(16.10 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Prostě po mně jen velmi hrubým způsobem požadovali doklady a dálniční známku a znemožňovali mi odjezd od této čerpací stanice. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji a prosím o odpověď na tento doplňující dotaz pana ministra.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Já se domnívám, že občas chodíme oblečeni v černých šatech, i paní poslankyně má při této interpelaci na sobě převážně černou barvu. Musím říci, že ten dojem, který vznikl z této interpelace, je málem takový, jako by ti lidé měli zakryté obličeje, měli na sobě kukly a působili dojmem zločinců. Já jsem na tom místě přítomen nebyl, ale předpokládám s vysokou pravděpodobností, že ti lidé na sobě žádné kukly neměli, že žádným způsobem nebyli maskováni, že byli oblečeni v pracovní oděv a uniformu Celní správy, která je standardně označena žlutým výrazným nápisem Celní správa, jak už paní poslankyně ve své interpelaci zmínila, což podle mého názoru je jasný signál na první pohled o tom, k jaké složce státní správy tyto osoby patřily.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře za tuto odpověď. Uplynula lhůta, po kterou bylo možno ještě klást otázky členům vlády, proto pro dnešní den končím blok odpovědí na vznesené ústní interpelace.

Ráda bych vás informovala o tom, že bude teď následovat 15minutová pauza, to je do 16.30 hodin. Poté budou projednávány písemné interpelace, které jsou tři. Nelze odhadnout, jak bude toto projednávání dlouhé, ale dle předchozích dohod s jednotlivými poslaneckými kluby je domluva taková, že pokud skončí tyto interpelace ještě před koncem jednacího dne, bude následovat projednávání smluv. Prosím proto všechny členy nebo předsedy nebo zástupce jednotlivých klubů, aby informovali své poslance o tom, že po skončení písemných interpelací budeme se ještě věnovat smlouvám, které máme na programu schůze.

Pauza do 16.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP