(15.30 hodin)

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, musím přiznat, že mě pan poslanec zaskočil konstatováním, že se můj úřad profiluje jako technologický úřad, protože tak tomu určitě není. Je to ústřední orgán státní správy a určování žádných technologických postupů mu nepřísluší.

Ale abych odpověděl na podstatu jeho otázky. My jsme rozdělovali v loňském roce 2 miliony 79 tisíc korun, a to zcela v souladu s hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004, jak je 18. 6. 2003 schválila vláda, a tento program počítá s tím, že se v rámci státní informační politiky financují dvě oblasti: vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, informační společnost. Obě tyto oblasti jsou samozřejmě průřezové, takže je otázka diskuse, zda by měly být financovány z rozpočtu ministerstva toho, či onoho, nicméně přiznám se, že výtku tohoto typu považuji za spíše formální. Rozhodně oblast rozvoje lidských zdrojů a bezdiskusně oblast informační společnosti spadá do působnosti Ministerstva informatiky, které v přerozdělování postupuje zcela v souladu s platnými rozpočtovými pravidly.

Uvedu, že v roce 2003 bylo přihlášeno v termínu 118 projektů, z kterých bylo nakonec vybráno 13, přidělené dotace ve výši dvou milionů, byly na straně neziskového sektoru oceňovány tyto projekty, dokonce kupodivu byly oceňovány i médii. V letošním roce rozdělujeme tři miliony, uzávěrka projektů je shodou okolností zítra, a budeme postupovat opět podle zcela stejných principů jako dosud. Přiznám se, že bych byl rád, kdybychom mohli rozdělovat větší prostředky.

Pokud jde o národní program počítačové gramotnosti, tam musím říct, že jsme spolupracovali v loňském roce právě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť díky přístupu pana ministra Škromacha se podařilo některé prostředky převést na naše ministerstvo, které je potom přidělilo na tento projekt, a že spolupráce našich úřadů je bezkonfliktní, téměř ideální a vskutku tady nevidím žádný problém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Zbyněk Novotný má doplňující dotaz.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Nemám doplňující otázku. Jenom mi, pane ministře, dovolte poznámku. Že jste ministerstvo technologické, jsem si vypůjčil od vás. Tento výraz jste zde použil při jiné příležitosti, také při příležitosti interpelace, a řekl jste je přímo z tohoto místa. Můžeme si to spolu najít ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr na to chce ještě reagovat, samozřejmě má slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní místopředsedkyně, už jsem v politice dlouho, takže je možné, že jsem řekl něco nepřesně, nebudu se přít o slovíčka. Nebo je možné, že jsem se nevyjádřil dostatečně přesně, aby mi pan poslanec rozuměl. Nicméně chtěl bych ujistit všechny přítomné, že ministerstvo je přísně technologicky neutrální a jeho úkolem je stanovovat legislativní pravidla, zabývat se oblastí telekomunikací, tedy z hlediska koncepčního a legislativního, počítačovou gramotností a především a hlavně zaváděním informačních systémů a elektronických agend do veřejné správy. Rozhodně tedy neurčujeme žádné technologické předpisy. Pokud by tady v minulosti z nějakých mých slov mohlo vzniknout takové nedorozumění, tak se za ně omlouvám a není to tak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Přistupujeme k páté interpelaci. Paní poslankyně Alena Páralová ji vznáší na ministra Pavla Němce ve věci soudu s Vladimírem Hučínem. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pan ministr Pavel Němec...? Už se blíží. Paní poslankyně ještě nezačala mluvit, teď máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, poté co jsme se všichni z médií dověděli, že došlo u soudu v Přerově k napadání starých politických vězňů komunismu, co byla dle svědků zraněna žena úmyslně policisty, chtěla bych se vás zeptat jako ministra spravedlnosti, který je zodpovědný za práci soudů, co jste udělal bezprostředně poté, co jste se tuto zprávu dozvěděl. Zda jste si nechal vypracovat zprávu od předsedy soudu, od velitele justiční stráže. Pokud jste si takovou zprávu nechal vypracovat, sdělte nám prosím, co obsahuje. A ptám se vás znovu na stejnou otázku, jako se vás ptala paní kolegyně Dundáčková - zda hodnotíte tento zásah jako adekvátní.

Zdůrazňuji - žádám vás, abyste odpověděl, zda hodnotíte tento zásah jako adekvátní na základě zpráv, které jste si zcela jistě nechal bezprostředně po zásahu vypracovat. Děkuji vám za odpověď. (Potlesk z lavic ODS a z galerie pro hosty.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď ministra spravedlnosti Pavla Němce.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že interpelace z řad poslanců ODS jsou jistě velmi zajímavé i velmi závažné, to nepochybně ano, na základě informací, které proběhly v médiích, nicméně domnívám se, že pokud by kolegové z Občanské demokratické strany měli skutečný zájem věc vyšetřit, o věci se informovat, tak pro tuto formu je jistě lepší žádost o setkání s ministrem spravedlnosti, popřípadě institucionální forma písemné interpelace.

Prosím vás, otázky - abych zde pouze s generálním avízem interpelace v kauze Vladimíra Hučína odpovídal na to, co je ve zprávě justiční stráže, popřípadě předsedy senátu, přece není možné. Ten soudní proces se táhne bohužel velmi dlouho, je zde několik probíhajících řízení a podněty ze strany veřejnosti jsou v této věci obrovsky četné. Takže je jaksi složité se korektně připravit na tyto otázky.

Nicméně alespoň stručně k tomu, co obsahuje zpráva justice k tomu poslednímu jednání. Zásah byl prováděn vzhledem k tomu, že shromáždění občané rušili jednání soudu způsobem, který byl předsedou senátu vyhodnocen jako rušení soudu v rozporu se zákonem, a tím, že se shromáždění občané domáhali veřejného procesu, tak předseda senátu rozhodl o tom, že bude konat justiční stráž, která následně požádala o součinnost Policii České republiky. To je zhruba obsah zprávy, kterou mám v tuto chvíli k dispozici. Samozřejmě jsem připraven podat vám následně větší podrobnosti.

A znovu říkám, že v tuhletu chvíli přece nemohu odpovědět, zda zásah byl adekvátní, nebo nebyl adekvátní. Já jsem jen řekl, že tento postup přísluší zejména ve vztahu k Policii České republiky inspekci ministra vnitra. Já přece nemůžu předbíhat rozhodnutí této instituce, nebo na základě přednesené interpelace tady říci - ano, zásah byl neadekvátní a potrestám toho či onoho, protože překročil pravomoc veřejného činitele, nebo v případě, že se jednalo o předsedu senátu, dám návrh na zahájení kárného řízení. Přece není možné předjímat takováto rozhodnutí, která by mohla mít i trestněprávní dopad pro určité jedince tady ve Sněmovně. Docela se divím, že kolegové poslanci jdou tímto směrem a chtějí tady po mně konečný verdikt v této věci, zda byl zásah takový, nebo onaký.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP