněmovnou, ale před českou veřejností.

Děkuji za odpověď. Ne jménem sebe, ale jménem české veřejnosti. (Několik přítomných poslanců ODS tleská.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP