(15.10 hodin)
(pokračuje Gross)

K otázce, zda jsem měl k dispozici výpis z mobilního telefonu. Já jsem je tedy k dispozici neměl, ale vím, že byly pořízeny, tak jak se pořizují běžně ze služebních mobilů, aby bylo kontrolováno, zda nedochází ke zneužívání služebních mobilních telefonů.

Pokud jde o to, jestli jsem podal trestní oznámení. Nepodal, protože nevím, na co bych je podával, a bylo by zřejmě dobré, pokud někdo má pocit, že byl spáchán trestný čin, aby toto trestní oznámení podal.

Myslím, že jsem reagoval na všechny otázky. Pokud ne, tak nepochybně v doplňující otázce mě ještě doplníte.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ano, přistupujeme k doplňujícímu dotazu a vznese jej místopředseda Sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, asi víte více než říkáte, protože já jsem hovořil o výpisech telefonních hovorů, nikoliv mobilních telefonů. To je důležitá poznámka. Současně se chci zeptat, kým byly výpisy pořízeny a zda zkontrolujete a odpovíte mně na otázku, kým byly pořízeny a zda k nim měl přístup někdo neoprávněný, konkrétně pan Přibyl.

Poslední otázka se týká následujícího tématu. Kdo sdělil panu Šarapatkovi důvody jeho propuštění? Byl to pan Šťástka, zaměstnanec firmy… Consulting, a pokud ano, jednal on sám o své vlastní vůli, nebo s vaším pověřením či s vaším vědomím, když sděloval panu Šarapatkovi důvody jeho propuštění?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím o odpovědi předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedo Poslanecké sněmovny, začnu od konce. Důvody výpovědi jsem sdělil panu Šarapatkovi já. Nevím, s kým vším o těchto věcech ještě hovořil, ale nepochybuji, že v takovéto životní situaci o tom hovoří s mnoha lidmi.

Pokud jde o výpisy z mobilních telefonů, já nevím, čemu se divíte, protože samozřejmě v tuto chvíli lze hovořit pouze o mobilních telefonech jako o služebních telefonech, pokud by nebyly na mysli telefony na úřadech, úřední telefony. Je samozřejmé, že v práci každého řídícího pracovníka je kromě řízení také povinnost kontrolovat a v řadě úřadů probíhají běžné kontroly toho, zda nedochází ke zneužívání služebních telefonů, takže tady na tom nepochybně nic divného není.

Zda měl někdo neoprávněný přístup k těmto výpisům - to já samozřejmě v tuto chvíli nevím, ale každopádně nevím o nikom, kdo by jakožto neoprávněná osoba k tomu přístup měl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Dámy a pánové, v tuto chvíli uplynul čas, kdy bylo možno podávat otázky nebo interpelace na předsedu vlády. Máme tři minuty na to, abychom mohli zahájit další blok, a tím budou interpelace na ostatní členy vlády. V 15.15 začne tato druhá část interpelací.

 

(Jednání přerušeno od 15.12 do 15.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.15 hodin, budeme pokračovat v ústních interpelacích, tentokrát na členy vlády. Prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou, která byla vylosována jako první, aby vznesla interpelaci na ministra spravedlnosti Pavla Němce, a tím tento druhý blok, odpovědi členů vlády, zahájila. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vás oslovila v kauze, která byla popsána v záhlaví. Prostřednictvím médií jsme byli seznámeni se zákrokem zúčastněnými osobami považovaným za brutální, který provedla policie a justiční stráž v Přerově při vyvádění občanů ze soudní budovy, a to v souvislosti s kauzou bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína a také bývalého disidenta.

Můj čas je velmi krátký, proto mi dovolte, abych položila několik otázek:

1. Byl zákrok v souladu se zákonem?

2. Kdo tento zákrok nařídil?

3. Prověřuje jej někdo a pak kdo?

4. Zabývají se v rámci prověřování tohoto zákroku orgány činné v trestním řízení, případně další, svědeckými výpověďmi, které říkají, že z vysílačky policie zněly pokyny "Řežte je hlava nehlava"?

5. Poslední otázka, která se vztahuje k samotnému procesu. Pane ministře, nehraničí vyloučení veřejnosti z hlavního líčení v tomto případě podle vašeho názoru s porušením ústavního práva na spravedlivý proces, když víme - podotýkám a připomínám - že proces je veřejností sledován právě proto, že trestné činy, ze kterých byl Vladimír Hučín obžalován, a zejména jejich četnost, poněkud vyvolávají pocit určité účelovosti tohoto trestního stíhání?

Poslední otázka. Co si myslíte, pane ministře, o tom, že patnáct let po sametové revoluci jsou zejména bývalí disidenti, lidé mnohdy v pokročilém věku, ze soudní budovy vlečeni za ruce a po zemi? (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o slovo pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych odpověděl na otázky paní poslankyně Dundáčkové, které směřují k poslednímu řízení u okresního soudu ve věci Vladimíra Hučína. Otázky směřují zejména k okolnostem, které byly kolem zjednání pořádku a zásahu proti těm, kteří podle názoru předsedy senátu překračovali zákonná ustanovení a kteří podle názoru předsedy senátu jednali v rozporu s právními předpisy. Předseda senátu následně využil svého práva, které mu dávají procesní předpisy, a nařídil justiční stráži, aby zjednala pořádek v soudní budově. V souvislosti s tím je třeba konstatovat, že v souladu s právními normami byla požádána o součinnost Policie ČR. Podle mého názoru předseda senátu využil svého práva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP