(14.50 hodin)

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane poslanče, paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím, že každý z nás a především kolegové z ODS v posledních týdnech mají své velké zkušenosti s řadou výroků, které padnout neměly a které nepochybně řadu kolegů musely mrzet. Měl-li bych tedy na základě jednoho výroku uvažovat o tom, že má policejní prezident odstoupit, tak stejným metrem by se muselo měřit i některým ústavním činitelům či vysokým představitelům samospráv, kteří říkali daleko strašidelnější výrazy.

Myslím tedy, že to chce skutečně trochu zklidnit hru, balon na zem a vrátit se k naší práci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Třetím vylosovaným je pan poslanec Martin Říman, který vás bude interpelovat ve věci právního výkladu. Prosím pana poslance Martina Římana, má nyní slovo. Po něm bude mluvit pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Martin Říman: Dámy a pánové, vážený pane premiére, já se tedy ten balon pokusím vrátit na zem.

Krajská státní zástupkyně Andělová vcelku jasně a bez jakýchkoliv kliček usoudila, že za prvé nebyly dány podmínky pro postup podle § 160 odst. 1 trestního řádu, tedy že usnesení o zahájení trestního stíhání bylo nezákonné. Dále konstatovala, že zadržení podle § 75 téhož trestního řádu bylo nezákonné. A konečně konstatovala, že vazební důvody podle § 67 trestního řádu nebyly dány, tedy byly opět nezákonné. Na tato jasná stanoviska státní zástupkyně byla vaše reakce, pane premiére, typicky klikatá. Vy jste to komentoval větou - nevím, jestli patří do kategorie těch, o kterých jste tady před chvílí mluvil - že to je "věc různých právních názorů".

A já mám na vás v této souvislosti dvě otázky. Pane premiére, opravdu se domníváte, že naše zákony jsou do té míry gumové, že v rámci tzv. právního názoru lze úplně všechno, to znamená obvinit, zatknout, zavřít? A druhá otázka: K čemu, pane premiére, je pak ona zákonem daná dozorová úloha státního zástupce nad činností policie, když může být smetena takovouto cynickou poznámkou, která zcela relativizuje úlohu státního zástupce?

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď předsedu vlády Stanislava Grosse.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Chtěl bych především říci, aby v rámci té euforie se věci nepřeháněly, protože záležitosti, pokud vím, v tuto chvíli jsou ještě předmětem dalšího postupu a myslím si, že by měl být nechán prostor těm orgánům, které ze zákona jsou k tomuto povolány, aby svoji práci dokončily. A to se týká nejen Policie České republiky, ale také soustavy státního zastupitelství, které postupuje nejen podle trestního řádu, ale také podle zákona o státním zastupitelství. Tolik jenom jedna dobře míněná rada. (Hluk v lavicích poslanců ODS.)

A pokud jde o pohledy k tomu, co zde bylo řečeno. Zákony gumové, jak je možné, že se takto zachází s názorem dozorového státního zástupce, jak to přesně řekl pan kolega Říman. Musím vás upřesnit. Nejedná se o názor dozorového státního zástupce, ale dohledového státního zástupce. Právě dozorový státní zástupce měl na tyto věci jiný pohled nežli dohledový státní zástupce, čímž nechci říkat, že právní názor toho či onoho je správný. Já se nechci dopustit toho, co kritizuji na některých kolezích, kteří hodnotí meritorně důkazy, kteří hodnotí procesní úkony a procesní postupy, takže nebudu ani hodnotit to, jestli si myslím, že názor toho či onoho je kvalifikovanější. Ode mě to neuslyšíte, neslyšeli jste to ani před týdnem, před 14 dny, před třemi týdny, neuslyšíte to ani nyní, neuslyšíte to ani za týden, za 14 dní. Jenom je tedy zapotřebí si upřesnit pojmy.

Paní Andělová nebyla dozorující státní zástupce, ale státní zástupce, který konal dohledovou prověrku. A to, že existuje rozpor v právním názoru ne policistů a dohledové státní zástupkyně, ale také dozorového a dohledového státního zástupce, to je samozřejmě jiná záležitost, která nepochybně dobrá není, a je zapotřebí apelovat na to, aby v maximálním množství případů docházelo ke sjednocování právního pohledu a právní kvalifikace v soustavě státního zastupitelství. To je věc, která je nepochybná, a v tomto směru si myslím, že se ukazuje, že určitě všechno v pořádku není, protože je nedobré, pokud dochází k tak naprosto rozdílnému pohledu na hodnocení jednotlivých záležitostí na různých úrovních státního zastupitelství, případně Policie České republiky. Z tohoto pohledu si tedy myslím, že je nepochybně co dělat. A jinak je jistě zapotřebí ponechat čas, aby se mohlo konat podle zákona a v rámci zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Pan poslanec Martin Říman má ještě doplňující dotaz.

 

Poslanec Martin Říman: Dámy a pánové, vážený pane premiére, musím konstatovat, že nejenom že vaše odpověď mě absolutně neuspokojila, protože jste neodpověděl na mé dvě otázky, ale z vaší odpovědi mě jímá strach a hrůza, čeho se ještě můžeme v této kauze nadít.

A rád bych se vás zeptal, jak jste tedy mínil ona slovní spojení "nehodnoťte" a "nebuďte příliš euforičtí"? Máme si to snad, pane premiére, vyložit tak, že další orgány, které v této věci budou konat, zejména po linii státního zastupitelství, tedy Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a možná Nejvyšší státní zastupitelství v Praze, že už si dáte pořádný pozor na to, aby se vám ty věci nevymkly z rukou, tak jak to bylo v případě krajské státní zástupkyně? Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím bych chtěl sdělit panu poslanci Římanovi, aby se choval slušně, protože podsouvání toho, že se někomu něco vymyká z ruky, anebo toho, že někdo něco ovlivňuje, je tak nehorázné obvinění, které by v normálně fungujícím státě muselo znamenat to, že buďto předložíte k tomu nějaký důkaz, anebo se omluvíte.

Nicméně já nic takového požadovat nebudu, protože takovéto věci lze požadovat pouze po slušných lidech. (Hluk v lavicích poslanců ODS. - Výkřiky.)

A myslím si, že jediné, co je v tuto chvíli možné… (Stále hluk v poslaneckých lavicích ODS.)

Paní místopředsedkyně, budete tak laskavá a od svých velmi nevychovaných kolegů vyžádáte klid, aby bylo možno pokračovat?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane premiére, promiňte, že vás přerušuji. Já neřídím tuto schůzi poprvé a zažila jsem v jednací síni takový hluk, při kterém nikdo neslyšel ani slova, a snažila jsem se zjednat pořádek. Reakce mých kolegů v tuto chvíli považuji za přiměřené a všichni rozumíme tomu, co vy říkáte. Čili vám nebrání v tom, abyste vyjádřil svůj názor v plné míře. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Jinými slovy chcete říci, paní místopředsedkyně, že v okamžiku, kdy vy řídíte schůzi, tak poslanci ODS mohou pokřikovat a mohou porušovat jednací řád této Sněmovny? Dobrá, myslím si, že to je docela zajímavé.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ne, promiňte, pane premiére, myslím, že tato debata by nás nikam nedovedla. Musel byste mi říci, v čem byl porušen jednací řád Poslanecké sněmovny. Já se pečlivě do něj dívám, a poslanec, který je řádně zvolen, má právo vyjádřit svůj názor na věc a má tak učinit právě v Poslanecké sněmovně, má konat s úctou k tomu, kdo mluví, a umožnit i tomu druhému, aby řekl svůj názor. Myslím, že o toto právo nikdo dnes hovořící připraven nebyl.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, měla byste chodit někam na doškolení, protože v zákonu o jednacím řádu je jasně uvedeno, že hovoří ten… (Řečník přerušen potleskem poslanců ODS a bubnováním do stolů. - Výkřiky.)

Paní místopředsedkyně, já se opravím. Měla byste vy i vaši kolegové z ODS jít na doškolení ze zákona o jednacím řádu, neboť v něm je jasně uvedeno, že hovoří pouze ten poslanec, případně člen vlády, kterému je uděleno slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Abych vás přesvědčila o tom, že jednací řád znám, s velkou lítostí vám musím oznámit, že uplynula lhůta, která byla určena pro vaši odpověď, a nemohu vás dále nechat mluvit. (Potlesk poslanců ODS. - Výkřiky.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP