(15.40 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Ano, pochopitelně pokud je jakákoliv pochybnost nad zásahem policie, nad postupem předsedy Senátu, tak tato věc musí být prošetřena, ale jistě Poslanecká sněmovna není tím orgánem, který by měl v tuto chvíli dát závěry a odpovědi na otázky, zda zásah byl oprávněný, nebo ne. Samozřejmě že věcí se můžeme dále zabývat a jsem připraven poslancům, jelikož jsem si vědom, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, a vnímám to v širším slova smyslu, nejenom vůči tomuto sboru jako celku, ale ve smyslu povinnosti informovat na základě žádosti i jednotlivé poslance, takže jistě poslanci kterékoliv politické strany a samozřejmě i ODS dostanou plné informace v této věci, ale nevím, zda formát ústních interpelací je pro to, abychom se dobrali skutečného stavu věci. Ten pravý myslím, že spíš slouží k tomu, aby zde někteří poslanci se jasně vyslovili pro média, že stojí v morálním slova smyslu za Vladimírem Hučínem, a to je jistě ústní interpelací dostatečně splněno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Doplňující dotaz má paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pane ministře, vaše odpověď mě neuspokojila, neboť jsem pochopila, že bezprostředně poté, co jste se dozvěděl o událostech u soudu v Přerově, jste nekonal, neudělal jste nic, selhal jste jako ministr spravedlnosti, selhal jste jako člověk. Pokládám to za tragické. Nemluvím zde pouze za ODS, mluvím zde i jako členka Konfederace politických vězňů. A snad jedině vaše mládí vás omlouvá z nečinnosti, kterou jste prokázal ve své funkci. Ministr spravedlnosti je určitým symbolem a je mi líto, že máme takového ministra spravedlnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Zeptám se pana ministra, zda chce reagovat v tuto chvíli. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se ani nedivím, že jsem paní poslankyni Páralovou neuspokojil. Na její otázku nemůže být v tuto chvíli uspokojivá odpověď, protože pokud se paní poslankyně domnívá, že v tuto chvíli řeknu ano, pochybil ten či onen a bude potrestán tak či onak, tak na to nemůže být uspokojivá odpověď.

Já musím říci, že pozici ministra spravedlnosti nevykonávám z toho důvodu, abych uspokojoval paní poslankyni Páralovou, ač by si to třeba přála, ale tuto funkci vykonávám v souladu s právními předpisy a možnostmi, které jsou v procesním právu na základě svobodné vůle tohoto zákonodárného sboru, a dobře víte, jakým způsobem ministr spravedlnosti může zasahovat jak do řízení, tak do jednotlivých opatření předsedy senátu. Víte dobře, že takováto rozhodnutí není možné z pozice ministra spravedlnosti revokovat. Je velmi hezké říkat, že v té či oné kauze byste si přáli zásah ministra spravedlnosti do výkonu soudcovské funkce, a v jiných věcech to vidíte zase jako politické vměšování.

Já vám mohu říci jednu věc - že pokud bude zjištěno jakékoli pochybení, které bude v rozporu se zákonem, ať už kohokoliv, kdo v procesu byl angažován, tak že jistě bude potrestán. Na to mohu dohlédnout a na to také jako ministr spravedlnosti dohlédnu. Ale nemůžete po mně chtít v této Poslanecké sněmovně, abych v tuto chvíli tady říkal soudy nad tím, kdo a jak bude potrestán a zda zásah byl, nebo nebyl adekvátní. Víte dobře, že tyto věci jsou předmětem vždy určitého seriózního šetření, které má nějaké vyústění, a každý musí mít právo říci k tomu svoje stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za odpověď, pane ministře. Šestou interpelací je interpelace pana poslance Tomáše Kladívka, který se bude tázat omluveného ministra vnitra Františka Bublana na používání detektoru lži a vrtulníku Policií České republiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegy a kolegové, jsem rád, že jste řekla, že pan ministr je omluven ze zahraniční cesty. Já už jsem si myslel, že vyslyšel volání ODS a rezignoval, ale není tomu tak.

Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci používání detektoru lži a vrtulníku Policií České republiky v kauze Kořistka. Chci vám položit několik otázek.

Za prvé. Jak často je při získávání důkazů Policií České republiky používán detektor lži a jakým způsobem jsou získané údaje vyhodnocovány a prezentovány tak, aby i na veřejnost pronikly pravdivé informace? Ihned po výslechu poslance Kořistky na detektoru lži jste vy osobně v médiích prohlásil, že celý proces bude několik dní či týdnů analyzován, a teprve poté budou známy definitivní výsledky. Ani ne za 12 hodin po vašem výroku začal dotyčný poslanec prohlašovat, že podle informací policie mluvil pravdu. Nezdá se vám, pane ministře, že někdo veřejnosti záměrně poskytl nepravdivé informace či záměrně lhal? Jak je možné, že za jeden ze svých přímých důkazů považuje Policie České republiky výslech poslance Kořistky na detektoru lži, když určitě zná rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky z roku 1992, kde je jasně uvedeno, že není možné považovat výslech na detektoru lži, tzv. polygrafu, za důkaz v soudním řízení?

Moje druhá otázka. Jak často Policie České republiky používá vrtulník při přepravě obviněných či odsouzených občanů? Neznám od roku 1992 případ, kdy by policie použila vrtulník k přepravě kohokoliv obviněného ze závažných trestných činů, kdy hrozí výjimečný trest, nebo při převozu odsouzených k dalším soudním procesům, jako je např. případ Kajínek. Také jsem nikdy nezaznamenal, že by na státní zastupitelství po celé republice byli vrtulníkem přepravováni občané, kterým bylo sděleno obvinění. Ptám se tedy, kdo rozhodl o jeho nasazení a kolik daňové poplatníku toto extempore stálo. Všechny indicie nasvědčují tomu, že byla zneužita policejní technika a byly vyhozeny oknem peníze daňových poplatníků jen proto, aby byla demonstrována pozice síly, a tím vyvinut nepřípustný nátlak na obviněné v kauze Kořistka.

Děkuji, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď vám bude poskytnuta ve stanovené lhůtě písemně, tak jak ukládá jednací řád v tomto případě.

Prosím nyní paní poslankyni Lucii Talmanovou se sedmou vylosovanou interpelací ve věci kritérií posuzování kvality zdravotní péče. Tato interpelace je směřována k paní ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, často prohlašujete, že jste odpůrkyní takového modelu zdravotnictví, který by umožňoval obchodovat s nemocí či zdravím člověka. Zde na půdě parlamentu jste dokonce prohlásila, že se nemůžete smířit s tím, že bude někdo ležet v obchodní společnosti, kde se vlastně bude obchodovat s jeho zdravím a jeho životem. Pacient má dnes opravdu minimální možnost získat veřejně přístupnou objektivní informaci o úrovni poskytované péče v tom či onom zdravotnickém zařízení. V době, kdy nejsou zveřejňována žádná data o kvalitě péče, pacient se dozví od osoby nejpovolanější, ministryně zdravotnictví, že jejím kritériem pro posouzení kvality péče je fakt, zda je zdravotnické zařízení příspěvková organizace, či nikoliv.

Vážená paní ministryně, jaká jsou dle vašeho názoru objektivní kritéria pro posouzení kvality poskytované péče, z jakých údajů vycházíte, když tvrdíte, že nemocnice v Náchodě, v Rychnově, Jičíně, Trutnově, Sokolovu, Chebu, Karlových Varech, atd., atd. obchodují se zdravím svých pacientů? Kdo vám tyto údaje poskytl? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. O odpověď prosím paní ministryni Miladu Emmerovou.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, odpovídám na interpelaci pořadové číslo 7 ve věci stanovení kvality zdravotní péče, kterou vznesla paní kolegyně Talmanová.

Kvalita zdravotní péče je posuzována dle vypracovaných a přijatých standardů. Posuzování kvality je toho času již na Ministerstvu zdravotnictví připraveno ve formě standardů, a to plně v souladu s principy Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví a požadavků na hodnocení kvality Světové zdravotnické organizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP